পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৯৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


খাদতমোদত ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু दिक्ष्वादिवांरु हणिज नाहे । मब्राग्नीष्मज्ञ भcपcषगकग *ीठिक বাস করে তাহারা শবদাহ করে, কিন্তু বিজয়পুরের খাতিকের মৃতদেহ গোর দিয়া থাকে। শব কবরস্থ করা হইলে শববাহ কেরা সকলেই দুৰ্ব্বাঘাস হাতে করিয়া বাটতে ফিরিয়া আসে এবং যে স্থানে মৃতব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল সেই স্থানের উপর ঐ স্থৰ্ক ফেলিয়া দেয়। তৃতীয় দিবসে মৃতব্যক্তির আত্মীয়ের গোরের উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ডে আতপচাল, ছোলা, খেজুর, ঝুনা নারিকেল, গুড়, ভাত ও রুট দিয়া আসে। ও যে যে ব্যক্তি গোর দিতে গিয়াছিল, তাহারা উহার উপর একটু করিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। যদি কাক আসিয়া ঐ দ্রব্য না থায় তাহা হইলে ঐ দ্রব্য তুলিয়৷ গোরুকে থাইতে দেয় ও শববাহকেরা স্কন্ধে ঘৃত ও দধি রগড়াইয়া শুদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে ১১ দিন পরে মৃত ব্যক্তির রৌপ্য প্রতিমূৰ্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিবার নিয়ম আছে। মূৰ্ত্তি গড়া হইলে পরিচ্ছদে সাজাইয়। পূজ্যপাদ পূৰ্ব্বপুরুষদিগের প্রতিমূৰ্ত্তির সহিত পূজাগৃহে তুলিয়া রাখে। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়াতে নদীর তীরে কম্বল বিছাইয়া ঐ সকল মৃত প্রতিমূৰ্ত্তি রাখিয়া ধূমধামে শ্ৰাদ্ধ, পূজা এবং তৰ্পণাদি করে। যে যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়। খাতির ( আরবী )১ সমাদর, সন্মান । ২ মনঃ প্রাণ। ৩ অভি লাষ, ইচ্ছ। খাতিরদার (পারসী ) যাহাকে থাতির করা হয় অথবা যে থাতির করে। খাত্র (স্ত্রী) খনই কিচ্চ (উখিনিভ্যাং কিং। উৎ ৪১১১) ১ খনিত্র। ২ খাত। (উণাদিকোষ ) ৩ দারুণ । ৪ বন । ৫ স্বত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ও জলাধারবিশেষ। (উজ্জ্বলদত্ত) খাদ ( দেশজ ) কাইট, মল, পাইন। খাদ (পুং ) খাদ ভাষে ঘঞ । ভক্ষণ, আহার । খাদক (ত্রি) খাদ-খুল। ১ ভক্ষক। “সংস্কর্তা চোপহৰ্ত্ত চ খাদকক্ষেতি ঘাতকঃ ।” (sg ¢las ) २ ११ॐशैठl, शाऊक । “খানকে বিত্তহীন স্তাং লগ্নকো বিভযান যদি। ****अप्रएकब्रम्” (नॉन्नन) ‘थांमश्रु श५ग{:' भिडांकन । थामडामान्नऊ (जौ) थानड प्यामउ हेङ्गुष्ठाउ बशा९ ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যংসকাস্থিাৎ সমাসঃ (ময়ূরব্যংসকায়স্ট। °il २isl१२) 6उtछन ७ হর্ষপ্রকাশ করিবার অনুমতি যে जिब्रां★ जांगृह् । .. - [ సెు ] খাদিয়সার খাদতবমত (স্ত্রী) খাত বমত ইত্যুচ্যতে বস্তাংক্রিায়াংপূর্ববং সমাসঃ। যে ক্রিয়াভে ভোজন ও বমনের অনুমতি অাছে। খাদন (পুং ) খাদত্যনেন খাদ-করণে লুট। ১ দন্ত। ( ছেম' ) (ক্লী) খাদ-ভাবে লুটুি ৷ ই ভক্ষণ । “অশ্বানাং খাদনেমাহ মখানান্তোন কেনচিৎ।” (রামাণ ২।৫৯৪৫) খাদনীয় (ত্রি) খাদ-অনীয়র, ভোজনীয়, বাহা ভোজন করি বার যোগ্য, যাহা ভোজন করা হইবে । খাদি (ত্রি) খাদ-কৰ্ম্মণি-ইন্‌। ১ তক্ষ্য। (পুং) ২ অলঙ্কারৰিশেষ। “অংসেম্বা বঃ প্রপথেষু খাদয়োইক্ষে বঃ ” (ঋৰু ১১৬৬৯) “श्वांशग्नः श्वांमाiमि खन्नकTाणि••••••५ींलग्न: हिब्रां पञांखङ्ग*বিশেষাঃ” (সায়ণ ।) খাদ-কর্ডরি ইন্‌। ৩ ত্রাণকর্ত, জাত । “হন্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ সং দধে।” ( ঋক্ ১১৬৮৩) “হস্তেষু খাদি হস্তত্ৰাণকশ ।” (সায়ণ। ) খাদিত (ত্রি) খাদ-কৰ্ম্মণি-ক্ত। ভক্ষিত্ত । “অশিতং খাদিতং পীতং লীং কোঠগতং নৃণাম্ব।” (স্বপ্রত, ৩/৪ অঃ ) খাদিতব্য (ত্রি) খাদ-তব্য। থাদনীয়, ভোজন করিবার যোগ্য । খাদিন (ত্রি) খাদতি খাদ গিনি। ১ ভক্ষক। স্ত্রীলিঙ্গে উীপ্ত হয়। “লোষ্ট্রমন্ধী তৃণচ্ছেদৗনখথাদী চ যে নয়; /* (মছু ৪৭১ ) ২ যে শত্রুদিগকে হিংসা করে। ৩ কটকযুক্ত । “দ্যাবো ন স্তৃড়িশ্চিতয়ন্ত খাদিনঃ।” (ঋক্ ২।৩৪২ ) ‘খাদিন শত্ৰাং খাদক যা খাদঃ কটকং তদযুক্তাঃ। ( সায়ণ । ) খাদিম হুসেন খাঁ, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সময়ে পূর্ণিয়ার একজন শাসনকৰ্ত্ত। মীরজাফর বিদ্রোহী হইলে ইনি তাহাকে भै शtन थtबन कब्रिाउ cनन नाहे ।। ५छछ भैौद्रबांझब्र नबाद হইলে তাহার পুত্র মীরণ সসৈন্তে খাদিমকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। খাদিম ভীত হইয়। পলায়ন করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে শিবির মধ্যে সেই সময়ে বজাঘাতে মীরণের थॉ१ मछे इग्न । খাদির (ত্রি) খাদিরস্ত বিকারঃ খদির-অঞ (পলাশাদিভ্যে। বা। পা ৪৩.১৪১ ) ১ খদিরনিৰ্ম্মিত । ( भू१) थन्निछ। অবয়বঃ খদির অঞ ২ খদিরসার " ( রাজনি" ) খাদিরক (ত্রি) খদির চাতুরর্থিক কুঞ্জ। ( পা ৪।২৮) খীির নিবৃত্ত, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। थॉलिब्रमांद्र (५९) ९निङ्ग-विकाटन অণু ততঃ কৰ্ম্মধা । খদিয়বৃক্ষনির্বাস, খয়ের। পৰ্যায়—খাদির, অম্বুম্বার, মৎস্মর, अनन, ब्रनग। हेराइ उप-कप्ले, डिरू, फेक , क्क, दाउ, ब१ - * * * rईर ७ कtrब्रांशनां*रु, कृठिकब्र ७ष५ भैौ°न । ( ब्राजनि' )