পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/২৩৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে চলুন অনুসন্ধানে চলুন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।

*८षांमूकि अकाट्द्रब्र गा” श्ब्र नाहे। निष्म बााभक। • । अश्দান্তে চ কুধপরে। পা ৬। ১ । ১২০ । অনুদান্ত অকারের পরে কবর্গ কিম্বা ধকার থাকিলে বছুৰ্ব্বিষয়ে এ (এ, ও ) প্রকৃতিবৎ থাকে অর্থাৎ সন্ধি হয় না। অধোহংশুক (ক্লী) অধরম্ অংশুকম্ অধর-প্রথমার্থেজলি অধরস্ত অধাদেশঃ। পরিধান বস্তু। आएोश्क्र (ौ) अश्न् चक्रय् गज। अनि दक्ष्डौ । इदि ধান অক্ষের অধোমার্গ। যে রথে স্থত থাকে তাহার নিমপথ । অধোহঙ্কজ (পুং) অক্ষাং ইঞ্জিয়াং জায়তে জন্ড। ৫-তৎ। অক্ষজং প্রত্যক্ষজ্ঞানং তদধর হীনং যন্ত। বহুব্রী। অধর-প্রথমার্থে আসি আধাদেশশ্চ । ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য । যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না অর্থাৎ বিষ্ণু। অধ:কৃতং তিরস্থতম ইক্রিয়ঞ্জানং যেন। বহুস্ত্রী। জিতেন্ত্রিয়। তেনাষজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধ্যেক্ষজম্। উৰ্ব্বণীলোকমম্বিচ্ছন সৰ্ব্বদেবমরং হরিম। ভাগবতপুরাণ ৯ । ১৪ ॥৩৬ । উৰ্ব্বশী যেখানে থাকেন সেই লোক কামনা করিয়া তদ্বারা সৰ্ব্বদেবময়, যজ্ঞেশ্বর, জিতেন্দ্রিয় ভগবান হরির তিনি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। অধোগতি (স্ত্রী) অধরস্মিন নরকাদে গতিঃ । মন্দগতি। নরক গমন । নিম্নদিকে গমন। অধোইধস্তাৎ গতির্যস্ত। অধোদিগ্গামী। অধোগামিন (ত্রি) অধরশ্মি গচ্ছতীতি গম-ণিনি। নরকগামী। অধোদিগ্‌গামী। অধোঘণ্ট (স্ত্রী) অধস্তাং আরভ্য ঘণ্টেব। আপামার্গ। আপাঞ্ছ। আপাঙ্গে শীষের নীচে হইতে ঘণ্টার মত ফল ধরিয়া আসে, তাই ইহাকে অধোঘণ্টা কহে। অধোঙ্গানু (ক্লী) জামুনোহধস্তাৎ। জাঙ্কুর শিয়ভাগ। অধোজিছিকা (স্ত্রী) অধস্ জিহব অল্পার্থে কন্‌ ৷ কৰ্ম্মধা । আলজিভ। তালুমূলের ক্ষুদ্র জিহ্বা । (uvula)। অধোদারু (ক্লী) অধরং দারু। অধর প্রথমার্ধে জলি অধাদেশঃ । [ অধস্ শব্দে স্বত্র দেখ কৰ্ম্মৰা। গোবরাট। চৌকাঠের নিয়ে যে কাঠ থাকে। . অধোরি" (স্ত্রী) অধরা দিশ। দক্ষিণ দিক । জগোষ্টি (ৰি) অৱস্থি কৃষ্টধন্ত । যোগাছালের সময় *রিখেলনাৰিকৰ অগ্রভাগে দৃষ্টসংৰেজিষ্ট ক্ষরিয়া { [ ২০৯ ] অধোস্বায়ু । অধোইধস্। অধ্য অগ্ৰস্তাং সামীপ্যে স্থিং। সমীপে স্বাধঃপ্রদেশ। নবানধোহধোবৃহতঃ পরোধরান। মাঘ ১। 8 । मल्लिनां५ हेहांङ्ग छैौकांग्न शिथिग्नाट्झम-ञाथां३४३ সমীপাধঃ প্রদেশে —দ্বিতীয়াস্ত্ৰেডিতাম্ভেৰু ততোংস্তबाथि झुष्ठरङ। (नि• ८को•) । क्रुि अथन् 4कृछि শঙ্কযোগে দ্বিতীয়া হয়। যেমন অধোহধো লোকম্। মাঘের উক্ত শ্লোকেও তাই পয়োধরান পদটী ष्ट्रिउँौग्रास्त्र झ्हेब्राहक्क । অধোপাত (পুং) অধস্পত-ঘঞ। অধোগতি। ‘তুমি অধোপাতে যাও’ অর্থাৎ তোমার মন্দগতি হউক। চলিত কথায় এখানে বিসর্গস্থানে ওকায় করা যায়। বস্তুতঃ অধঃপাত এই রূপ হইবে । অধোপহাস (পুং ) অধোভাগস্ত মদনালয়ন্ত উপহাসঃ। এটা বৈদিক শব্দ বলিয়া সন্ধি হইয়াছে, নচেৎ লৌকিকে ‘অধ উপহাস’ বিসর্গের লোপের পর এই প্রকার রূপ হইয়৷ থাকিত। স্ত্রীলোকের অধোভাগের মোনির উপহাস । অধোভক্ত (ক্লী ) অধরং ভক্তং যম্মাৎ আধরং পঙ্কং ভক্তমন্নং যেন বা । ৫ । ৩ বংখ্রী। অন্ন ভোজনের পর যে জল পান করা হয় । অধোভাগ (পুং ) অধরো ভাগঃ । কৰ্ম্মধ। । নিম্নভাগ । স্ত্রীলোকের মদনালয় । অধোভুবন(রী)অধরং ভূবন লোকঃ কৰ্ম্মধা পাতাল। এই পৃথিবীর নীচের ভূবন । [ ভূগোল শত্ব দেখ }। उञाशांभर्स् (क्लौ ) अथ ब्र१ म* । रुग्रंथां • ।। ७शक्षांझ । অধোমুখ (ত্রি) অধোইবনতং মুখং বস্ত। বহুত্ৰী। লজ্জাनिएउ यांशग्न मांथों 6श्छे श्झेब्रादृश् । cरु श्र७धठिठ इहेয়াছে। অধোবদন। অনন্তমূল লতা। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত रुउसणि नभएजब्र मांभ अरशाभूष। रथ, भूण जरद्रशा कृद्धिक बिनाथ उद्गमै मषा । इनि धनन भर६ दिनाধন্ত বিষয়ে এই কয়েকটা নক্ষত্র প্রশস্ত। (স্ত্রী) মৰেমুখী বা অধোমুখা-গোদিহা লঙ্ক । অনন্তমূল : অধোরাম (পুং) অধোভাগে রম্যকে যেন ল রামঃ* অধোভাগে শুক্লবৰ্ণ । , |অষোলোক (খ) কর্ণা। গুগল ৰে