পাতা:বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড.djvu/৫৯০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


आर्शी T ৫৬৬ ] অর্থাঙ্ক se re- - - -سن- - - নাম শুক্লাশ্ম । - ग्रैौुनिः । निरं) f ७। मांगाउण भत्रश्णब्र श्रा" जैौद्र छात्र झेइ९ ब्रङ- | अर्दीशन (५) अरीt cथई९ माउि शिशैौण्ड ब भश-भ বর্ণ ও কোমল হইলে তাহার নাম রক্তাশ্ম । কনিন, • স্বয় ক্ষন পূষন প্লীহন, ক্লোন স্নেহযুদ্ধৰ্ম্ম ৪ । মাসতেল। বড়, কোমল ও পাতলা এবং যকৃতের স্কার বর্ণযুক্ত হইলে তাহাকে মাংসাৰ্ম্ম কহে। ৫। মাসতেলা কঠিন, শুক্লবৰ্ণ, বহুমাংসযুক্ত এবং প্রস্তারী অন্ম হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে স্নায়ু অন্ম বলে । বৈদ্যের এই রোগে চক্ষে লাগাইবার নিমিত্ত চন্দ্র প্রভাবৰ্ত্তী, নয়নমুখাবৰ্ত্তী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করেন এবং ত্রিফলা স্থত থাইতে দেন। এলোপ্যার্থী মতে প্রথমাবস্থার চক্ষে লাগাইবার নিমিত্ত সঙ্কোচক ঔষধ প্রশস্ত। তাহার মধ্যে ৫ বিন্দু টঙ্কার আওডিন এবং গোলাপজল ৪ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে অনেক উপকায় হয়। কিন্তু মাংস বাড়িয়া চক্ষের তারার উপরে আসিয়! পড়িবার সম্ভাবন হইলে অস্ত্রদ্বারা উহ। তুলিয়া ফেলিতে হয়। অর্মণ (পুং) ঋ-বাছ-মন। বৈদ্যকোত্ত পরিমাণ বিশেষ । দ্রোণ পরিমাণ। অন্মন (ক্লী) খচ্ছতি চক্ষুধং খ (সৰ্ব্ব ধাতুভ্যো মনিন । উ৭, ৪ । ১৪৫) ইতি মনিন। চক্ষুরোগ বিশেষ । তৰ্য্য (পুং স্ত্রী) অর্থ্যতে গম্যতে ধনলাভীয় রোগনাশায় বা । ঋ গতৌ কৰ্ম্মণি যৎ । স্বামী। বৈশু। লোক ধন লাভের জন্য স্বামীর কাছে যার ; এবং রোগ নাশের জন্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈপ্তের নিকট গিয়া থাকে। অথবা ঋণাদি লইবার নিমিত্ত বৈশ্বের নিকট গমন করে। সেই জন্ত স্বামী ও বৈশ্বের অর্থ্য নাম হইয়াছে । (অৰ্য্য: স্বামি বৈগুয়োঃ । অমরঃ) । • । অৰ্য্যঃ স্বামি বৈগুয়োঃ । , প। ৩। ১ । ১৯৩। স্বামী এবং বৈপ্ত অর্থে খ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) ট্যপ, অর্থ্যা। ভীষ আমুক্‌ চ অর্থ্যানী, বৈশু জাতি স্ত্রী। স্বামিনী ।। ৯। অর্যাক্ষত্রিয়াভ্যাং বা (বাৰ্ত্তিক । প। ৪ । ১। ৪৯ । সুত্রে ) । অৰ্য্য এবং ক্ষত্রিয় শব্যের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে স্বার্থে বিকল্পে উীয, - এবং জামুক্'হয়। অর্যস্ত বৈগুস্ত পত্নী। অযাঁ। বৈপ্তের পত্নী। পুংযোগে তু অযাঁ। * । পুং যোগাখ্যায়াম্। পা s। ১ । ৪৮ । যে শঙ্ক প্রয়োগ করিলে পুংলিঙ্গ শস্কোর আৰস্তক হয়, যেমন গোপের পত্নী তাদৃশ স্থলে পত্নী অর্থে झैौशिटल जैौष श्हेब्रा शोtरु । (ৰি) শ্লেষ্ট । পুজনী । ঈশ্বর। (গষ্যতে ছি সৰ্ব্বৈ জ্জনৰ্য্যমনৃবিশ্বন্ধন পরিজমন্মাতরিখন্মঘবন, ইতি । উণ ১। ১৫৬। এতে ত্রয়োদশ কনিরস্তা নিপাত্যস্তে । স্বৰ্য্য। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র। অর্কবৃক্ষ । পিতৃগণের রাজা। যম। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আদিত্য বিশেষ। অর্ধম, আর্যমণেী, অর্থমণঃ । (স্ত্রী) স্বৰ্য্যভক্ত। আর্য্যমিক (পুং ) অমুকম্পিতঃ অৰ্য্যমদত্তঃ অমুকম্পায়াং ঠন। অর্ষামনামক ব্যক্তি দয়া পূৰ্ব্বক যাহা প্রদান করিয়াছেন। ৬। শেবল সুপরি বিশাল বরুণার্য্যমাদীনাং তৃতীয়াং । প। ৫ -৩ ৷ ৮৪ । ঠ প্রভৃতি অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে মনুষ্য নামক এই সকল শব্দের তৃতীয় অচের পরভাগের লোপ হয়। এখানে তৃতীয় অচুঅৰ্য্যম এই মকারের অন্তস্থিত অকার পরস্থিত দত্ত ভাগের লোপ হইয়াছে। ঐ অর্থে অৰ্য্যমিয় এবং অর্য্যমিল এ রূপ প্রয়োগও হইতে পারে। আর্য,ম্য ( পুং ) অৰ্য্যমৈব স্বার্থে বেদে যৎ । স্বৰ্য্য। অর্বন (পুং ) খুচ্ছতি গচ্ছতি অধ্বানং প্রাপয়তি অধ্বন: পারমিতি বা (স্বামদিপদ্যৰ্বিপুশকিভো বনিপ উ৭, ৪ । ১১২) ইতি খ-বনিপ, । ঘোটক। গোকৰ্ণ পরিমাণ । ( अर्की छूझन्न १ईitब्रl: । उँजघ्नशमस ) । श्रथम । हेठ् । ( ত্রি ) গমনশীল । ( স্ত্রী ) উীপ --অর্বতী, বড়ব । কুট্টিনী । নিকৃষ্ট । প্রতিকৃষ্ট । রেফ্যাপ্য । অবম । ‘নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টাৰ্ব্বরেফধাপ্যাবমাধমা: P [ স্লিং কেীa ধৃত এই কোষ অৰ্ব্বাচ, শব্দে দেথ ] । ( পুং ) অর্ব, অর্বন্তেী, অর্বস্তঃ । * । অৰ্ব্বণন্ত্রসাধনঞ: । পা ৬। ৪ । ১২৭। সুভিয় বিভক্তি পরে থাকিলে নএ রহিত অৰ্ব্বন এই তঙ্গের স্থানে তৃ আদেশ হয়। ভাষ্যকারের মতে লৌকিক প্রয়োগেই তৃ ড্রাদেশ হয়, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে অৰ্ব্বাণে অৰ্ব্বাণঃ এই রূপ হইরা থাকে । ( স্ত্রী) উীপ রশাস্তাদেশ; অৰ্ব্বী। নঞ পুৰ্ব্বক হইলে, অমৰ্ব্ব, অনৰ্ব্বাণেী, অনৰ্ব্বাণঃ এই রূপ হইবে। প্রের্য্যতে কসাদিন প্রতিক্ষণং পাঞ্চাদিন ইতি বা খ-শিচ-বনিপ । অন্তের আশ্রিত, অস্বতন্ত্র, অশ্ব । ইতি নিঘণ্ট, । ‘অর্কেররণবানু (নিক্ল, ১৯ । ৩১ )— ইতি ভাষ্যে স্বনাস্বামী)। अर्कक (जि) भा-अर्क-थाक। गडा । अडिक । भागह । সমীপ । (আঙুপার্বচ্ছন্বেষু উপপদেষু ক্ৰাম্যন্তে