পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/১২২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


চন্দননগর ! אני ] झनाम so 燃搬 তাহার কর্ণে এৰালের মাল দিবে। গেছুটাকে চক্ষন দ্বার अकि उ कब्रिग्ना दूcषां९गtर्शज निग्नट्य आकार्य अभि१८क नांन पतिtद । हेशग्न नाम कमानt१छ । “भांमरडाक" हेडानि ७ “বুৰোঙ্গালি" ইত্যাদি মন্ত্ৰ পড়িয় খেজুর লৰুধিদেশে ত্রিশূল ও চক্ৰচিহ্ন জঙ্কিত করিবে । পরে ধেমুটীকে উত্তরমুখী করিয়া #ाफ़ कब्राहे८व ७ष* यणगांन गूर्तमूथ इहेब्रा दनिद्रा cभन्नब्र মঞ্চক প্রভৃতি মঙ্গে পূজা করিবে । পুজা করিবার মন্ত্র ধখ{— भरुड:हि *७* अश्रत:१ नमः ।” णशt८ *७* बु५खविअtश्नं नभः ।” प्लेङग्न क८ "ख अविनैौकूभाङ्गोस्रोो१ नमः ।” प्लेख्छन्न ८नtज “स* *भिडांश्न ब्रांडा १ नम: ।" ख्रिश्चाग्न “७ मद्ररटेठा नम: ।” घtख "ख दश्८छIा नमः । ७८र्छ "ख गझााटेब्रः ममः ।” ॐौदांग्न *७ नैौण क%ाग्र नमः ” रुनcग्र "ख झनाब्र नमः ।” রোমকূপে “ও ঋবিভ্যো নমঃ ।” দক্ষিণপার্থে “ও কুৰেরায় त्रश्रः ।” द' म्१ffं *७* क्रि.१tश्नं नभः ।” cन्नtभttअं *७* प्लश्रि८छा नभ: ।” प्लेङ्ग८ङ "७ १‘ईम्न नभः ।” छज्याम्न "सं' অধৰ্ম্মায় নম: - শ্রোণিতটে ও পিতৃভো নমঃ ।” খুরমধ্যে "ও" গন্ধৰ্ব্বেভ্যে নমঃ ।” খুরাগ্রে “ও অপারেস্ত্যো নমঃ ।” লাস্কুলে “ও দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ ।” গোময়ে “७ भइोगटेक्षा नभः ।” cभाभूएल्न "ख जाऐग्न नमः ।” স্তনে "ও চতুঃসাগরীয় নমঃ ” এইরূপে ধেমুর সকল অঙ্গে পুজা করিয়া এই কয়ট মন্ত্রপাঠ করিবে ।

  • ও ইঞ্জস্ত চ ত্বমিক্রানী ৰিঞ্চোলক্ষ্মীশ্চ যাস্থত । রুদ্রস্ত গৌরী যা দেবী সা দেবী বরদাস্তু মে । ও যা লক্ষ্মীলোকপালানাং যা চ দেবেম্ব বস্থিত । ধেমুরূপেণ সা দেবী তন্তঃ পাপং ব্যপোহতু । ও দেহ স্থা যাচ রুদ্রাণী শঙ্করস্ত সদাপ্লিয়া । ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্তাঃ শাস্তিং প্রযচ্ছতু।” *ও সৰ্ব্বদেবমী দোগ্ধা সৰ্ব্বলোকময়ী তথা । ধেচুরূপেণ যা দেবী তন্তীঃ স্বৰ্গং প্রযচ্ছতু ” ইছার পরে অর্ঘ্য ও পাদ্য গ্রহণ করিম। গুণশালী আচাৰ্য্য ब्रक्रिभं८क ८५छ्रश्नांन कतिप्य । शर्षांनिग्नtभ ८५ळू नाम कङ्गाँ ছইলে পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি তৰ্পণ করিবে । ইহার দক্ষিণস্বরূপ আচাৰ্য্যকে একটী বৃষ দিতে হয় । ইহার পরে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতে হয় । সমাগত দীন দরিদ্রদিগকে चमब्रभान अछूडिe हेहीब्र श्रज । ( 5न्मनाथकूनामदिषि )

{ বৃষোৎসগ ও ধেমুদান দেখ। ] চন্দননগর, হুগলী জেলার মধ্যবর্তী ফরাসী জঙ্কিত একটা क्रूज नशग्न । हूंsफ्tब्र निकd *ानांद्र नभिभकूण भवश्ङि । : " . » tf۹۰۰ ssم : " . و ه» ۹۹۰ ۹۴۰ SCLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAASAAAALLLLLLLSCSS ०७१० घूंछेt८क कब्रागैौब्रा छनमननं ब्र भषिक्tब्र क८ङ्ग ७ ४७v४ भूः अष्क भू4 ल९ण यांसं इब्र । (s१७:-8» धूः श्र:) कब्रानैौ গবর্ণর ভূপ্লের শাসনাধীনে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এই সময় প্রায় ২০ • • ইষ্টকের বাটী নিৰ্ম্মিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নৌ-সেনাপতি ওয়াটুসন সাহেব এই নগর আক্রমণ করিয়া গোলাবর্ষণে এখানকার তুর্গ ও গৃহাদি ধ্বংস করেন । ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও ইংরাজে পুনরায় সখ্যত স্থাপিত হইলে ফরাসীরাজ উক্ত নগর পুনরায় ॐitश् छ्न। । ११:०४ शूद्दैt:क ख्रज्ठप्र झtठि:ड यूननtन विवत्ि উপস্থিত হইলে ইংরাজের চন্দননগর আক্রমণ করেন । ১৮, ২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে ফরাসীর পুনরায় দখল পান । ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের পুনঃ অধিকার করেন। পরিশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রের মৰ্ম্মানুসারে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বরে ফরাসীর। ইংরাজরাজের নিকট হইতে উক্ত নগর ফিরাইয়া পান । छन्लनमश्नरब्रव्र cनहे यfहौन ८भोग्नव श्रांब्र नाँहै । ५थन ইহা একটী সামান্ত নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানে একজন ফরাসী গবর্ণর ও কতকগুলিমাত্র সৈন্ত আছে । পাছে চন্দননগরবাসীরা আফিমের চাষ করিয়া ব্যবসা অtরম্ভ করে, এই ভয়ে ইংরাজরাজ প্রতি বৎসরে চন্দননগরে ৩• • বাক্স আফিম পাঠাইয়া থাকেন । কলিকাতার নিকটবৰ্ত্তী হাবড়। इहेtठ 5मनम*ांद्र २२ भfहे श** श्हे८द । চন্দনপুষ্প ( ক্লী ) চন্দনমিব সুগন্ধি পুষ্পমন্ত বহুত্রী । লবঙ্গ । চন্ধনময় (ত্রি ) চন্দন-ময়টু। চন্দনবৃক্ষ নিৰ্ম্মিত । “চন্দনময়ে রিপুয়ে৷ ধৰ্ম্মযশোদীর্ঘজীবিত কৃৎ।” (বৃহৎস ৭৯ অঃ) চন্দনরায়, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি । শাহজাহানপুরের माश्नि भूवावा माभक झttन थाद्र ०११० ५डेt८क छमाशश्न क८ङ्गम । हेमि cोसृङ्गाछ ८क अन्नैौनि९८श्ङ्ग मख्ाग्न थाकि८ठन ও রাজার নামে কেশরী প্রকাশ, এতদ্ভিন্ন শৃঙ্গারমার, কল্লোলठब्रनिगै, कोयाोस्रङ्ग, क्रममश्रृंठक ७ °थिकरवाथ (rङ्गठि श्मिौ अंइ ब्रफ़न कtद्रन । छझनयङ्कन। ( দেশজ ) এক প্রকার শাক । চন্দনশারিবা (স্ত্রী) চন্দন ইব সুগন্ধিঃ শারিৰ । শারিবাবিশেৰ । চন্দনসার (পুং ) চনানস্তেব সারে যস্য বহুত্ৰী। ১ বজ্রক্ষার । (ब्राखमि”) क्रमनमा न्tब्र: ७ङ९ । २ छुट्टे क्रमलप्नद्र भोग्नt१५ । চন্দনহিরাণ ( দেশজ ) লতাবিশেষ । চন্দন ( স্ত্রী ) চন্দন-টাপ ১ শারিবাবিশেষ । ( রাজনি" ) २ भयूक्षागी नभन्त्रीव्र निरूप्प्ले यवारिङ ननौ वि८°ब । ( দেশজ ) ৩ শুক পক্ষী বিশেষ ।