পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/২১৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


চাদসওদাগর [ ২১৬ ) চাদ-সাহেৰ

  • ार्थिव ध्रप्श्वग्न छड़ खानमाश्न श्रे८ङ विsगिङ श्हेtणमना । प्रख्ब्रा९ बमना उँाश्ा८क माना ७ कोप्द्र कहे त्रिप्ठ नात्रि८नन । ॐाशप्क जtग छूषाहेद्रा, भदवज *बाहेब्र, मनगाब्रभानन शऐ८ठ शifशग । Éान मिब्रब्र भदहाग्र बttग्न चाcब्र छिम कद्रिब्र। उ५ण भांनिtणन, भनना हेन्नूब दाब्र उाश अ”ाश्मण कब्रिtगन ? अश्रऊा नाभू भनाशtग्न ब्रश्tिणन, मनगाब्र च्याम८न्त्रश्न नैंोमा माहे । 5ाल का% काग्रिा ऊानि८ठtछ भनजा इ५मान गांशएषा उाश कूकाहे८गन । कँtिनद्र माथा कि কাষ্ঠ বিক্রয় করে । এরূপ না করিলে চাদের মনসার প্রতি ভক্তি হইবে কেন ? সাধুর কষ্টের অবধি রছিল না । বিধइब्रिन्न ७ङ लग्न! cनथिब्रा७, किरु ऊँाइोग्न यठि 5ाtनग्न छसि হইল না। ক্রমে তাছার নথিন্দর নামে একটা মুকুমার পুত্র জন্মিল। চাদ অশেষ কষ্টের পর দীনবেশে গৃহে ফিরিবে, मग्राभी भननाच्न ८क भन कब्रिब्रा ठाश गश् श्हेप्द। डिमि গণকবেশে বেশেনীকে বলিয়া গেলেন, ‘সমকা, আজ রাত্রে কলাবন দিয়া তোমার বাড়ীতে চোর অtসিবে, उाश८रू भूत माब्रि७ ' 5ाम श्रृंीिब्र श८रू मननाङ्ग क्ल”ाग्न crझाँग्न थाहें८णन । हेश्ttङ७ मननाcमवैौग्न फे९कछे धष्ठिश्मिा नून श्रेण न । उिनि विवांश्ब्राजिtउ ८णाशब्र বাসরগুহে সাধুর একমাত্র তনয় নখিলায়কে সর্পধারা বিনষ্ট করিলেন। সাধুও নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি দেখিলেন বিষरुद्भिद्र दिक्ष्मब्रट्न शङ श्रनि४ शाँकिtड *ांtग्न उठारुद्र ८५रु হইল । তাহার ধনধান্ত পুত্ৰ সকলেই গিয়াছে । কিন্তু তাহার শেষ পুত্রের শোণিতেও বিষহরির মনোমালিন্ত ধেীক্ত হইল না । মনসা মহা ফাফরে পড়িলেন । তাছার ७ङ c5ठे यjर्थ इहेल । ठिनि श्र छ छै*ांप्र श्रवणछन করিলেন । শঙ্খচিলরুপে সওদাগরের জটাস্থিত শিবজ্ঞান रुग्न १ कब्रिप्णन । Éान ५थन दारडविक मग्निऊ रुहे८णन । এদিকে চাদের পুত্রবধু সায়বশিকদুহিত। বেহুল বহু কষ্টের পয় স্তবস্তুতি পূজা নৃত্যগীতাদি দ্বার মনসার সন্তোষ জন্মাইয়া মৃতপতি ও ছয় ভাস্করের প্রাণদান করিলেন এবং শ্বশুরের চৌদ্দডিঙ্গা পুনরুদ্ধার করিয়া সাননো শ্বশুब्रालtब्र भांशंभन कब्रिह्णन । भननांद्र ५ ८कोणण दार्थ एहे ल न! ।। 5ा न भझांनन्झनां★icग्न निभभ श्हेब्र! श्राज्रश्ॉब्र' ह्हे८णन এবং সামান্ত প্রতিবাদের পর মনসার পূজা করিতে সম্মত হইলেন। মহাআড়ম্বরে সাধুর বাটতে মনসার পূজা হইয়া গেল। তাহার দেখাদেখি সকলেই মনসার পূজা করিতে লাগিল ।

भनन्दू छाम्न ७देिङ्गठिएङ 5लन्6झोो८ङ्गङ्ग ७ हेक्र' दिवङ्ग५ ஆ •ोखब्रा थाङ्ग । बैं न कडा अएश्ास छैोनम कलाभङ्ग ७ सैंहाम्र नश्हे अtणोकिक दिवब्र१ अ१िका१लहे कवि कब्रमt&र्छ रुलिब्रा अकृभिड झग्न । षाश इडेक घूं औद्र १२* कि २७* श्वज्रांकीcछ कैंब्रि नाcभ c६ ५कछन ५मलालौ न ●मांभब्र ॐाशङ्ठ इन, ठाशांtठ अब्रि गtनर मारे । नड१ङ: जै नमन्न श्हेब्रुङहे atक्८न भनगा८नीब्र भूजा यक्लगिङ श्हेब्रा थाप्क । ८कठकानांन ७ cचमानन्धमान थे विदग्न गरेब्र। प्रथांदा मननॉडांगांम गैङिकावा ब्रछमा कtब्रन । बँकूफ cजणांब्र চাকিযোগে শ্রাবণ ও ভাত্রসংক্রাপ্তিতে মনসা প্রতিমার সম্মুখে भनणांडtनfम औङ झहे ब्राँ थॉ८क ! বর্ধমান জেলার মানকর ষ্টেশনের অনতিদূরে চম্পাইনগর अरुहिज्र झ्णि रुणिब्रा ७यवान श्राtछु । मै इोएनन्न दर्डमान नाम কসবা । তথায় এক প্রকাও শিবলিঙ্গ ও মন্দিরাদির ভয়tद८भरु मांप्ङ् । मै *ि वशित्र et७ झाँठ लचा । अध्म८कब्र दिश्वान উছ। চাদসওদাগরের প্রতিষ্ঠিত । তথায় সেতোলপৰ্ব্বত ও शाबूफ़ननैौ माज७ वर्द्धमान आ८झ्। उथाब्र ८कान दगिक दाग করেন । প্রবাদ—তথায় কোন বণিক বাস করিলে সপদষ্ট হইবে। জগমোহনরচিত মনসামঙ্গলের বর্ণনা পড়িলেও ঐ স্থানে চম্পাইনগর ছিল বলির প্রতীতি হয় । [ মনসা দেখ। ] চাদ-সাহেব,দক্ষিণাত্যে ইনি হুসেন দোস্তখী নামে পরিচিত। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মালি আর্কটের নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হন । চাদ-সাহেব নবাবের একজন আত্মীয় ছিলেন । নবাব সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর তাছার এক কস্কার সহিত 5ोलम्रो८श्८दग्न दिदोह क्ष्म्न । श्रायाग्न अर्कdप्लेद्र ८न ७व्राम গোলাম হুসেন চাদসাহেবের একটী কস্তাকে বিবাহ করেন । সুতরাং চাদলাহেব নবাবের জামাতা এবং দেওয়ানের শ্ব গুর হইলেন। এই দুইটা বৈবাহিক সূত্রে চাদসাহেব রাজ্যমধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। চাদসাহেবের অন্তঃকরণে छेफ़*न शt८ङग्न स्रां★ यन् द्डौ झिल । पैंtझांग्न! ७७ध काँग्न আশার বশবৰ্ত্তী, তাহাদিগকে কুটিল পথ অবলম্বন করিতে झग्न ।। 5ामनttश्य ऊां झांझे क द्रिग्रांछ्लिम । ङिनि cन ७ब्रॉनैौ কার্য্যে শ্বশুরকে সাহায্য করিতেন । এক দ। তিনি শ্বশুরের পদে অধিষ্ঠিত হইলার জগু ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু कृङकार्षी श्रेcङ गाcब्रन नाहे । याश इडेक, किडूनिन পরে, চাদসাহেবের উন্নতির পক্ষে অার একটা সুযোগ উপहिङ रुहेण । मछूद्राद्र नांग्रक द्रांम*८मब्र ब्राँख९ काcन, ब्रtनै মীণাক্ষীদেবী তাহার স্বামী বিজয়রঙ্গ-চোঙ্কনাথের পরলোক ० “कारक भालू नौ गन्क९ कब्रिप्रt । द६भttन न्७नां★ब्र $खब्रिण त्रिब्र। (" जगtभाइtनग्न भभगांभत्रण ।