পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/২২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ঘৰ্ম্ম بتجميع مع عتيبيسيمنعيمي سعديين नांगक श्ॉम ह्हे८ड दछ्न१था कि *ाथt श्रांनिब्र! ऎझांब्र मcषा भिनिङ रुझे व्रां८झ् । लेख ८वाऊ ऊब्राहे छूमिरङ •फ़िन्नः कृङ्गे छj८१ दिछङ इहें ब्रां८झ, *"ि5य *tथांब्र मांभ ८कोब्रिप्राणl e পুৰ্ব্বশাখার নাম গিরব নদী । ঘর্ঘর অপেক্ষ। এই গির্ৰায় ङ sा अभुिक । ॐाँग्न ४४ भांहेड *थ *ालदtनग्न भ५ा निग्न ४दाश्ङि झ्हेब्र! मैं *tथtष व्र अकt* २७° २१° डै: ७ जाथि* ৮২, ১৭ পূঃ মধ্যে বুটশরাজ্যে পড়িয়াছে, পুনরায় তরখাপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ঐ ছুইটী শাখা একত্র মিলিত হইয়াছে। हेशद्र नक्रिप्* cश्वव्रि cजगा रुहै८ऊ श्रश्नौ नाभक नौ श्रानिद्रा মিলিত হইয়াছে। পরে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণাভিমুখে যাইয়। cथब्रि ७ वब्राहै:छद्र भषा निद्रा नद्रयूननौ कtःाहे घttछेद्र নিকটে এবং ইহার অব্যবহিত দক্ষিণে বহরমঘাটের নিকট চৌকা ও দহাবাড় নদীদ্বয় মিলিয়া সঙ্গমস্থল হইতে জলরাশির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই স্থানের পর হইতেই নদী প্রকৃত ঘর্ঘরা নামে খ্যাত। ক্রমে দক্ষিণ ও পূৰ্ব্ব গত্তিতে উত্তরে বরাইচ ও গোও রাজ্য, দক্ষিণে বারাবান্ধী ও ফয়জাবাদ, এবং পশ্চিমে অযোধ্যাকে রাখিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যেখানে এই নদী উত্তরে বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলা এবং দক্ষিণে আজমগড় রাথিয়াছে, সেইখানে ইহার বামকুলে রাধী ও মুচোরা নদী মিশিয়াছে। দরোলীর নিকটে ইহা বঙ্গ প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং ছাপরায় জাসিয়া গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উভয় তটে অনেক নদীগর্ভ দেখা যায়, সম্ভবতঃ পূৰ্ব্বকালে ঐ সকল থাত দিয়া এই নদী প্রবাহিত ছিল । বর্তমান সময়ে নদীর গতি বদলাইয়া ক্রমণ ऋग्र भधावउँौं श्हेग्रtcझ । ४७०० धूडे८क घर्षत ननैौरङ खञानक বন্যা হয়, তাহাতে গো গু জেলার খুরাশ নগর একেবারে ८थोङ रुझे ग़! यांग्र । ঘর্বরিক। (স্ত্রী ) ঘর্ঘরোখস্ত্যস্যাঃ ঠন্‌ টপ ১ ক্ষুদ্র ঘন্টিক । २ नमौदि८°व । ७ दानाडां७ । 8 फांखां५ॉन । * वांनाবিশেষ । ( বিশ্ব ) ঘর্ঘরিত ( ক্লী ) ঘর্ঘরং করেীতি শিচ্‌ ভাবে ক্র । শূকরজাতীয় ধ্বনিবিশেষ । “নিশম্যতে ঘর্ঘরিভং স্বথে দং ক্ষয়িষ্ণু মায়াময় শুকরস্য ।” ( ভাগবত ৩১৩.১৫ ) ঘঘু ধ। (স্ত্রী) স্ব বিচ্ মুর-ধ্বনে ক্ষিপ্ত তেী হস্তি হন-ড নিপাতনে সাধু ততঃ টাপ। কীটবিশেষ, ঘুঘুর কীট, ঘুঘুরে পোক।। ঘৰ্ম্ম (পুং ) ঘরতি মঙ্গtৎ ক্ষরতি স্থ-মজ্জাক্ । গুণশ্চ নিপাতনে সাধু: ( ঘৰ্ম্মঃ । উৎ ১১৪৮) ১ স্বেদ, অঙ্গলিষ্যনী, ঘাম । সাহিত্যদর্পণের মতে ইহ সাত্বিকগুণের অন্তর্গত । রতি, গ্রীষ্ম ও শ্রম প্রভৃতি দ্বারা শরীরের জলোদগমের নাম গেদ । [ २० } ঘৰ্ম্মস্বেদ E (नाशिङान* ७*ब्रि") घब्रङाणभtनन इ-कब्र८५ मक् । १ श्रांठ” । ७ औश्रकोण । s आख्गबूङ निन । ९ बन्न । (निषहे.) “পিতৃভিঘৰ্ম্ম সত্তিঃ ” ( ঋক্ ১৯১৫ ৯ ) ‘ধৰ্ম্মসডির্যাগসাদিস্তি:’ (সারণ ) ৬ রস। "মধু নঃ সারবস্তু ঘৰ্ম্মং পাত ৰসবঃ।” ( बघूः ७४७ ) ‘घर्श्वश् ब्रग१’ (भरौषङ्ग ।) १ फू५ ।। ( ত্রি ) ৮ দীপ্তিযুক্ত । ঘৰ্ম্মচর্চিকা ( স্ত্রী ) ঘৰ্ম্মকৃত চচ্চিক। ঘামাচী । “cवनदाश्निौ कूषाद्धि cङ्गां५८*ांकअटेभरडथt । ততঃ স্বেদ প্রবর্তেত দেীগন্ধং ঘৰ্ম্মচচ্চিক৷ ” (প্রয়োগামুণ্ড) ঘৰ্ম্মদীধিতি (পুং ) ঘৰ্ম্মে দীধিতে যন্ত বহুব্রী। সূৰ্য্য। “য: স সোম ইব ঘৰ্ম্মদীধিতিঃ ” (রযু ) घfझचा (डी) t४व ] cष गाडौत्र इ*प्नाइन का श्रेश:इ । *ঘৰ্ম্মঞ্জুষায় দোহনপ্রদেশে * (কাত্যায়নশ্রেী ২৫৬২ কর্ক) ঘৰ্ম্মছুহ্ ( স্ত্রী ) ধৰ্ম্মং দুগ্ধং দোন্ধি দুহকিপ ৬তথ। যে গাভীর छ्धः ८झtश्म बं न! श्रॆब्रttछ् । “ঘৰ্ম্মধুগ্ধবালে চাদোহে চ ” ( কাত্যায়ন শ্রেী ২৫৬২ ) ঘৰ্ম্মপয়স্ (সা) বাম, গরমজল । ঘৰ্ম্মপাবন (পুং) ঘৰ্ম্মমুরাণং পিবতি ঘৰ্ম্ম পাবনিপ উষ্মপ নামক পিতৃগণ । “স্বাহ পিতৃভ্য উদ্ধ বৰ্হিভ্যে। ঘৰ্ম্মপাবভ্য: * + ( বাজসনেয় ৩৮১৫ ) ঘৰ্ম্মমাস ( পুং ) গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠমাস । ঘৰ্ম্মরশ্মি (পুং ) ঘৰ্ম্মে রশ্বেী যন্ত বহুত্রী । সুর্য্য । ঘৰ্ম্মবৎ (ত্রি) ঘৰ্ম্মঃ অস্ত্যস্ত ঘৰ্ম্ম মতুপ মস্ত ব: ঘৰ্ম্মযুক্ত, ঘৰ্ম্মাক্ত । ঘৰ্ম্মসদ (পুং) ঘর্ষে যজ্ঞে সীদতি সদক্ষিপ । পিতৃগণবিশেষ, অপর নাম যজ্ঞসাণী । “পূৰ্ব্বৈ: পিতৃভিঘৰ্ম্মসত্তিঃ * (ঋক ১০।১৫৯ ) *ঘৰ্ম্মসদ্ভি: যজ্ঞ লাদিভিঃ * ( সায়ণ ) ঘৰ্ম্মস্তুভ ( ত্রি । ঘৰ্ম্মং স্তুভুতি স্তু ভুকিপূ ৷ বায়ু। বায়ু বহিলে ঘৰ্ম্মনাশ হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে । “ঘৰ্ম্মস্থভে দিব আপৃষ্ঠে যজনে।” ( ঋক্ ৫ ৫৪১ ) ‘ঘৰ্ম্মশ্বভে নৰ্ম্মস্য স্তোভস্ট্রিত্রে’ ( সায়ণ ) ঘৰ্ম্মস্বরস (পুং ) ঘৰ্ম্ম দীপ্তা: স্বয়সে ধ্বনয়োযস্য বহুত্ৰী । দীপ্তধ্বনিযুক্ত i “ঘৰ্ম্মস্বরসে। নদ্যো অপ ব্রন’ ( ঋক্ ৪৫৫৬ ) ‘ঘৰ্ম্মশ্বরসে দীগুধবনয়;’ ( সারণ ) ঘৰ্ম্মস্বেদ (পুং ) ঘৰ্ম্মোদীপ্তঃ স্বেদঃ কৰ্ম্মধা । ১ দীপ্তগমন । ঘৰ্ম্মঃ ক্ষরন স্বেদ: কৰ্ম্মধা । ২ গলিত স্বেদজল । ঘৰ্ম্মে যজ্ঞে স্বেদে গতিৰ্ধস্ক বহুস্ত্রী । ৩ যজ্ঞে গন্তা, যে যজ্ঞে গমন করে ।