পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/২৫২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


5ांद्भछैिक 幽 २ (क्लो) झल्ल-कश्वनि अन्. झर्याएउ डक्राएउ ८को°र्रवा-ि शभो९ । कुझिझ दिश्, भाइ बष्ट्रि बग्न अकृ बुबैtज्र ौंथ प्लया । { cनश्रज) ७ कनिष्ठ कथाब्र क्रांब्रि ग१था । फांद्रथाहेशांक (भाईमांक कावूण, भाद्रश, भरनशिग्रा, भtभूझिब्रा 4ष१ छूझकtननैत्र भक, ऐशग्न अर्थ जाठि । ) चार्थीं९ চারিজাতি। ছিয়াত ও কাবুলের উত্তরে পাৰ্ব্বতাপ্রদেশে চারি প্রকার চারমাইমাক বাস করে । কথিত আছে यनिक ट्रेङभूव्र र्थ हेशनिर्भप्क क्८ित्राछ-८कोङ् नाभक झाएम পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্তের মধ্যস্থ পাৰ্ব্বত্যপ্রদেশে স্থাপন করেন । তদবধি তাহার ফিরোজকোহ নামেও विथाउ रुहेब्रा अनि८ङtइ । गाथाम् ब्राप्श्व बर्णन, 5ांद्र आहेमांक जाडि छाहेमणि, शांबाब्रl, छूब्रि ७ ६ठभून्नैौ ७हे छाति ८८नैप्ठ विज्रङ, किरु फाप्खु, गोप्श्व कप्णन, खेश्ाज्ञा তৈমুরী, তেইমেণী, ফিরোজ-কোছি ও-জামসিডি এবং পারসিক এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । চারইয়ারি, ইসলামধৰ্ম্মাবলম্বী একপ্রকার মুন্নি সম্প্রদায় । ইহারা আবুবকর, ওমার, ওসমান ও মালী এই চারিজনকেই প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন । চারক (ত্রি) চারস্থতি ইতি চারি-,ল । ১ গো অশ্বাদির পালক, পশুপালক। ২ সঞ্চায়ক । “ন চাহমাশাং কুর্থাৎ তে পাপপ্রচ্ছন্নচারকঃ ॥” (রামা ৩৬৬৷১৮) ৩ বন্ধ । ৪ গতি । ৫ পিয়াল বৃক্ষ । ৬ কারাগার । "নিগড়িতচরণ চারকে নিবোদ্ধব্য ।” ( দশকুমার) । চার-স্বার্থে কন । ৭ গুপ্তচর । “ত্রিভিন্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ।” (ভারত ২।৫।৩৮ ) ৮ চালক । ৯ সহচর । ১ • অশ্বারোহী। ১১ ত্রমণকারী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ১২ মনুষ্য । ( ক্লী ) চরকেণ নিৰ্ম্মিতং চরক-অর্ণ। ১৩ চরকনিৰ্ম্মিত । চারকচু ( দেশজ ) একপ্রকার কচু । চার কীণ (ত্রি) চারক-থঞ ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ ছাত্রের উপযুক্ত। চারখানা ( দেশজ ) এক প্রকার চেকের কাপড় । চারচক্ষুঃ (পুং ) চারশ ক্ষুরস্ত दछ्यौ । झोछ । “যন্মাৎ পশুস্তি দুরস্কাঃ সৰ্ব্বানর্থান নরাধিপ । চারেণ তস্মাচুচ্যস্তে রাজানশ্চারচক্ষুষ: " ( রামা’ ৩৩৭ স” ) রাজগণ চারদ্বারাই দুরন্থ সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন বলিয়। তাহাদিগকে চারচক্ষুঃ বলে । চারচণ (ত্রি ) চার-চণপ। যাহার গমন সুন্দর। চারচুধু ত্রি ভ্রমণকালে বাগকে ভাল দেখায়। হুন্দরগতিযুক্ত। চারটিক ( স্ত্রী) চয়-শিচ-অটন (শকাদিত্যেtছটন। উ4 ৪৮১) ठफः जस्लाब्राश् कन्प्लान् अज्र हेश्श् । नगौनामकभकजवा । WI [ ২৪s ] స్క్రీల 古特* o :జత फ्रांतर्फ़ी (शैौ ) छब्र-भिन्न-अर्छम् ठेरठ cणोब्रानियां९ डौष् । • भग्न झाङ्गिने सूक्र । रैफूबाथजकी छांद्भर्भ (भू९) sांग्नप्रङि वहाँद्रब्रडि नृडागैठांनिशिनाॉ१ ७छनf কীৰ্ত্তিং যা । চর শিং লু। ১ কীৰ্ত্তিসঞ্চারক মট। ইহার মামান্তর কুশীলৰ । ( অমর ) ২ গন্ধৰ্ব্ববিশেষ ।

  • গন্ধৰ্ব্বণাং স্ততে লোকঃ পৰ্কীয়তঃ শতযোজনাং । ८णबाँमाँ१ १iग्ननां¢रठ 5 5ाँव्र {ाँ१ खुडि*% काँः ॥*

( পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ) ৩ দেবযোমিবিশেষ । "গন্ধৰ্ব্ববিদ্যtধরচারণাঙ্গরঃ" (ভাগবত) ৪ চtয় পুরুষ। "অস্তব্বস্থিশ ভূভামাং পশ্যন কৰ্ম্মাণি कांग्रtभः । छैननैिौन हैदाशारक षांशूबाटैग्नब cनश्मिान् ॥“ (उ***)

  • थभगकांग्रैौ । “न कूर्शीtन्न शैौर्षहरैजब्रशरैन"हांत्रtग-5° ।

- * ( ভারত ) ७ तौर्श्व ग्रैौ ८नरैौडख अग्निष्ठाँtछौग्न ७क जम ब्रांङl, aतंtभग्न পুত্র । ( সহাদ্রি ১৩২২৬ । ) ৭ কোলাম্বা-দেবীভক্ত প্রিয়র্ষি গোত্রীয় একজন রাজা, শুকের পুত্র । ( সহাত্রি ১৩৭৩ ) চারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলত্ব একটা জাতি। সহ্যাত্রিখণ্ডের মন্তে -- “বৈশুধৰ্ম্মেণ শূদ্রীয়াং জাতে বৈতালিকাভিধঃ। চারণোংসাবপি ভবেন্ধানে বৃষলধৰ্ম্মত । রাজ্ঞtং চ ব্রাহ্মণfনাঞ্চ গুণবর্ণমতৎপরঃ । সংগীতং কামশাস্ত্রঞ্চ ঞ্জীবিকা তন্ত বৈ স্মৃত ।” (২৬৪৯-৫ • ) 8दथशर्धो दान्ना भूशांब शtर्ड टैवडाणिक छटमा, फ्रांज़-- জাতিরও ঐরূপ উৎপত্তি, তবে বৃষলত্ব হেতু ইহার কিছু নুন হইয়াছে । রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের গুণৰণন, সঙ্গীত ও কামশাস্ত্র ইহাদের উপজীবিক । অ{চার ব্যবহার ও কাৰ্য্যকলাপে এই জাতি ঠিক ভাট জাতির স্থায়। চারণের বলে, মহাদেব পাৰ্ব্বতীকে প্রতিদান করিবার অভিলাষে মিজ ললাটের ঘৰ্ম্মবিন্দু হইতে ভাট জাতির স্মৃষ্টি করেন ; কিন্তু ভাটের পাৰ্ব্বতীয় গুণকীৰ্ত্তন न। रुद्विग्नां भश्tनtव ब्रहे स*कौर्डन रुग्निtऊ श्रांप्रख्ठ कtद्र ; সুতরাং পাৰ্ব্বতী ভাটদিগের উপর সন্তুষ্ট না হইরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয় উঠেন এবং মর্ত্যভূমে রাজাদিগের ও দেবতা निरशङ्ग ७१कौर्डन कब्रिव्र औरुन श्रठिदांश्ङि कब्रिवांद्र छछ अडिग्रन्थ*ष्ठ कग्निग्न! ठझांनिशंtरा भएर्स ¢¢ांप्लक करङ्गन । अ*द्भ ७की वंदांन श्रांरक्ष् ८श भशांटमय नि१ह झहेt७ ॐांशांब्र झूष्मुद्र ग्नकभूॉर्थ डाँtछैन ग्रहैिं क८ब्रन ; किरू उॉरप्लेग्र ७ञ्चांदश्वांश्न থাকিয়াও সিংহ প্রত্যহই বৃষের প্রাণসংহার করিয়া উদয় পূরণ