পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৩০৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


क्लिष्टुविश्लेद (भू९) क्लेिखछ विश्राद. शष्प्रां९ वहडीौ । १ फेब्राम cब्रां★ ।। ४ठ९ १ २ फ़िरसन्न अम्रशहिठि । क्रिसुतिष्ठात्र (श्रृं९) सिछ विसिरश्५ अझर्थभमबहाँम१ शश्वर, বহুত্রী । ১ উন্মাদয়োগ । ২ বুদ্ধিত্রংশ । “আছে চিত্তবিকারে ইয়ং গুখি মে চিত্তৰিক্ৰমঃ ” (ভারত ১৮২ জ: ) फ़िरुशिार्श्वष (*३) ७७९ । भट्नांछन्न । চিত্তবৃত্তি (স্ত্রী) চিত্তস্ত বৃত্তিঃ ৬তৎ। চিত্তের অবস্থ, চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম । পাতঞ্জলে পাচপ্রকার বৃত্তি উক্ত হইয়াছে, যথা—প্রমাণ, বিপৰ্য্যয়, বিকল্প, নিত্র, স্মৃতি । •हेशंज्ञां७ क्रिहै ७ अक्लिट्टे ८ज्रटन दिविथ । अदिलाॉप्ति cङ्गर्भহেতুক বৃত্তি ক্লিষ্ট, ঘাহা উক্ত ক্লেশ-হেতুক নহে তাহ অক্লিষ্ট । চিত্তল (পুং স্ত্রী) চিত্তং লাতি চিত্ত-গা-ক। মৃগভেদ। বৈদ্যকশাস্ত্র মতে—কৃষ্ণতিলের তৈল দ্বারা পঙ্ক, লবণযুক্ত চিত্তলমাংস রুচিকর ও রক্তপিত্তনাশক । (শক্ষণখাঁচ' ) চিত্তসমুন্নতি (স্ত্রী) চিত্তস্ত সমৃদ্ধতি ৬তং। ১ মনের উন্নতি। ২ গৰ্ব্ব । চিত্তস্থিত (ত্রি ) ৭তৎ। যাহা মনে রাখা যায়। চিত্তহারিন (ত্রি)চিত্তং হয়তি চিত্ত-হৃ-ণিনি। মনোহারী, মুন্দর। চিন্তানুবর্তিন (ত্রি)চিত্ত অন্বয়ংণিনি। যেমন যোগাইয়া চলে। চিত্তান্তর (স্ত্রী) অন্তচ্চিত্তং সুপস্থপেতিস’ বা চিত্তস্ত অন্তরং ৬তং । ১ অন্ত চিত্ত্ব । ২ মনের ভিতর । চিন্তাপহারক (ত্রি) চিত্তস্তাপহারকঃ ৬তং। চিত্তকে যে হরণ করে, মনোহারী, সুন্দর । চিন্তাপাহাড়, পঞ্জাবের রবিলপিণ্ডি জেলার একটা গিরিমালা। ইহা ত্রিভূজাকৃতি, তাহার ভূমি নারানগরের নিকট সিন্ধুনদীর পূর্বকূলে এবং শীর্ষবিন্দু প্রায় ৫• মাইল পূৰ্ব্বে মর্গলা গিরিসঙ্কটের নিকট অবস্থিত। ইহার সৰ্ব্বাপেক্ষা বিস্তার ১২ মাইল। স্তরীভূত চুণাপাথরে ইহা শাদা দেখায় বলিয়া ইহার নাম চিত্তাপাহাড় হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে জলপাই গাছ জন্মে এবং ইহার পাথর হইতে যথেষ্ট চুণ পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিমভাগ অতিশয় বন্ধুর ও সুরারোহ। পুৰ্ব্বভাগে স্থানে স্থানে উচ্চশৃঙ্গ ও স্থানে স্থানে গভীর খাল দৃষ্ট হয়। চিন্তাপনী, পঞ্জাবের অন্তর্গত হশিয়ারপুর জেলা গিরিমালা। ইহার অপর নাম সোলাসিংহী। ইহা জামবানফ্লুনের পূর্ব সীমা । এই গিরিমালার উপর একটা স্থান আছে, ইহাকেও চিত্তাপণী বলে । এখানে দেবীর একটা প্রসিদ্ধ মন্দির আছে । প্রতি বৎসরে অনেক যাত্রী তাহা দেখিতে অাসে। চিত্তাভোগ (পুং) চিত্তস্ত জাভোগঃ এফবিষয়ত ৬তং । একৰিষয়ে চিত্তের প্রবৃত্তি, মনের স্থৈৰ্য্য। পর্য্যাম্ব-মনস্কার। ਸਿੱਚੋਂ ام t తి) | চিন্তু র চিত্তাখালিগ, মাগ্রাজের অন্তর্গত খেলায়ী জেলার একটা সহর। অক্ষা ১৫-১৭° উঃ, প্রাফি শ৯ ৪৭ পূঃ । অধিবাসীর সংখ্যা ৩৭৫৯। এই সহয় তুঙ্গভঙ্গীনী ও ইম্পেটনগর হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটা প্রধান হাট ধসে । এই হাটে জিঞ্জামরাজ্যের পণ্য দ্রব্য সকল জামদানি হইয়া থাকে । ইহাঁতে ৩৪টা মাত্র উত্তম রাস্ত আছে । পেটের অনেক সমৃদ্ধ বণিক এখানে বাস করেন। বেলা মামক খাল এই নগরের ভিতর দিয়া গিয়াছে । চিত্তি (স্ত্রী) চিত ভাবে ক্তিন । ১ বুদ্ধিবৃত্তি। উক্ত স্থা বিশ্বে দেবী আগে ! ভবন্তু চিত্তিভিঃ।” (গুরুত্বভূঃ ১২৩১) ২অগ্নিতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থ চিন্তা । “চিত্তিং জুহোমি মনসা স্বতেন।” (শুক্লযজুঃ ১৭৭৮) “চিৰ্ত্তিং অগ্নিতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থ চিন্তনং’ (কেদীপ ) । ৩ কৰ্ম্ম । “সাচিত্তিভি মিহি চকল্প” (ঋক্ ১১৯৯২৯) “চিত্তিভিঃ কৰ্ম্মভিঃ’ (নিরুক্ত )। ৪ খ্যাতি। “চিত্ত্বিং দক্ষপ্ত সুভগ ত্বমন্ধে”। (খঙ্ক ২২১৬) “চিত্তিং খ্যাতিং (লায়শ) ৫ অথৰ্ব্বশ্ববির পত্নী । “চিত্তিস্তৃথৰ্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুঞ্জং ধৃতত্ৰতং” (ভাগবত ৪/১৩৮)। কর্তরিক্তিন ৬ জ্ঞাপক বা প্রাপক। “চিত্তিরপাং দধে বিশ্বায়ু" (ঋক্ ১৬৭৫ ) পচদ্ভিশ্চেভস্থিত প্রাপয়িতা ব’ (সায়ণ)। চিতিত (ত্রি) চিন্তুং অস্ত সঞ্জাতঃ চিত্ত-তায়কদিত্বাদিত । চিত্তযুক্ত । চিন্তিন (ত্রি) চিত্তং মত অস্তি চিন্তু ইনি। প্রশস্ত চিত্তযুক্ত। “জ্যায়ত্বস্তশ্চিত্তিনে মা বি যৌষ্ট।” ( অথৰ্ব্ব ৩৩০৫ ) । চিন্তিবলাস, মাম্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটি নগর । অক্ষা ১৭* ৫৬ ২০% উ:, দ্রাফি ৮৩ ২৯ ৩০° পূ: বিমলীপত্তন হইতে বিজনগ্রাম পৰ্য্যস্ত রাজবয় এই নগরের মধ্য এবং সন্নিহিত চিত্তবিলাস ও গোস্থানী নদীদ্বয়ের উপরন্থ সেতু দিয়া গিয়াছে। ইহাতে একটা বৃহৎ পাটের কারখানা আছে। চিত্তাকৃত (ত্রি) অচিত্তং চিত্তং কতর ভূততদভাবে ছি। চিত্তের সহিত প্রাপ্ত, যাহাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করা গিয়াছে। “একোময়েইভবান্‌ ধিবিধ প্ৰধানৈশ্চিত্ত্বীকৃতঃ প্রজননায়।” ( ভাগবত ৪।১।২৬ ) চিন্তর, নাহাজ প্রেসিডেন্সির অস্তুর্গত উত্তর আর্কট জেলার একটা তালুক বাসবৃডিভিজন। পরিমাণফল ৬৭১ বর্গমাইল । এই তালুক উত্তরপ্তার্কটের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহাতে অনেক উচ্চ উচ্চ পাহাড় এবং চিত্তর, বেঙ্কটগিরি, অরখণ্ড ও ঐয়াল নামক পোইননদীর চারিটী শাখা আছে । বর্ষাকাল বার্তাস্ত ঐ সকল নদীতে জল থাকে না। এখানকার ভূমি লাল ও বালুকাময়, পৰ্ব্বত হইতে আনীত পলি পড়ায় বেশ WI q\,