পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৪৭৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


I saw j ‘. ‘Ā कृकॐ कमवाश्वबांच९:भक्थैौनमियांशिअम्* . শত্রেীনিজেইপুদালীলে সৰ্ব্বৰ সঙ্গদর্শনস্থ। । मम८छ cशांकूटणश्वां★ नमद्भक कांब्राह्मंश्रेियब्र ? - ८शां*ीमां२ कमब्रांडोठेदयत्र कुक्का मट्टद{बयः॥ . ब्रॉशिंकांचल्लष्कर-cद्रधर्मश्छमि इत्कश्चिशिs । cभनिकोबल्लका वष्ण शूङनाक्क्काइकु । वकांकरज्ञांनिशब्लक इन्दवनक्झिांब्रिt१ ॥ নমো মথুরাপ্রিয়ায় নমস্তে কংসলাঞ্জিনে । बयकांमूत्वषांठांद्र नभएख विचलांदम १ मयरख*****ौकांच्क नबरख नद्रकांस्क्लक । নমস্তে মৎস্তরূপায় নমস্তে কুরিপিণে ዜ নমো বরাহরূপায় নৃসিংহায় নমো নমঃ । নমো বামনয়পায় ৰশিনিগ্রন্থকাক্ষিণে ॥ नभः *ब्र७िब्रांबांघ्र ऋत्विग्रांङ्कारुब्रांश्च.5 ।। নমো রামায় হলিনে প্রলম্বনিধনায় চ | নমস্তে রঘুৰৰ্যায় রাবণাক্তক্ষরীয় চ। नषः क्रुश्ह्णtश्नंश्त्वं ब्रiश्वt Cग्ाद्विच्छांब छ ॥ নমো ৰুদ্ধায় শুদ্ধাঙ্গ হিংসঙ্গ রহিস্কায় চ। লমস্তেহস্ত হৃষীকেশ কষ্কিন্ধপি নমোহস্বতে ॥ নমশ্চৈভক্তরূপায় পুরন্দরজভায় চ। বৈষ্ণবপ্রাণদাতা চ গৌরচন্দ্রীয় ত্তে নমঃ ॥ ভক্তিপ্রিয়ার গুরবে হরিনাম (?) কলেী যুগে । নমস্তে ভক্ত রূপায় কালিন্দ্যা সেবিতায় চ | ইতি তে কথিতং দেবি ফজরোক্ষং পুরাঞ্জিয়ে । চৈতন্যস্ত স্তবং দেবি তব ভক্ত্য প্রকাশিতম্ ॥ ন দেয়ং ষস্ত কস্তাপি চৈতন্তোহপি মহাপ্রভো । বৈষ্ণৰায় বিশুদ্ধtয় ভক্তায় সত্যবাদিনে । দেবতাতেদ-হীনায় ভক্ত্য পূজাপরায়ণঃ ॥ দাতব্যং হি সদা ভক্ত্যা ইতি তে কথিতং ময়া । প্রভাতে জানকালে চ সারাহ্নে বাপি বৈষ্ণৱঃ ॥ যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্য গুস্ত ধগুঃ শচীমুতঃ * ইতি শ্ৰীব্ৰহ্মধামলৈ চৈতপ্তকল্পে চৈতন্তস্তোত্ৰম্ ॥ এতদ্ব্যতীত ঈশানসংহিতায় চৈতন্তের শতনাম ও ব্রহ্মযামলোক্ত চৈতন্তকৰচ ও পূজার অপরাপর নিয়ম লিখিত আছে, জানিতে হইলে তত্ত্বৎগ্রন্থ দ্রষ্টব্য । [ বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখ । ] চৈতসঙ্কত স্বল্প, বৈষ্ঠৰোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী— স্বত ৪ সের। ৰাথার্থ গাম্ভারীবর্জিত দশমূল, গ্রাঙ্ক, এরওমূল, কেউক্ষিমূল, ৰেঞ্জেল, মূৰ্ব্বসূল, শতমূলী, ইহানের MBBDDD D BBS BBB DD DD BBBS TB BB BBBS चकर्ष ब्रांथांगणनकंबूल, चिकन, cब्रभूक, 6नहालांब, श्वणवांशूक, श्रॉलनांबि, छत्रंझन्झंझक, ध्रुब्रिज, ब्रांकडब्रिज, छांयांनङ1, कानडमून, बिक्रकू, जैौरजां९वल (मैौनशक्)ि, aगादेछ, भबिई, जडौनून, मीकियरीण, नाभवत्र, छगीषभय, इश्डी, माणउँौब्र नक्नूल, बिक्रम, छांकूण, -कूफ़, ब्रचक्रमान, श्रृंब्रकोई এই ২৮টী সৰ্যের প্রজেক্ষেয় ২ তোলা । জল ১৬ সেয়। हैझ! cनवहन क्रेिखबिकांङ्ग छांन झम्र । চৈতসস্থত বৃহৎ, বৈজ্ঞকোঙ্ক ঔষধবিশেষ। কাখাৰ শশধীজ, তেউজীমূল, এরওষুল, দশমূল, শতমূলী, রাঙ্গ, পিপুল, সজিঙ্গামূল, প্রত্যেক্ষ ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সেয়, শেষ ১৬ cगन्न । फकङ्गथा चर्थी-फूधिकूद्मो७, बझैभक्षु, cमन, भहरश्रम, কাকোলী, ক্ষীয়কাকোলী, চিনি, খেজুরমাতী (বা পিওখর্জুর), জলক্ষণ, শতমূলী, তালের মাতি, গোকুর এবং স্বল্প চৈতসস্কৃতোক্ত কৰু মিলিত ১ সের। ইহাতে সকল প্রকার चमन्बांब्र, छश्रांन ७ अछांछ अध्नक cब्रांनं ठांन झझेब्रा थां८क । | চৈত্ত (ৰি) চিত্তন্তেদস্থ চিত্ত-অণু । ১ চিত্তসম্বন্ধী স্বল্পণাদি । (পুং ) ২ চিত্তাভিমানী ক্ষেত্ৰজ্ঞ । “চৈত্যেন হৃদয়ং চৈত্ত: ক্ষেত্ৰজ্ঞঃ প্রাফিশ যদা ।” ( ভাগ ৩২৬.৯৫ ) (ক্লা ) ৩ বৌদ্ধ ऋष्ठ बिखकांबककांडिग्निङ ककयाब ।। ८बोzकब्र क्लेिख ७ फड নামক কেবল দুইপ্রকায় পদার্থ স্বীকার করেন। তাহদের মতে বিজ্ঞামাতিরিক্ত পদার্থ মাত্রই চৈত্ত। চৈত্তক (ত্রি) চৈত্ত-স্বার্থেকন । চিত্তসম্বন্ধী। [ চৈত্ত দেখ। ] চৈত্য (কী পুং) চিত্যস্তেদম্ চিত্য-অ (তস্তেদম্। পা ৪৩,১২০) २ अब्रिष्ठमशृंश् ॥ २ बलांब्रख्म । ७ cनवांद्रङन । e cददकूण, দেউল । 幾 “ষত্ৰ ৰূপ মণিময়াশ্চৈভ্যাশ্চাপি হিয়শ্নয়াঃ "(ভারত মত্তা" ৩, ১২) e চিত্ত। চৈত্যদেশীয়তনাদিন্থানে তিষ্ঠতি চৈত্য-অণু (পুং) ৬ চৈত্যস্থ দেবভেদ। ৭ বুদ্ধদেব। ৮ বিন্ধ। ৯ বুদ্ধেয় প্রতিমূৰ্ত্তি । ১•উন্ধেশবৃক্ষ । পৰ্য্যায়—দেবতরু,লেবাৰাস, কলিঙ্ক, কুঞ্জর । r *বৃক্ষ পতন্তি চৈত্যাশ্চ প্রামেৰু জঙ্গরেষু চ * (ভারত ৬৩৪-) २० छिनउक्र ।। ०२:aäमानि-aधनिझ यहांशुक्र । - "সেতুৰীকলিয়াৰিচৈত্যাগুৈরুপলক্ষিত । ' ' ) পুণ্যস্থানে স্থয়াঙ্গয়ে ” (যাজ্ঞবল্ক্য) शृंटरूद्र मिक्रकेरेष्ठळाडूच थांकिcण अश्लज झछ । - ( বৃহৎসংহিতা.e৯• ) (রী ) ১৩ বিহার, বৌদ্ধমঠ৭ ("পুং ) ১৪:বুদ্ধবিগ্ৰ । (द्धि) ** बूकरचना 1 *४ छिङांथचकैौन्न । (*) **