পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৬৫৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


সকল অধিকার করির দেবসেবার জন্ত প্রতিবর্ষে ৯,৫১২ छैोकां क्रेिब्र थां८रुन । ५थां८म विरङञ्च ऊँौर्षदांडे़ी चांजिब्र थारू, उशंग्र बांश शक्लिt cषद, लांश भूजरकब्राहे 4श्न করিয়া থাকে। . - - - জম্বুকোল, সিংহলের মহাবংশবর্ণিত নাগৰীপের অন্তর্গত একটা cधांठौन नश्नन्त्र । महनएक वर्डभांन छांकन थरनरश्वब्र अस्रभ७ কলম্ব গ্রামকেইজৰুকোল নামে উল্লেখ করেন । , জম্ব খণ্ড (পুং) জৰুৰীপ। জশ্বীপ (পুং) পৃথিবীর সপ্তীপান্তর্গত একটা বীপ। ইহার চতুদিকে লৰণসমুত্র বেষ্টন করিয়া হিয়াছে । জখুৰীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং অন্ত ছয় দ্বীপ ইহার চতুর্দিকে পক্ষদলের ছায় অবস্থিত। ভাগবতের মতে—জখুৰীপ লক্ষষজন বিস্তীর্ণ এবং পদ্মমধ্যস্থিত কোষের ন্যায় অবস্থিত । ইহা পদ্মপত্রের দ্যায় সম্পূর্ণ গোল এবং লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত । gहे हौ* नम्नयाई दिसङ । ॐटङाक वर्ष मग्न नश्य ¢शाखन বিস্তীর্ণ এবং সীমাপৰ্ব্বত দ্বারা উত্তমরূপে বিভক্ত। এই নয় বর্ষের নাম ইলাবৃত, রম্যক, হিরগ্নয়, কুরু, হরিবর্ধ, কিন্পুরুষ, ভারত, কেতুমাল এবং ভদ্রাখ । ইলাবৃতবর্ষ জৰুৰীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত । ইহীর উত্তরে নীলপর্বগু, তস্থ ভরে রম্যক, তমুক্তরে শ্বেতপৰ্ব্বত, তত্বত্তরে হিরন্ময় বর্ষ, তদুত্তরে শৃঙ্গবান পৰ্ব্বত, এবং তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র । ইলাবৃতের দক্ষিণদিকে নিষধ পৰ্ব্বত, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হেমকূট পৰ্ব্বত, তাহার দক্ষিণে কিম্পূরুষ বর্ষ, তৎপরে হিমালয় পৰ্ব্বত, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃত বর্ষের পূর্বদিকে গন্ধমাদন পৰ্ব্বত, তাহার পূর্বদিকে ভদ্রাখ বর্ষ, তৎপরে সমুত্র। ইলাবৃতের পশ্চিমদিকে মাল্যবান পৰ্ব্বত, তৎপশ্চিমে কেতুমালবর্ষ এবং তৎপরে সমুদ্র । ইলাবৃতের মধ্যস্থানে মুমেরু নামে ৮৪ যোজন উচ্চ একটা কুলপৰ্ব্বত অবস্থিত । মুমেরুর নিজদেশে পদ্মকিঞ্জন্ধের স্থায় २०ैौ श्रृंखँङ आicझ, यथा-कूद्रक्र, कूद्रग्न, कूश्रङ, बरूक, ত্রিকুট, শিখর, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষেধ, শিক্তিবাস, कश्रिण, अश्व, &वठ्ठ,ि छांक्रसेि, श्न, थदङ, नाओं, कांगबग्न, এবং নীরদ। ইলাবৃতের পূর্বভাগে মন্দরপর্বত, দক্ষিণভাগে মেরুমদার পর্বত, পশ্চিমভাগে সুপার্শ্বপৰ্ব্বত, এবং উত্তরভাগে কুমুদ পৰ্ব্বত। মন্দরপর্বতোপরি বহুযোজন বিস্তৃত একটা भशन् ठूङबूक आप्झ् । निलडिङ श्राजनभूइ दिने श्रेग्रा অরুণোদা নামে একটী নদী মন্ময়পৰ্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়। .* ]هه ه देणबूत्ख्त्र भूर्तक् िप्रादिङ कब्रिप्ञश् । बेक्रम cबक्र अक्ब्र भकftङ ५कौं वह ८षांचन विहङ्ग विनांन जबूबूक्र० चांtश् । श्ररे जबूदूक्त श्रेष्ठ अचूरीौभ नांव इश्क्रांरह । उधांइ शखिममां५ *छिठ जबूरून ब्रट्न ७कौ नर्वी ऋ* श्हेइ ऐणांडू८ङइ धचिनंखमंत्रं प्रविष्ठ कब्रिtङ८झ् । अहे मौब्र मांब अजूननैौ । देशाँग्न उँौड़इ मृखिकांइ ‘बांधूनब्र' नांत्रक प्रदf $९°ब्र इञ्च । देणाबूरङब्र छिट्रय श्णार्च श्रकीहज्रद्र छेण८ङ्ग ७कम्रै ब्रबशन् कनत्र दूक जाएझ ।। ४ारे वृष्कद्र नॅठिणै ८का?द्र श्रेrङ बभूषांब्र निर्शठ रुहेब्रl cगरे ऋांन जांप्यांत्रिङ कब्रिरङएइ । छेख्द्रनिएक कूभून *कर्षcडां°ब्रि £कछैौ प्रवृश्९ बल्लेबूच जांदइ, aहे बछडूच कब्रङक्र नमूल ; जनवग्रङ खांश श्रे८ङ इषि, श्ध, इङ, मधू, ७ड़, जब्र, बङ्ग, अणशांब्र धफूठि निर्मल इहेब्र ८मथांनकाब्र অধিবাসিদের অভাব পূরণ করিতেছে। ইলাবৃতবর্ষে হৎ, মধু, ইক্ষুরস এবং জলপরিপূর্ণ চারিট হ্রদ এবং নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সৰ্ব্বতোভয় নামে চারিটী দেবকীনন নানা শোভায় সুশোভিত হইয় অধিবাসিদের নিয়ত মনোরঞ্জন করিতেছে। স্বমেরু পৰ্ব্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকুট, দক্ষিণদিকে কৈলাস এবং কল্পবীর, পশ্চিমে পবন এবং পারিযাত্র এবং উত্তরে মকর এবং ত্রিশৃঙ্গ নামে আটট পৰ্ব্বতে দেবগণ সৰ্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন । ( ভাগ“ ৫৷১৬ অঃ ) এইরূপ অদ্যান্য বর্ষে ও নানা নদ, নদী, পৰ্ব্বত প্রভৃতির বর্ণনা আছে । [ তৎসমুদয়ের বিবরণ তত্ত্বং শব্দে দ্রষ্টব্য। ] সকল পুরাণেই জৰুৰীপের উক্ত প্রকার বর্ষভেদাদির বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে বর্ষাদির অল্পই নামাস্তর দৃষ্ট হয়। ( ভারত ভীষ্মপৰ্ব্ব, বিষ্ণুপুং, লিঙ্গপু ৪৬ অঃ, বামনপুং ১৩ জঃ, কূৰ্ম্মপু ৪৫ অঃ, বরাহপুং ৭৭ অঃ, অগ্নিপু ১১৯ অঃ, নৃসিংহপু ৩৫ অঃ, কুমারিকাথও, জৈন হরিবংশ ৪৭ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে জৰুৰীপের বিবরণ বর্ণিত আছে । ) আমাদের পৌরাণিক &ांइ *tó cवां५ श्ञ cष 4धंन थांश्t८क श्रांभब्रt caनिब्रां प्रशদ্বীপ বলি তাঁহাই পুরাণে জৰুৰীপ নামে বর্ণিত হইয়াছে। পূৰ্ব্বকালে ইহার কোন কোন অংশ জলমগ্ন ছিল, আবার কোন কোন প্রাচীন স্থান এখন সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে । [ छैद्धब्रकूझ ७ जड़ cनथ । ] - বৌদ্ধমতে জখুৰীপ শব্দে ভারতবর্ষ, এবং কোন কোন জৈনমতে ভারতবর্ষের পঞ্চবিভাগের একটা বিভাগকে বুঝায়। জম্বুধ্বজ (পুং) ১ জৰুৰীপ, বহুযোজনধিত্বক প্রকাও জরেক্ষ क्ष्वथा चक्रन् दिब्रांबझांन थांकां★ अभूदौ*८क अचूक्ष्वज रुद्ग । २ ५ीकछन नाँ* । জঙ্গুনী (স্ত্রী) জননী মেৰ। ]