পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৯৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


sశ్రీ [ ৯১ ] ፪ቆት भूद्ध, cभौद्ध, ५म ७ ५छिकfमगाइ cषtफ्नवात्र, *tजडद्रनिदाद्भग ७ श्रद्राउिभरणब्र उँक्रॉफ़ेन काममांप्र नखनभवtब्र बाँ জ2দশবার, মহাত্রণ বিনাশের জন্ত ত্রিংশংবার এবং বন্ধন মুক্তিকামনায় পঞ্চবিংশতিবার চওঁীপাঠ করার বিধান আছে । ভীষণ সঙ্কট, দুশ্চিকিৎস্য রোগ, জাতিধ্বংস, কুলোচ্ছেদ আয়ুক্ষয়, শক্রবৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, ধননাশ ও ক্ষয় এই সকল উৎপাত অথবা অতিপাতক হইলে শাস্তির জন্ত শতাবৃত্ত চঞ্জী পাঠ করিতে হয় । শতাবৃত্ত চ গুী পাঠ করিলে সমস্ত অশুভ বিনাশ হয় এবং রাজ্যবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে । এক শত আটবার চঞ্জী পাঠ করিলে মনে যাহা চিন্তা করিবে, उाहाहे निक इग्न ७ श्रृङाक्ष८भ५ य(स्त्र ब्र रुणणा छ श्हेब्रा था८क । সহস্রাবৃত্ত চওঁীপাঠে লক্ষ্মী স্থির হইয়। সৰ্ব্বদা বিরাজ করেন, ইহজন্মে বহুবিধ সুখভোগ ও চরমে মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে। যেরূপ যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ ও দেবগণের মধ্যে হরি সর্বপ্রধান, সেইরূপ এই লপ্তশতী স্তব সমস্ত স্তবের প্রধান জানিবে । ( মৎস্যসুক্ত ) দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী এ দেশীয় মস্তিকগণের নিকট ৰডুই আদরণীয় । অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণের মধ্যে ইহার পাঠ প্রণালী প্রচলিত অাছে । কালক্রমে অথবা বহু গ্রন্থের ভিন্ন মতে চণ্ডীপাঠবিধান সমন্ধে মতামত হইয়াছে। টীকাকার বা উপাসক সম্প্রদায় ইহার পাঠ স্থির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও ঐক্যমত লক্ষিত হয় না । দেবীমাহাত্মা চণ্ডীর অনেক টীকা আছে, তাহার কতকগুলি প্রচলিত ও অপর কতক গুলি অপ্রচলিত হইয় পড়িয়াছে । [ চওঁীটীক দেখ । ] তন্ত্রে চওঁীপাঠের নিয়ম প্রস্তাবে লিখিত মাছে— “স কামৈ: সম্পুটে। জাপ্যে। নিষ্কামৈ: সংপুটং বিনা । শতমাদেী শতঞ্চান্তে সংপুটে ছয়মুদাহৃত: ” এই বচন অনুসারে সকাম ব্যক্তির চণ্ডীপাঠে দুইটী মত ছষ্টতে পারে । যখ! সকাম ব্যক্তি নবাক্ষর প্রভৃতি চঞ্জীমস্ত্রে পুটিত করিয়া সপ্তশতী স্তব জপ করিবে অথবা সপ্তশতী দ্বারা পুটিত করিয়া নবাক্ষর মন্ত্র জপ কfরবে। চওঁীটীকাকার ভাস্কর রায়ের মতে সপ্তশতী স্তৰে পুটিত করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে । সৰ্ব্ব প্রথম ঋষ্যাদিস্কাস করিয়া कब्रिङह्मव्र *ा?, ड९*८ब्र नरूझिाङ न१भाष्ट्रिनाcग्र नदाकद्र मज জপ ও পুনৰ্ব্বার চণ্ডীপাঠ, তৎপরে অষ্টোত্তর শতবার নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে । এই নিয়মে চণ্ডীপাঠ করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। (১) ইহা ছাড়া পূৰ্ব্বপ্রদর্শিত

  • === यकम अळूनांtद्र श्र*iन्न ८य ८ष मङ छैद्धादिङ झई ब्राएइ फ़ैौ कांक ब्रि

उtश भtज के यूसिविक्रक बनिब्रा ५७न कब्रिङ्गांcछ्न । [ ८नहे সকল জানিতে হইলে ভাস্কররায়ের গুপ্তবতীটীক দ্রষ্টব্য। ] চণ্ডীর অপর নাম সপ্তশতীস্তব । এই নামাজুসারে আপাতত: বোধ হয় যে, চণ্ডীতে সাত শত শ্লোক অাছে, কিন্তু চণ্ডীর শ্লোক সংখ্যা গণনা করিলে ছয় শত হইতেও অনেক কম হয় । এই কারণে কোন কোন মীমাংসক কবচ, কীলক, অর্গল স্তুতি ও রহস্তত্রয়যোগে চওঁীর সপ্তশতীত্ব ব্যবহার রক্ষা করিয়া থাকেন । কিন্তু তাহ যুক্তিসঙ্গত মহে, চণ্ডীর সহিত কবচ প্রভৃতির ৰোগ করিলে শ্লোক সংখ্যা সাত শতের অনেক বেশী হয়, বিশেষত: “জপেং সপ্তশতাং চওঁীং কৃত্বা কবচমাদিত; " চওঁীকবচের এই বাক্যামুসারে কবচ ভিন্নই চওঁী সপ্তশতী বলিয়া স্বীকার করিতে ছয় । গুপ্তবতীর মতে মালাস্বরূপ চওঁী মন্ত্রকে ছোমাঙ্গ অথবা সম্পুটিত করিবার জষ্ঠ সাত শত ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে এবং এই কারণেই চওঁীকে সপ্তশতী বলা হইয়। থাকে । বারাধীতন্ত্রের মতে চগুী কলিকালে অতিশয় প্রশস্ত । স্তব পাঠের সাধারণ নিয়ম অনুসারে লর্বপ্রথমে ঋষি-ছন্দ ও দেবতার উল্লেখ করিতে হয় । মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৮১ অধ্যায় হইতে ৯ ৩ অধ্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ “পাবণিঃ সূৰ্য্যতনয়" ইত্যাদি “সাবর্ণিভবিতা মমুঃ” পৰ্য্যস্ত অংশকে চণ্ডী বলে । চওঁী তিন ভাগে বিভক্ত-প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত । চ তীর প্রথম অধ্যায় বা মধুকৈটভবধ প্রথম চরিত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় মধ্যম চরিত এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ এই কয়ট অধ্যায়কে উত্তরচরিত বলে । চওঁীয় প্রথম চরিতের ঋষি ব্রহ্ম, দেবতা মহাকালী, ছন গায়ত্রী, শক্তি নন্দ, বাগবীজ, অগ্নিতত্ত্ব এবং বিনিয়োগ জপেনাপ্নোতি বাঞ্ছিতমিতি পুটতমিতি । পাঠক্রিয়াবিশেষণ, পুটিতত্বং সং, BBBBS BBD BBBDD DDDBBBB BBBBB DDD DDS uDDDBBB BBSBBS BB BBBBB BBBtS tttttStSDDD भूर्क कक्षब्रिउजप्र६ **इ नcषा वनकब्रिड नश्शाळूनाcब्रन नश्धानि नरभा क९ नवार्म९ छ*िाद भून°फ५ौखयः भूदि९ *t#९ । *ब्रर ८ङ्गठनएछ ฯสรุศ. दtछेउब्रलठभांज५ छ «ाकनिtदमनॉनि क९ कूर्याi९ । श्रद्र क जcnt२न्नङ्tङtन यक्षानन:sitlभूशश्श1:ड शठि वि:+ष: । डङ्गश्छरै:॥१ १५ाtशैश्’,\ 4११ नरयूठा १२Iांौिन् १rाषा भूप्रीtउभtर्भङ; । সার্ধশ্বতি: পঠেঙ্কীস্তৰং স্পষ্টপদক্ষেয়ম । नमt:खोडू भशणभौः शास् कूड़ा बख़्त्रकम् । अगरहे भडर भूगर (मराठीtघ्र निtषभएक९ ॥“ (छांचङ्गब्राङ्गदूठ ७४ष कौ)