পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/১৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


झांडि -- ------------ ممست۔--- ہمہ জাতি। ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়া নির্দিষ্ট, আর অদ্যাপি जांठि वणिग्रां निर्किटे प्रवT७१ ७ कई ४ाई *नांचॅबtइ cब नखाँ আছে, ইহাকেও পরাজাতি বলে। সত্তাল্পতি কখনও অপর छांठि श्ब्र न, घल्लेष *** cछूछि cय जांठि, ऐशंब्रां अन्ब्रा वशिष्ां निर्ऋि, ऎशंझां कश्न७ १ङ्ग! श्झ नां । क्रिस्तः सिचवास् প্রভৃতি জাতি পরা অপর উভয়ই হয়। "ব্যাদিজিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে। পরভিন্ন চ যা জাতিঃ সৈবাপরতম্বোচ্যতে। দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে।” (ভাষাপরি* ) দ্রব্যত্বজাতি সত্তাজাতি অপেক্ষ অব্যাপক, সুতরাং অপরাপর ঘটত্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া পরা হয়। “যচ্চ কেষাঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ভেদং করোতি তৎসামান্তবিশেষে জাতিঃ ।” (বাৎস্যা" ২,২৭১ ) বাৎস্তায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথকৃ এই ভেদ উত্থাপনের কারণ সামান্তবিশেষের নাম জাতি । উদাহরণ গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের মতে, ছয়টা ভাবপদার্থের অন্যতম এক পদার্থ জাতি। ( বৈশেষিক ) অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহ সামান্ত ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সীমান্ত আবার পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ । } জাতি, জাতি বলিলে এদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বুঝায়। ভারত বর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেই সেই দেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই একজাতি বলিয়া গণ্য । কিন্তু এই ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ চারিবর্ণের বাস, এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য শাখা এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ধৰ্ম্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাজে জাতীয়তা नश्शङि । वैश्रुि ७ *ांब्रtणोक्कि गरुग विषघ्नहे श्लूिर्श१ छांङिकन्ट्स ब्रक्र कब्रिग्नां श्रांप्कन् । छांङिङ् ब्रछक कब्रिाऊ না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। এরূপ অনিবাৰ্য্য জাতিভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্তিত হইল, তাহ জানিতে কাহার না बऐछह इग्न ? উৎপত্তি । ঋগ্বেদের পুরুষস্থক্তে, আমরা সৰ্ব্ব প্রথম চারিজাতির উৎপত্তিয় কথা দেখিতে পাই, তাহা এই-- A–“ৰংপুরুষং ব্যাধু কতিধা ব্যকল্পয়ন। भूष९ किमछ ८को दांडू की खेझ*ांना उँटकाएउ ॥ | বামুণোং মুখমাসীৰা বৃষ্টি কুতঃ। | छेक्ल उनछ षटैदg: প্যাংগুলো अजांब्रऊ ॥”(संक्रू १०२०॥०५-०२) • VII 8 [ ১৩ ] জাতি যখন পুরুষ বিভক্ত হইলেন, কত ভাগে তাৰাকে বিভক্ত कब्र श्झांझिण ? उँीशंङ्ग भूष कि इहेग, दांश्,"फँक्र ७ *नद्रग्रहे র কি হইল ? ইহার মুখে ব্ৰাহ্মণ ছিল, বাহুযুগলই রাজস্য कब्र रुहेण, बांशं श्रेष्ठ ६दछ, उॉशहे हैहांब्र प्लेझयूशन ७दः *मन्नग्न श्रेष्ठ भूम अग्न अश्न कब्रिग्राहिण । बांजगप्नग्रन:ছিত (৩১।১৬) এবং অথর্ববেদেও (১৯৬৬ ) ঐ পুরুষস্থজ আছে এবং মস্ত্রের সকল অংশই ঋকুসংহিতার সহিত মিল আছে, কেবল অথৰ্ব্ববেদে “উরু" স্থানে "মধ্য তদন্ত যদ্বৈগুঃ* এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। . তৈত্তিীয়সংহিতায় ( কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদে ) একটু বিশেষ कब्रिग्न णिविज्र क्रुर्झ B—“প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি সমুখতন্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমপ্লিদেবতাম্বস্বজত গায়ত্রীচ্ছন্দোরথম্ভরং সাম ব্রাহ্মণে মমুম্বাণামজা পশুনাং তন্মাত্তে মুখ্যামুখতোহস্থজ্যস্তোরসো बांश्ङाॉर भक्ष*** निब्रभिभैौउ उभिएका cनबडांबरजाङ ত্রিই পছনে বৃহৎসাম রাজষ্ঠে মহুয্যাণামবি পশুনাং তস্মাত্তে *বীৰ্য্যাবস্তে বীৰ্য্যাধ্যস্বজ্যস্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বেদেবদেবীত অম্বস্থজ্যস্ত জগতীচ্ছন্দোবৈরূপং সাম বৈপ্তে মহুয্যাণাং গাব পশুনাং তস্মাত্ত আস্থা অনুধানাধ্য স্বজান্ত তন্মান্থয়াং মোন্তোভূয়িষ্ঠাহি দেবতা অস্বস্থজ্যস্ত পত্ত একবিংশং নিরমিনীততমছু পৃছন্দঃ অস্বস্বজ্যত বৈরাজং সাম পূত্রেী মমুয্যাণমশ্বঃ পশুনাং তন্মাতে ভূতসংক্রামিণবখশ্চ শূদ্রস্ট তন্মাচ্ছদ্রো যজেনবরুপ্তে ন ছি দেবতা অবস্থজ্যত তন্মাৎ পদাবুপত্নীবতঃ পত্তোহস্থজ্যেতাং ” (৭।১।১৪-৯) প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, “আমি জন্মিব? ; তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নিৰ্ম্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, রথীন্তরসাম, মচুন্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুগণের माथा अछ (भू५ श्ऊँ) खे९°ग्न श्रेण । भूथ इहेष्ऊ ऋळे বলিয়াই তাহারা মুখ্য। বক্ষ ও বাহু যুগল হইতে পঞ্চদশ (স্তোম) নিৰ্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রদেবতা, ত্রিইভ ছনা, বৃহৎসাম, ময়ূন্যগণের মধ্যে রাজন্ত এবং পশুগণের মধ্যে মেষ স্বল্প হইল, বীর্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা বীৰ্য্যবান । মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম ) নিৰ্ম্মাণ করিলেন । তৎপরে বিশ্বেদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম, মনুষ্যগণের মধ্যে বৈপ্ত এবং পশুগণের মধ্যে গোগণ স্বঃ হইল ; অন্নধার হইতে উৎপন্ন বলিয় তাহারা অন্নবান; ইহাদের সংখ্যা বহ, কারণ বছসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল। র্তাহার , পা হইতে একবিংশ (স্তোম) নিৰ্মাণ করিলেন, পরে অন্তঃপ্ৰ ছন্দঃ, বৈরাঙ্গলাম, মনুষ্যগণের মধ্যে পূদ্র ও পশুগণের মধ্যে