পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/২৮৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


cछाडिक ( করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না হইতে বার্লিন নগরে গেল (M. Galle) নেপচুন গ্ৰহ বাহির করিয়া ফেলিলেন । ইহার প্রায় এক বর্ষ পূৰ্ব্বে কেন্থি,জ নগরে এডামস (M. Adams) আরও স্বল্পতর গণনা দ্বারা নেপচুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া উহ! চালিসকে (M. challis) জ্ঞাপন করেন। ইনি দুইবার ঐ গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই । ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এয়ারি (Airy) শূন্তমার্গে সৌরজগতের গতি নিরূপণ করেন । ! এখন যুরোপ ও আমেরিকার, প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। রাজকীয় সাহায্যে ঐ সকলে পর্যবেক্ষণাদি চলিতেছে । প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই জ্যোতিৰ্ব্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য জ্যোতিৰ্ব্বিদিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ব বাহির হইয়া, জ্যোতিৰ্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিৰ্ব্বিদগণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশমওলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান সুক্ষ্মরূপে নির্দেশ করিয়া ঐ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে । ইহা দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনা সকল বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্যোতিৰ্ব্বিদগণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। গগনমণ্ডলের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান, চন্দ্র, সুর্য্য, গ্ৰহাদির দৃশুমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। চন্দ্র, সুর্য্য ও তারা প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটোগ্রাফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন যুরোপীয় ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা সুশৃঙ্খল ও नश्छ८दांक्षा श्ग्रांद्वह । জ্যোতির্ষিক (পুং ) জ্যোতিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতে উকৃথা लिङ्गो९ 3क् । ८छाडिःोज्ञाथाझनकोह्रौं । জ্যোতিষিন (ত্রি) জ্যোতিষং জ্ঞেয়জেন অস্ত্যন্ত ইনি । জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ । জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যন্তাঃ ইতি-অৰ্চ ঞ্জীপৃ। তারা । জ্যোতিষ্ক (পুং ) জ্যোতিরিব কাল্পতি কৈ-ক। ১ মেথিকা বীজ, মের্থী । ( রাজনি" ) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ। চিত্রক [ રેન્સ ] জ্যোতিষ্মষ্ঠী বীজের তৈল দুগ্ধ সহযোগে সর্জিক ও হিন্ধু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয় । ( ঈশ্রত চিকি২৪ অ' ) ৩ গণিকারিক বৃক্ষ । (রক্ষমালা) g মেরুর শৃঙ্গভেদ, ५ ँ शृङ्ग भक्षांविब्र अङिभङ्ग विश्ा ।

  • उनैौशखांटश उछांप्मः श्रृंत्रभांतिउानग्निल९ ।। যত্ত্বৎ জ্যোতিষ্কমিভ্যাস্থঃ সদা পশুপতেঃ প্ৰিয়ং ॥” ৫ গ্ৰহতারা নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ্ক শব্দ নিত্য बछ्दछनास्त्र ! জ্যোতিষ্ক (স্ত্রী) জ্যোতিষ্ক-টাপ। জ্যোতিষ্মতীলতা । জ্যোতিষ্কৃৎ (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতি কক্ষিপ।

আদিত্য। “জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্ত” ( ঋক্ ১৯৬৬১ ) । ‘জ্যোতিষ্কৃতো আদিত্যtথ্যস্ত তেজসঃ।’ ( সায়ণ ) জ্যোতিষ্টোম (পুং ) জ্যোতিংষি স্তোমা যন্ত বহুত্ৰী (জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ । পা ৮,৩৮৩) ইতি যত্বং স্বনামখ্যাত যজ্ঞবিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ ব্রাহ্মণের আবগুক এবং এই যজ্ঞ সমাপনস্তে ১২শত গো দক্ষিণ দিতে হয় । [ যজ্ঞ দেখ। ] জ্যোতিম্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ । জ্যোতিষ্মং (ত্রি) জ্যোতিরস্ত্যন্ত মতুপ্ত। ১ জ্যোতিযুক্ত, প্রকাশযুক্ত। (পুং) ২ স্বৰ্য্য। ৩ প্লক্ষদ্বীপস্থিত পৰ্ব্বতবিশেষ । Cērtfgatīt ( f ) carifsws ŝlos I (Cordiospermum halicacabum) ১ লতাবিশেষ, লতা ফটুকী, বনউচ্ছে। হিন্দুস্থানে উমিঞ্জিনী, করই, মালককুলী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত পৰ্য্যায়—পারাবতপদী, নগনা, ফুটবন্ধনী, পুতিতৈল, ইস্কুলী, পারাবতাজি, কটভী, পিণ্য, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতিলতা, মুপিঙ্গলা, দীপ্ত, মেধা, মতিদা, ফুজ্জরা, সরস্বতী, অমৃত । সূক্ষ্মা জ্যোতিষ্মৰ্ত্তীর গুণ—অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ, কটু, বাত ও কফনাশক। স্থল জ্যোতিষ্মতীর গুণ—দাহপ্রদ, দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। ( রাজনি" ) তীক্ষ ত্রণ ও বিস্ফোটকনাশক । ( রাজব" ) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্ৰদ (ভাবপ্র ) ।

  • श्श अकयकांब्र cठबचिमी गठl । रेशद्र जाकृखि छrव्हगण नषूर्ण ; 4छछ फ़ॉक मछूछि थtषप्w ऐशtरू बनछेtछह कtइ । ऐशब्र कण ८कयকায় যুগ্মম্বাবর দ্বারা আবৃত ও ठिमी लिब्राबूद्ध भtषा छिनौिं कब्रिन्न। शैौज आtइ, ये कण अषधावशाग्न किफि९ जक्र१ १4 श्छ, बनि ८काननष्ठिररू ¢कश् *ि* cनम्र, छाश श्रेtण প্লট করি একটা শৰ ছয়, 4हैं छ छ बाण८कब्र क्लेश औष्ट्रtत्व अत्र बादशांब्र कtछ । हैइ छूट्टै जाँड़ि, झूचबाँडौब्र cबाi७िअठौ याञ्च वक्रांनि थtवप्नं नैषां षाङ्ग, बश tजriफिछठौ कांद्रौब्राशि ॐtनcश्व अश्विक ज्ञtश्व }