পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৪৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্র [ 世8翻 1 তন্ত্র যোগ্য নহে, সেই জন্য মরলোকে গুরুরূপ অবলম্বনপূৰ্ব্বক भांभि निवृकूण८क गर्सन ब्रभग कब्रि । भश्शsई आंदूठ श्ब्र সাক্ষাৎ পরম শিৰ সশিষ্মবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত গুঢ়রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন। ७हे छकृहे ठांजिक स*ग्न ७उ श्रांनग्न ५७ यङ्ग ७६९ गर्सटिs ७क्रशूबांद्र विषान गभिउ शत्र । তন্ত্রমতে কস্কাপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত— "কথং বা জায়তে পুত্ৰঃ শুক্রস্ত কুত্র বা স্থিতিঃ । পদ্মমধ্যে গতে গুক্রে সস্ততিস্তেন জtয়তে ॥ পুরুষপ্ত চ যজুজং শুক্রং বা চাৰিক ভবেৎ। তদা কক্ষ ভবেছেবি বিপরীতাৎ পুমান ভবেৎ৷ উভয়োস্তুল্যগুক্রেন কীবং ভবতি নিশ্চিতম্।” ( भांछुकां८छनउद्ध ) স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে পুত্র কন্যাদির উৎপত্তি হয় । স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কল্প, স্ত্রীর রজে অধিক হইলে পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়। ७हे भउ आपूर्तिम थङ्कलिङ्ग मश्ऊि दिएग्नांक्ष cनथ शांग्र । বৃহস্থ ক্ষাওতৰ । নিৰ্ব্বাণতন্ত্রে বৃহত্ত্ব ক্ষাণ্ডের স্বরূপ এইझ° निौठ झ्हेग्राप्छ : প্রথমে মেকুপৰ্ব্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার মধ্যদেশে মহাধীরা নদী প্রবাহিত । এই সুমেরুর উদ্ধদেশে সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে চতুর্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার উদ্ধে ব্ৰহ্মপদ্ম । সেই চতুর্দশদল পদ্মের নিম্নমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়াকারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত এই ক্ষিতিচক্রের মধ্যদেশে চতুষ্কোণ ও মনোহর জন্তু দ্বীপ, ইহার চারিদিকে নীলাচল, মদার, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, স্কবেল, মলয় ও ভস্মাচল অবস্থিত। এই সকল পৰ্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্মলতাকীর্ণ नामोदिष श्रृंर्रङ गाश्व्रि श्हेग्रोप्छ् । ঐ পদ্মের উর্দ্ধভাগে ষড়পত্র ও চতুদ্বারভূষিত ভীম নামক পদ্ম, পদ্মমধ্যে রাজকোষে মনোহর সিদূরবর্ণ ভূবলোক । ५५icन गकी मब्रहउँौद्र नश्ठि विकू बांग कcब्रन । ३शब्रहे भ*ब्र नाम षडू* । ६दकूc$ब्र भक्१ि ८१itबांक, aथांप्न রাধিকাদেবী ও দ্বিভূজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্মগুল, এখানে ইস্ত্রাদি দেবতাদিগকে (भू१ थाम्न ! बैौजएकाध्षङ्ग वांश्कि जलम७ण । ठ५:ांइ अंऋनि ननौ সকল প্রকাশিত। এই পদ্মের উর্দ্ধদেশে দশপত্র নীলবর্ণ ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত ছন্নত মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর नाम ऋणीक ।। ७षाप्नहे ब्रजांगब्र, छजकाणैौ यष्ट्रठि बांग করেন। এই পদ্মের উর্দুদেশে দ্বাদশপত্ৰশোভিত শোনবর্ণ পদ্মমুক্ষর আছে, ইহাই মহল্পের্শক। এখানে ঈশ্বরের বামভাগে भएांविर्षा भरुन्हांन काञ्चन ।। ५हे भश्tझ८िकब्र बांशंज्रा cञां८णांक অপেক্ষ শতগুণ। তাহার উদ্ধে ষোড়শপত্রযুক্ত মোহান্ধকার নাশক নিৰ্ম্মল পদ্ধ অবস্থিত, তাছাই জনলোক। এখানে বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান। এই পদ্মের উদ্ধে পত্রদ্ধয়সমন্বিত জ্ঞানপন্ন অবস্থিত, ইহাই তপোলোক । এখানে শিবের বামভাগে সদাননারূপিণী সিন্ধকালী অবস্থান করেন । “তপোলোকং গোলোকস্ত চতুর্গক্ষগুণং শিবে। ব্ৰহ্মলোকেষু যে দেব বৈকুণ্ঠে যে মুরাদয়ঃ ॥ তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোকমতঃ শিবে । তপোলোকসম নাস্তি লোকমধ্যে মুলোচনে ॥ সালোক্যং মহল্লেকিং স্তাং সারূপ্যং জনলোককে। সাযুজ্যং তপোলোকেষু নিৰ্ব্বাণং হি তদুৰ্দ্ধগে । অতো ব্রহ্মদিয়ে দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা ! তস্ত লোকস্ত মাহাত্ম্যং ময় বক্তং ন শক্যতে।” তপোলোক গোলোক অপেক্ষ চারিলক্ষ গুণ প্রধান, ব্ৰহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণ ও তপস্ত দ্বার। এই ভৰলোক প্রাপ্ত হন না । এই তপোলোকের মত আর কোন লোক নাই। মহলোকে সালোক্য, জনলোকে সাক্সপ্য এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই নিৰ্ব্বাণ। ব্ৰহ্মাদি সকল দেবতাই এই ওপোলোক প্রার্থন করেন । এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নছি। "কিমাকারস্তু ব্ৰহ্মাওং তন্মে ক্ৰহি মহেশ্বর । স্মৃষ্টিপ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং ছি তত্ত্ববিৎ ॥ শঙ্কর উবাচ । জস্তেীরীকীরং ব্ৰহ্মাওং নানাবিগ্রহং পাৰ্ব্বতি ॥ उक्रां७९ वि3श्९ cथांङ१ डूनकूजानिक९ श् िउ९ ।। মেরুঃ পৰ্ব্বতস্তন্মধ্যে তথা সপ্তকুলাচলtঃ ॥ মূলাদিমস্তকান্তং বৈ মুমের নাম পৰ্ব্বত: । স্থিতং মেরোরধোভাগে ভ্যস্কুল্যাশ্চোদ্ধদেশতঃ ॥ ভূলোকাদি মহেশানি সপ্তস্বৰ্গং ক্রমেশ ছি। দ্বাদুল্যাঃ সপ্তপাত্তালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি ॥ সত্যলোকে নিরাকার মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী । भांप्रब्रtछहाँप्तिङांग्रांन६ छनकांकांब्रङ्गन्वैि ॥ হস্তগাদারিছিত চন্দ্রস্থৰ্য্যাগ্নিরূপিণী । भtब्रादरुणग:उIबjt विश्व ठिद्र! वrनांबूची ॥