পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৪৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্র لم [ ६8१ ] তন্ত্র বেদ ও বেদ নয়, অর্থাৎ • বেদকে বেদ বলা যায় না, ननाडन बकरे ८बन । घ्रात्रिप्रब ७ नकन नाज जशूद्रन করিয়া ৰোগীর সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতের তক্ৰ পান করিয়া থাকে । তপঃ তপস্কা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্তা, ৰে ব্ৰহ্মচর্ঘ্য প্রভাবে উরেত হওয়া যায়, সেই তপী । হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্ৰহ্মাখিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে । যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আমার বর্ণাদি বিভাগ থাকে না । চঞ্চল চিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয় । ( জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র" ) শূদ্ৰ-লিখিত পটলাদি পাঠ নিষেধ — "বিপ্রোবা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্লো বা নগনন্দিনি। পতয়ল্পরকে ঘোরে শূদ্ৰস্ত লিখনাৎ প্রিয়ে । তস্মাত্ত, শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেং সুধী । শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যন্ত পঠাতে ॥ যং যং নরক মাপ্নোতি তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ ” ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশু, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয় । এইজন্য শূদ্রলিখিত স্তব কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না। তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার অাছে । বাস্তবিক এপন ভারতের সর্বত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহ সমস্তই তান্ত্ৰিক । মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, দ্যাস, মুদ্র, দুর্গ, তারা, প্রভৃতি श्वक जठेदT । ] হিন্দুতন্থের বিষয় পূৰ্ব্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব দুর্গ প্রভৃতি নাম গুলিই যেন বজ্রসত্ত্ব, ব্রজডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রে ও চওঁী তারা বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোত্ত তন্ত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভূত দেবমূৰ্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে ও হেরুকাদি দেবদেবীর মূৰ্ত্তিও তক্রপ বর্ণিত আছে। বেন্ধিতন্ত্রমতে বজ্ৰডাক ও বজডাকিনীর পূজাই প্রধান । হিন্দুস্তান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত ক্রমে স্তাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবৰ্ত্ত বিধানে সেইরূপ স্বাস করিয়া ६:कन ! “বামাবর্তধিবর্তেন পূজাগুলি প্ৰদক্ষিণম্। বোছি জানাতি তত্ত্বজ্ঞস্তস্তোং চক্রদর্শনং ॥” { * (अछिशांtनांडग्नझनग्न ७ नमॆण ) বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, সাধনের কের্মৈ"ময়ম” नॉई, वथन हेझ ८ष श्रवाहांग्र हडैक, नांषन कब्रिट्व ।

  • ন ডিথিং ন চ নক্ষত্ৰং নোপবাসে বিধীয়তে। শুচিনা বাপ্যগুচির্ব ন শৌচল্পোদকক্রিয় ॥ কালবেলাবিনিমুক্ত শৌচাচারবিবৰ্দ্ধয়েৎ । তস্থমন্ত্র প্রয়োগঞ্জঃ সৰ্ব্বসত্বার্থতৎপরঃ ॥ গিরিগহবরকুঞ্জেযু নদীতীরেষু সঙ্গমে। মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবলিয়ে । মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উস্তানে বিবিধোত্তমে। বিহারচৈত্যালয়নে গৃহে বাথ চতুষ্পথে । সাধয়েৎ সাধকে যোগং সৰ্ব্বকামফলপ্রদম্।”

( অভিধানোত্তর” ) বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি ७श् दलिग्रा छोप्नन । cवोक्रङप्ञ्ज ७ धै जरुण ७श्निरुत्र অধিকারী ভিন্ন অপর কাহার ও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে ।

  • আচারযোগিনীতন্ত্রা: যোগতন্ত্রীশচ বিস্তরাং । ক্রিয়াভেদক্ৰমেশৈব সৰ্ব্বতন্ত্রেম্বভিজ্ঞয় ॥ আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতঞ্জৈর্জীওঁকৈ স্তথা । অমুত্তরপদ বাচ প্রজ্ঞাপারমিতাদয়ং ॥ বাহ্যশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্। যোগভাবনয় যুক্তং নৈষ্টিকং পদবিন্তসেৎ। সৰ্ব্বাহারবিহারস্তু নিৰ্ব্বিশঙ্কেন চেতসা | শতাক্ষরেণ সৰ্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবন ॥ মালামন্ত্রং যোগনিত্যং সৰ্ব্বকামার্থসাধনং । উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজলসম্বরং । মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো হৃদয়ে হৃদয়েন তু । লিপিমণ্ডলবিদ্যাসং বীরযোগিনীতন্ত্রবং। সৰ্ব্বেষামেব মন্ত্রাণtং উত্তমে মাতৃকোত্তমং। গুহাগুহাতরং রম্যং সৰ্ব্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং । মালয়ঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মাণাং মাতৃকাখ্যজপাস্তব। , এতক্তত্বয় কথয়ন সিদ্ধিছানি ভবিষ্কৃতি ।

ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরমুত্তম । ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বস্ত্রসস্বত্বমাপ্লাং। সুপ্রকাগুমিদং সৰ্ব্বং গোপনীয়ং প্রধত্বত: ।” (अछिषांग्रेनाडङ्ग 8श्रृं”)