পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৫২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্রায়িন थांकिएण ८ब्रांश्न निर्मब्र कब्र कर्टिन शब, ७श्रण अदॐ ७हे कथा फेक्ष द्रश्नि ८ग ८कयण यांबूझ शक५ cमथिब्रां वांशूद्र झिकि९गा कब्रिटण कथन क५न बांख ७ श्हेtङ रुग्न । t ५.गर्भुक्रब। गयूक्रम भक रेडार्षि cबाश्रु। वर्ष मारुिष প্রভৃতি অন্ন ফল। এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও অন্ন হেতু বুঝিতে হইবে । ৩• নিদর্শন শব্যের অর্থ উপমা । যথা জলদ্বারা মৃৎপিণ্ড যেরূপ প্রক্লিপ্ত হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্লিপ্ত হয় । ৩১ নিৰ্ব্বচন । নিশ্চয় করিয়া বলাকে নিৰ্ব্বচন কহে । যথা কুণ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান ', ৩২ সন্নিযোগ। এই বাক্যের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম)। मृ५ी भांप्य ८डाँडौ श्झेtद् ।। ৩৩ বিকল্পন বা এই অর্থবোধক ৷ যথা বহু বা অল্প বা অ প্রাপ্ত কালে ব৷ কালতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমসিন । ৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্য বুদ্ধির তীক্ষত, মধ্যতা, নিকৃষ্টত|ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে। ৩৪ উদ্ধার । স্বত্রের অনুবৰ্ত্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচ।দি, তিক্ত বলিলে নিশ্বাদি বুঝিতে হইৰে । ৩৫ সম্ভব । এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোধের প্রকোপ রোগের কারণ । এই তন্ত্রযুক্তি প্রতিকার্য্যেই প্রয়োজনীয় । (সুশ্ৰত ৬৫ অ') তন্ত্রবীপ (পুং ) তত্ত্বং বপতি বপ-অণু । ১ তত্ত্ববায়, তাতি। ২ লুঙ্গ, মাকড়সা । তন্ত্রবায় (পুং) তত্ত্বং বয়তি বে-অণু তত্ত্ববায়, তাতি। ইহার সঙ্কর জাতি । [ তত্ত্ববায় দেখ। ] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারীর গর্ভে তন্ত্রবায় জান্তি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তিবিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান মনুর মতভেদ দেখা যায়। মচুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে ধৈণ্ডের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ শূন্ত, মাকড়সা। আধারে ঘঞ। ৩ তন্ত্র, তাত । তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তন্ত্রস্ত সংস্থা ৬তং। রাজ্যশাসনপ্রণালী । তন্ত্রসংস্থিতি (স্ত্রী) তন্ত্রস্ত সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন, প্রণালী । তন্ত্রহোম (পুং ) তন্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশাস্ত্ৰ মতে অনুষ্ঠিত হোম হোম দেখ । ] তন্ত্রা (স্ত্রী) তন্ত্রি ভাবে আ টাপ্ত। অল্প নিক্স, তন্ত্রা। ( দ্বিরূপকো” ) “. . তন্ত্রায়িন (পুং) তবে কালচক্রে এতি গচ্ছতি শিনি। [ te o 7 তলদা कांगल्लङ्गग्रांप्रैौ रéानि । “ठइब्रिtन नाम छांदी शृथिवैौडTांश्” (শুক্লাজু ৩৮২১) 'তন্ততে ইনেন তন্ত্ৰংপটরচনায় শলাকাযুক্তং ধন্ত্রভেদঃ তৰং নভসি কালচক্রমপি তন্ত্ৰমুচ্যতে । (বেদনীপ) তন্ত্রি (স্ত্রী) তত্ত্বই (অধিভূত, ভক্লিভ্য। উৎ ৩১৫৮) ১ তন্ত্রী । ২ তন্ত্র । তন্ত্রিক (স্ত্রী) তন্ত্রী এব স্বার্থে কৰু পূৰ্ব্বহৰশ্চ। গুড় । গুড় টা দেখ। ] তন্ত্রিজ [ তন্ত্রি দেখ। ] তন্ত্রিত (ত্রি) তন্ত্র তন্দ্ৰাজাত অস্ত তারকাদিত্বাদিত । আলস্তযুক্ত। “ধাৰ্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্মিতামতঞ্জিত: ॥” ( ভারত ১২ ) তন্ত্রিন { তন্দ্রিন দেখ। ] তন্ত্রিপাল তেস্তিপাল দেখ। ] তন্ত্রিপালক (পুং) জয়দ্ৰথ রাজা। ( শলমাল ) তন্ত্রী (স্ত্রী) তন্ত্রয়তি মোহয়তি লোকান তন্ত্রণ্ডীপ ১ বীণাগুণ। “নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ ” (রামা" ২/৩৯২৯) ং গুড় টা। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। এ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজু।

  • ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ বর্ষতি ।” ( মন্ত্র ৪৩৮ ) তন্ত্রীমুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ। তত্ত্বগ্র (স্ত্রী) তত্ত্বনাং অগ্ৰং তং। স্বত্রের অগ্রভাগ । তন্থী (অব্য ) স্বীকার, অস্থাপগম, পাণিনীয় উর্ধ্যাদিগণে

ইহার পাঠান্তর তন্থী এইরূপ দেখা যায় । তন্দ্র ( ক্লী) তন্ত্র ঘঞ, । পঙক্তিচ্ছন্দ: "তন্ত্ৰং ছন্দঃ” ( যজু" ১৫৫ ) পদ্ভূক্তি বৈ তন্ত্ৰং ছন্দঃ ইতি শ্রীতে:’ ( বেদদীপ ) তন্দ্রয়ু (জি) তন্ত্রাং আলস্তং যাতি যা-কু গৃৰো সাধু আলস্তযুক্ত। “মোৰু ব্রহ্মেব তন্ত্রযুর্ভবো বাজানাং” ( ঋক্ ৮৮১৩• ) ‘তন্দ্রয়ুরালস্তযুক্ত: ' ( সায়ণ) তন্দ্রবাপ (পুং ) তন্ত্রবাপ পৃবো সাধু । তন্ত্রবায়, উতি। [ তন্ত্রবায় দেখ । ] তন্দ্রবীয় (পুং ) তন্ত্রবায় পৃষো" সাধু । [ তন্ত্রবায় দেখ। ] তন্দ্র। (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, বা তন্ত্র অবসাদে তন্ত্রঘঞ-ততষ্টাপ্ত। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রা । ২ জালস্ত, জবসন্নতা। পর্য্যায় প্রমীলা, তন্দ্রী, তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, বিষয়াজান । हेशंद्र जक५, हेकिग्रांर्थविरुद्वग्न छनशदिखि (स्क्वांनांछांब ), ड्रडन, क्रम ७ नन्नैौtब्रब्र ७क्रठ ७वः निग्राष्ट्राइब्र cष ३ऋ', তাহাই তন্ত্রা বলিয়া জানিবে । “ইস্ক্রিয়ার্থে স সংবিত্তি গৌরবং ধৃম্ভনং ক্ৰমঃ। निझांठtशद् गुtशश उछ उअt९ दिनिर्मिt५९ ॥” (निकांन)