পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৫৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


एठर्न्नि उठा सेनश्डि श्रेष्ण चूडन (शंरे) सृष्डि थाप्रु *औरबन्न भानि cवांष श्छ ७ देविtब्रव्र खांन थादक ना । हेशहे ওজার প্রকৃষ্ট লক্ষণ। to চরকসংহিতার ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে मधूब्र, त्रिशं, ७ङ्ग ७ अग्नदगयन, किंढन, छद्र,'cनांक ७ वTांशांश्वक (८ब्रांश्रजांख्) cश्छू रुझ बांबू ८थब्रिड इहेब्र হৃদয়কে আশ্রয় করিয়৷ হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাছাতে তন্ত্রা উপস্থিত হয় । এই তন্ত্রা উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইঞ্জিয় সকলের গুরুত, মনঃ ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা জন্মে। • নিদ্রা ও তঞ্জ এই ছটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লাস্তির বোধ হয়, আর তন্ত্রায় জাগরিত হইলে শ্রাস্তি বোধ হইতে থাকে কফনাশক বস্তু ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্র বিনষ্ট হয়। তন্দ্র সুথের ভার্ষ্যা, নিদ্রার কন্যা ও গ্রীতির ভগিনী । ( শব্দার্থচি” ) তন্দ্ৰালু (ত্রি) তন্ত্রী-আলুছ (পৃহি গৃহিতী। পা ৩২৫৮ ঈষন্নিদ্রাযুক্ত, আলস্তযুক্ত। ( জটাধর ) তন্দ্রি (স্ত্রী) তদি সৌত্ৰোধাতু ক্ৰিন্থ। (বঙ ক্রাদয়শ্চ। উগ্ ৪৬৬ ) অল্পনিদ্রা, অtলন্ত । তন্দ্রিক (স্ত্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্‌ টপি চ । তঞ্জি, তন্ত্রা । তন্দ্রিজ (পুং ) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র । (হরিব• ৬৫ অ') তন্দ্রিত [ তন্ত্রিত দেখ । ] তন্দ্রিত (স্ত্রী) তন্দ্রিনো ভাবঃ তন্ত্রি-তল টাপ। নিদ্রানুত, অলিস্ততা ! তন্দ্রিপাল (পুং ) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ। [ তন্দ্রিজ দেখ । ] | তন্ত্রী (স্ত্রী) তন্দ্রি ভীৰু। তঞ্জ, নিদ্রাবেশ, আলস্ত, অত্যন্ত পরিশ্রমাদি দ্বারা সৰ্ব্বাঙ্গে ইন্দ্ৰিয়সমূহের অপ্রভুত্ব । [ তন্ত্রা দেখ। ] ऊन्न (अदा ) उ९-म । उांश नtश् । তন্নতম দেশজ) তাহা নহে তাহী নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, বিশেষরূপে, স্বাক্ষানুস্থঙ্ক। তমি (স্ত্রী) তন্নয়তি নী বাহুলকাৎ ডি । চক্রকুল্য, চাকুলিয়, কোন কোন স্থলে তন্ধি এইরূপ পাঠাস্তর আছে। • ম্যু স্বিন্ধগুবৰ্ণয়সেবলtৎ চিন্তুমাস্তুয়tং । ८थाकाश्वाषाष्ट्रश्झाक्र बान्नुtनानौबिउः कक्: । दक्षttगो न अवांश्वन शक्झ१ झमब्राश्वब्रt९ ।। नबाइtगाडि छांनाघो६ छपाठtछा”णांब्रt७ ॥ शषtब वाiछूजौछांtव बांकूtछtडेठिाग्रtश्रोब्रवम् । ननादूचायनानक उछापार नक्र* मड५ ॥" ( इद्रक) f eos ] তন্মাত্র ऊब्रिभिड़, उनष, उज्ञछ, उांशंइ निनिस । * ऊन्निदश्रुन (क्लौ१) उ९ निवकन१ कईषः । ८नई कां★१, ८नरे জন্য। উক্ত নিবন্ধনুং ভক্তং। সেই কারণযুক্ত। उमूाउड ( शैौ ) डच मङ१ ७ठ९ खग्नरू-छश् ऎांश् ।.८गरै'* ॐ'।।' তন্মধ্য (ङ्गौ ) ठश मषार ७उ९ । डांशग्न भषा । ऊचू१, इ (बि) उग्नप्पा ठिईङि ह-क । उन्नषादउँौं, उॉरुद्र মধ্যস্থিত । তন্ময় (ত্রি ) তদাত্মকং ভঙ্গ-ময়টু । তৎস্বরূপ, তদ্ধত, তস্তাবাश्रृंद्र, ऊनांनख क्लेिख । “ङनाब्र१ दिरुिभांश विश्व शुण्डांश् &य মর্যাচতে।” (হরুিব ১৭৯ অঃ ) তন্মাত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রছ বা সা মাত্র যন্ত বহুত্ৰী । সাংখ্যমতে সূক্ষ অমিশ্র পঞ্চভূত ; শব্য, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিক প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব উৎপন্ন হয়। মছতত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ব। সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয় । সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার । রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ट्रेलिग्न ७ ऊॉभग अश्झांद्र ७ ब्रांछन श्रश्झां८ब्रब्र cयां८१ পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্ত্বিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত তল্লিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অমুস্তৃত স্বভাব ৰাহেজিয়ের অগ্রাহ মোহাদি লিঙ্গ । לא শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ, সেই সেই মাত্রা যাহাতে এই বুৎপত্তিতে তন্মাত্ৰ শস্ব নিম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্ত অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে । সেই তন্মাত্র ৫টা এই—শবাতন্মাত্র, স্পৰ্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র । এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটা তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায়ানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে শাম্পর্শগুণ বায়ু, শস্ব-স্পৰ্শ-তন্মাত্র যুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ রূপ • গুণ তেজঃ । শাম্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শক, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অপু এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শৰ,পৰ্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ भूथिशै खे९श्रङ्ग श्रेङ्ग थप्क् ।