পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৫৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তপস্বিন थरिकन । नृप्लङद्र षङ्ग गश्कांcब्र उभशाब्र कण जानार्थन अखि নিবিষ্ট হন । তাহাদিগের বেদবাক্যানুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাছারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পক্লবতা, ক্রীতাপরিপূক্ত ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ कब्रिग्र! थां८कन । दांशांब्र मशजां८ग्न दिब्रांशं अग्निtब, ठिनि निजমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কাৰ্য্য সকল প্রকাশ করেন। তপস্বিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয় রাজসিক ও তামসিক কাৰ্য্য সকল পরিত্যাগপুৰ্ব্বক সংসার যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাহারা বীতস্পৃহ, পরিগ্রহ পরিপূত, নির্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় ধিনি তপস্তা প্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গানুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্ত: প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন । বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অগ্ৰে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধী-শক্তি প্রভাবে মনকে এবং মন: প্রভাবে শব্দাদি ইঞ্জিয় বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করেন । জিতেজিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইঞ্জিয় সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্তার ফল ব্ৰহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্ৰহ্মভাব প্রাপ্তি হয় । তপস্বিগণ বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক পৰ্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, স্থপক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পঙ্কযবচুর্ণ, শঙ্কু ও ফল মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপূৰ্ব্বক আহার নিয়মের অমু বৰ্ত্তী হওয়া উচিত । তপস্ত কাৰ্য্য অরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত কর। কৰ্ত্তব্য নহে । অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। প্তাহ হইলে ক্রমে ক্রমে সুর্য্যের দ্যায় তপস্তার ফল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানামুগত অজ্ঞান, জাগ্ৰং স্বপ্ন ও স্বযুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর दूक्षि दूखिद्र श्रश्शउ छान ७ अक्षांन दांब्रां ॐश्ठ श्ब्र থাকে । লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্তাপ্রভাবে পৃথকৃত্ব ও অপৃথকৃত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, उषन उांशद्र शृश ७८कवादग्न नूौडूङ इहेग्रां याग्न ७ष९ সেইকালে তপস্বিগণ তপস্ত প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্ৰহ্মলাভে অধিকারী হন । [ বিশেষ বিবরণ ৰোগিন দেখ। ] २ अष्ट्रकन्यtांद्र cदांशी । ৩ দীন । ৪ তপস্তীমৎস্ত, তপসে is to J তপুস্ माइ । * इउकब्रब इक्र । ७ नाब्रन । (*चब') १ sङ्कर्ष भबखरब কগুপাত্মজ ঋষিভেদ । [ তপসোমূৰ্ত্তি দেখ। ] ৮ ভাগবতোক্ত দ্বাদশমঙ্করীয় সপ্তর্বিভেদ । [ তপোমূৰ্ত্তি দেখ। ] তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিন ক্সিয়াং উীপ। ১ তপোযুক্ত, তপস্তাপরায়ণ । ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহীশ্রাবণিক। a দীন, দুঃখিত । ৬ পতিব্ৰতা । “মদেকপুত্র! জননী জরাতুর নবপ্রস্থতির্বরটা তপস্বিনী।” (ऐनष५ २४७d ) তপস্বিপত্র ( পুং ) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রং যন্ত বহুব্রী। দমনক दूक्र । (ब्रांछनि°) তপাতায় (পুং) তপত গ্রীষ্মন্ত অত্যয়ে যত্র বহুব্রী। ১ বর্ষাকাল। “তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতানবৈঃ” ( কুমারস ৫২৩ ) তপস্ত অত্যয়ঃ ৬তৎ । ২ গ্রীষ্মাবসান । তপাম্ভ (পুং ) তপস্ত অস্তে যত্র বহুব্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্ত অন্ত: ৬তৎ । ২ গ্রীষ্মাবসান । তপিত (ত্রি ) তপ দাহে-ক্ত | তপ্ত, উষ্ণ । ( দ্বিরূপকো” ) তপিষ্ঠ (ত্রি ) অতিশয়েন তপ্ত তপ্ত নৃ ইষ্ঠন তৃণোলোপ: ১ অতিশয় তাপক । “তপিণ্ঠেন শোচিষা যঃ” ( ঋক্ ৪৫৪ ) তপিণ্ঠেন শোচিসাতিশয়েন শত্ৰণাং তাপকেন (সায়ণ ) ২ অতিশয়তৃপ্ত । “তপিষ্ঠ তপসী তপস্বান" ( ঋক্ ৬৫৪ ) ‘হে তপিষ্ঠ তৃপ্ততম অগ্নে’ ( সায়ণ ) তপিষ্ণু (ত্রি) তপ ইষ্ণুছ। তাপকাট, তপন। তপীয় (ত্রি) অতিশয়েন তপ্ত তপ্ত ঈয়স্কন, তৃণেলোপ । ১ অতিশয়তাপকারী । ২ অতিশয় তপস্তাকারক "তপস্তপীয়াং স্তপতাংসমাহিতঃ” ( ভাগ“ ২৯৮ ) { তপু (ত্রি) তপ উন তাপক। * *তপোম্পবিত্রং বিততং দিবম্পতে” (ঋক্ ৯৮৩২) তপো শত্র,ণাং তাপক (সারণ) ২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ । “তপুর্বযুদ্ধ” ( ঋক্ ৭৷১০৪৷২ ) ‘তপুস্তপ্ত:’ ( সায়ণ ) তপুরগ্র (ত্রি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত। তপুর্জন্ত (ত্রি ) উত্তপ্ত জম্ভ, অগ্নি । তপুর্মুদ্ধিন (পুং) বাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি। তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্থযুক্ত। তপুষি (ত্রি) তপউলিন বেদে নেকাংস্ত ইং। তাপক। "ব্রহ্মৰিষে তপুষিং হেতিমন্ত” (খক ৩৩.৭) “তপুধিং তাপকং ( সারণ) তপুৰী (স্ত্রী) তগুৰি ত্ৰিয়া উপ। জোধ। (নিবন্ট) তপুপু (ত্রি) জাল হইতে রক্ষ । তপু (পুং) তপতি তাপমতি বা তপ উলি (অন্তিপূৰণীতি।