পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৬৮৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


डांजरुज्जरेछब्रव (*) छब्रराउन । তাম্রজাক্ষ (পুং) সত্যভামার গর্ভজাত ঐকৃষ্ণের পুত্ৰভেলু। 海 'g ( इब्रिद* ०७२ अ*) ऊांजऊनू (बि) डांप्डद्र छांद्र नौवृषf। 羲 छांजडू७ (*) ५कथकांद्र ६ट्रब्र, देशराब ऋषत्र ज९ অনেকটা তামার মত । 縣 তাত্রত্রেপুঞ্জ (পুং) তাম্রঞ্চ ত্রপুচ তাভ্যাং জায়তে জন-ড । কাংস্ত, কাসা । [ কাংস্ত দেথ । ] তাত্মত্ব ( জী ) তাম্রস্ত ভাবঃ তাম্র-ত্ব । তাত্রের ভাব । রক্তবর্ণ। তাম্রছুগ্ধ (স্ত্রী) তাম্রং রক্তং তপ্তং ক্ষীর রসো যন্তাঃ বহুত্রী। গোরক্ষদ্বন্ধা। (রাষ্ট্রনি ) তাম্রন্দ্র (পুং ) রক্তচনান । তামুদ্বীপ (পুং কী ) দক্ষিণদেশস্থিত বীপবিশেষ সহদেব দক্ষিণদিক্ বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন। তাম্রপণী । “দ্বীপতাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পৰ্ব্বতং রামকং তথা । তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ ॥ ( ভারতস° ৩০ অ' ) তাম্রধাতু (পুং) তাষ তাম্ৰ দেখ। ] তাম্রধূত্র (ত্রি ) কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল । তাম্ৰধ্বজ (পুং ) রত্ননগরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র। ইনি যুদ্ধে অর্জুন ও শ্ৰীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়াছিলেন। { তাম্রলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ। ] তাম্রপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভজাত শ্ৰীকৃষ্ণের কন্যাভেদ । (श्रुद्भिद* ०७२ अ*) তাম্রপক্ষিন (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র। তাম্রপট (ক্লী) তাম্রনিৰ্ম্মিতং পট্টং মধ্যলো কৰ্ম্মধা। তাম্রময় লেখনপত্রভেদ, তাম্রশাসন । পাকালে ধৰ্ম্মবিদ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া স্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্ত কোনও রাজা ঐ ভূমির করাদি লইতেন না । ঐরুপ ভূমি দান করা অপেক্ষ পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক । * ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাম্রশাসন • “नडाड़श् िनिवक द क्लब cनधक कांबtइ९ ।। আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥ পটে বা তাম্রপট্রে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্ননং। অতিলেখ্যাত্মনোবংশুানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ । প্রতিগ্রহপরীমালং মানাচ্ছেদেীপবর্ণনং । चश्रडकांननन्wप्तर भंग्रन१ कर्तुङ्गाङ्ग९ श्ङ्गि९१* (बांछादक ) [ وسمان } তাম্রপণী" आदिक्लड श्रेष्ठांग्रह उपांत्र छांबडौद्र ब्रांबशप्नब दशाक्नी' ७ हेलिशंग अनर्का हिङ्ग इद्दे उर्झ् । তাম্ৰপত্র পুং ) তাম্রং রক্তং পত্রং বস্ত বহুস্ত্রী। ১ জীশাক । ২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কৰ্ম্মধা । ৩ তাম্রময় লেখনপত্র । 8 ब्रएकाच नद*ङ्गद् ।। 證 তামপত্রক (পুং) [ তাম্ৰপত্র দেখ। ] তামপর্ণ, fîtû ôc* atufwr ( Taprobane) { সিংহল দেখ। ] তাম্রপণী, মাজাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটা নদী। ইহার স্থানীয় নাম “পরুণৈ”। টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পৰ্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূৰ্ব্বাভিমুখে শৰ্ম্মদেবী পৰ্য্যস্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূৰ্ব্বমুখে তিন্নেবেলি হষ্টতে পালমকোটা পৰ্য্যস্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূৰ্ব্বমুখে গিয়া ৰঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার মূলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭• মাইল। এই নদীদ্বারা তিন্নেবেলি জেলায় ১৯৫• • • বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল সঞ্চারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্তে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে। সৰ্ব্বশুদ্ধ আটট এনিকাট আছে ; সাতটা হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটী শ্ৰীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা निर्ध्निड श्रङ चाब्रड श्रेष्ठ १४४७ १डेरिक ८अब श्ईबारह ।।' ७हे ७निकाल्ने गर्जथु! श्हेप्ड ७१3. हेि रुँक्र। कथन কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্যন্ত এরূপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরেও ১১ ফিটু জল জমিতে দেখা গিয়াছে । ইহার তীরে কোলकाहे नामक ७कन्नै शंन ७थन नभूज श्रङ • महेिण शूनं. হইয় পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানট সমুদ্রবর্তী दन्झद्र वणिग्नां छांना शां★ ।। ७हे ¢कांनtकहे ७थन &ांभमांtळ পর্য্যবসিত। তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনাদল ধা সেনা-শিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটা ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে দুই মাইল দূরে অাছে। মার্কপোলো এই কয়াল ¢कहे कtब्रश दनिम्न छैtझर्थ कब्रिग्नां शिग्रांtछ्न । রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়ী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে બરે নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে দক্ষিণে চোড়গণ ও পাও্যগণ তস্বপল্পী ( তাম্রপণী ) পৰ্য্যস্ত রাজত্ব করিড়েন, সেখানে cबोक५८ईब्र,धष्ठांव दिष्ट्रङ इहेग्रांझिण' ! ' नशैब्र'डे९१खिद्र निकछे झाब ५क डीबगर्ने नौ আছে, তাহ পশ্চিমমুখে ত্রিবাদুড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।