পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/১৮২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মম্বস্তর যুগ চারিটা,—সত্য, ত্রেত, দ্বাপর ও কলি । এই চারি यूरणब्र गमूनांrद्र यांन, £नद *ब्रिभाcण दांम*'गएव द९णञ्च । ४षभ गङापूर्ण, हेशंब्र भांम-8००० शंजीब्र द९गब्र ५द९ गझी ७ गरुIांश्* यांन 8०० नङ बरगञ्च ; गभूनांtग्र मांम 8००० शांबाब्र v नऊ वर्ष ; विठौग्न cजठांबून, हेशङ्ग मांम-२ शंखांब्र ७ *ऊ वर्ष। हउँौद्र बांभन्न पूर्ण, ऐशब्र भान-२8०० बर्ष । कङ्कर्ष कणियूर्ण, हेशद्र भांन,-७क शबॉब्र २ *ङ वर्ष । uहे शूशल्फूहेरङ्गब्र ८६ भांम नि#िडे श्रेण, uहे जमख भामहे &नव-ब्रिमाc५ জানিতে হইবে। জ্যোতিষবচনে মানুষমানে সভ্যত্রে তাদের मॉन ५ऐक्ल” मिक्रन्छि हद्देब्राप्इ, [ ১৮২ ] “ৰস্বস্থিমৈত্র ঋতুরস্ক,মাস i cवना ब्रगांप्डेो फूथबहिष्वनाः । ५ठानि भूलकब्रडाफ़िठानि যুগাগ্ৰসংখ্যাঃ পরিকীৰ্ত্তিতানি।” (জ্যোতিঃশাস্ত্র ) अर्ष९ि मांष्ट्रयमाप्म गष्ठाङ्ग भान २,१९४,००० वर्ष, cबठाब्र ১,২৯৬,• • • বর্ষ, দ্বাপরের ৮৬৪,• • • বর্ষ এবং কলির ৪৩২• • • • বর্ষ। সমষ্টিতে ৪,৩২৩,••• বন্ধ। - এই যুগচছুইয়ের মানুষমান সম্বন্ধে এতদপেক্ষ। অগ্নিপুরাণে অনেক পাদুক্ষ্য দেখা যায়। তাছার মতে কলিযুগের মান— ৪ লক্ষ ২২ হাজার, দ্বাপরের ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার, ত্রেতার ১২ शभ ०७ शजाब्र ५य६ गठायूशव्र भांन २१ गभः २v शजांब्र ब९गच्च । काब्रियूनग्न cभांछे माछ्षमांम-8७ णक्र २० शथाब्र बद । ५रे काग्नि पूर्णब्र ७कणखंडिवाब्र चांदर्रुएनब्र मॉन ७कtौ प्रबख्छ । ५हे भवख८ब्रव्र cभाछे भांम इहेण ७० cकॉणै। ७१ शक्र २० शंजांइ द९णब्र । uहेझन छछूर्मिलऎौ यदखएब्र এক কল্প কাল হয় ।ঞ্চ

  • “স্বৰ্ষলক্ষাণি চত্বান্ধি ভৰেং কলিযুগং জমে।

ৰাত্রিংশত্য সংশ্রৈশ্চ ক্ষহিউীগুপি সংখ্যা । চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষণাষ্টে চ সংখ্যা । বধাণাং দ্বাপরং প্রোক্তং যুগং পূর্ননিদর্শনাৎ ॥ জেতা স্বাদশলক্ষা৭ি বর্ষাণাং পরিকীর্কিতা: | ধৰিত্য সংশ্রৈণ সংযুক্তানি ভৰখি ংি ॥ দশ সপ্ত চ লক্ষীণাং বর্ষীণাঞ্চ কৃষ্ণং মুখম্। সহস্রৈষ্টবিংশত সংযুক্তাগুপি সংখ্যা । जिकचाग्निरत्रह्मचाणि नहथ्वोनि छ दिर-पश्ठिः । স্বায়ুষেণ প্রবাশেন ভৰেং চতুৰূপংক্ৰমাৎ ॥ नकप**क शच१ि जिरल९ cकाँप्लेोखरेक्ष छ । বিশেভিক্ষ যুলা িবভুমিহোগাত। j.xx -. w" ( আদিপু, ) अब्बलुब्ल कॉलिकांगूब्रांप्लग्न भ८ङ भन्नडब्ब च्यtर्थ भइब्र कांज अर्थीं९ भन्न बङ कांग *ारीख़ aजी भाणन कtब्रम ।। ७कैौ ब्र६ब्र जबशिक्ति कोणहे मदडच। ५हे भदडम्ब्रज ऐशक्षाप्म ८ष ५कসপ্ততি যুগ, তাছাই এক মৰন্তরের পরিমাণ কাল ৰলিয়া कथिछ। यहेक्रण झङ्कर्षणफ्नै बबढरङ्ग ७क रुझ रुद्र ७व१ यहे «qक कझकॉलहे उद्दृच्छ्रां ब्र ७gकठिी भांक निम । “মন্বত্বরং মনোঃ কালে যাবৎ পালয়তে,প্ৰজtঃ। ७एक मष्ट्रः ग कांणख बघडब्रभिख्रि थङम् ॥ তদেকলগুক্তিযুগৈদে বানামিছ জাহ্মস্তে । তৈশ্চতুৰ্দ্দশভিঃ করে দিনমেকন্তু ৰেথমঃ ॥” ( কালিকাপুরাণ ২৭ অ• ) এক কল্পকাল ব্ৰক্ষায় এক দিন । এই দিনমানের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ মন্থর অধিকাল্পকাল শেষ হইয়া যায়। এক মন্থর অধিকারকাল শেষ হইলে অঙ্ক মন্থর অধিকারকাল উপস্থিত হয়। এইরূপে চতুর্দশ জন মন্ত্র পর পর যথারীতি পৃথিবীতে রাজা হুইয়া স্ব স্ব ভোগ্য কাল পর্য্যস্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সকল মসুর মধ্যে একজন মঞ্জুর রাজুত্ব বা অধিকারকাল যতদিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহারই নাম মন্ত্রস্তর । মমুগণের স্ব স্ব নামানুসারেই চতুর্দশটা মৰন্তরের চতুর্দশট छिन्न छिङ्ग नामकद्ध५ इश्लेख्नाटझ् । ভাগবতে লিখিত আছে,–ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যেই চতুর্দশ মন্থর অধিকারুকাল হয়। এক মন্থর অধিকারকাল যত কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আগে, সেই কালেরই নাম মুম্বন্তর। মচুগণের নাম ও কোন কোন মজুর পর কোন কোন মন্থৰ অধিকাল্পকাল চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ আছে,— अथम दोब्रङ्क भन्नु, दिउँीव्र वाप्ञावि मष्ट्र, कृीव्र ऊंख्म, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাকুষ, সপ্তম বৈবস্বত । বর্তমান কালে এই বৈৰস্বত মন্থরই অধিকার চলিতেছে। खङि*शृङ्क्ष चष्टेष षष्ट्रं गांश्र१ि, नबश् चितः शां*िं, लश्रृश्यः डच्जाद१ि, ५काक्* शर्मगावनिं, शांमल झजनांव१ि, जद्ब्राक्भ দেবলাৰণি, চতুর্দশ ইজলাৰশি। ७३ sङ्कर्कभी बरखरब्रब यrडाक बदखtबहे उशबाप्नब्र ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক এক জন ইঞ্জ ও পৃথক পৃথক ভাবে দেবগণ, সপ্তর্ষি, মন্থ ও মজুপুত্ৰগণ জাবিভূজ হইয়া থাকেন। এক এক মৰন্তরে এক এক জন মছ পৃথিবীতে রাজা হইয় अथाभागत्र फेनब्र ७ ५क *क बन हेक भcर्म, थाऋिहा क्वগণের উপর আধিপত্য করেন। দেবগণের উপর আধিপত্য बाउँौड कथाकारण बाब्रिक्ष१ कब्राe ॐाशद्र थकईो कॉल । ইঞ্জ থাকালে বর্ষণ কৰিলেই গ্রন্সগঞ্জের সঙ্কৰিং, ঘৰ শান্তি