পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৩৭১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


महबुलुङ्ग [ ৩৭১ ] , মছাবলেশ্বর, 曹 নাম ৰিহাৰোপৰােকী প্রশৰ মাননা *षगबूर ७हे शप्नब्र इमगैब्रडा बुकि कबिहाय्इ । श्रांझारबकैो ईकॉनकाब वाङिबर्भ এই স্থানে সুখে শকটারোহণে গুমণ করিতে পারে। এই अश्ङिाकाङ्कम जाcब्रांश्न कब्रिरॉब्र "ब्रिकाङ्ग *षं थाकाब्र পীড়িষ্টদিগের আগমনপক্ষে বিশেষ কষ্ট হয় না। বোম্বাই श्हेप्ड cअिष्ट्र हे७िद्रान् cणनिजष्ट्रणा-tब्रणथएवं भूलाइ मानिन्त्र। अथं दां बांनाप्द्राहर१ ५षाप्न ऐ*हिङ इ७इी बांह । कूणि cब्रtऔनिरशन्त्र हेहां८ड s कडे रुड, cनषिञ्च २४१e शुठेोट्स সাবিত্রী নদী মুখে দাসগাঁও পর্যন্ত ৰাষ্পীয় পোতারোহণে च्यालिदाङ्ग श्रृंइ श्राविकृछ श्हेम्नोtझ् । गोनशैोe श्हेप्फु जमज्रण (कङ्ग ७ शाüप्<१ी ऊँ द्वङयन कब्रिव्रj ७á बांश्ण श्रृंथं अङिबांश्न করিলে মহাবলেশ্বরে উপনীত হওয়া যায়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা সৰু জন্ম अTाकम गाढा ब्रा-ब्रारख्द्र बिकफे श्रङ अछ गच्छद्धिञ्च दिनिध८ब्र এই স্বাস্থ্যপ্রদ গিৰিপ্ৰদেশ হস্তগত করেন। এখনও ম্যাকমপেট নামক গ্রাম, তাহার স্মৃত্তিরজ করিতেছে। এই স্থানের ॐक्रङ #ानl cछणाब्र यांtअब्रांन् (२8७० किऎ) श्हे८ङ अधिक इsब्राग्न प्लेषामकाब्र आक्ख्न लिन क्मि श्रृब्रिवर्किज्र इहे८ङएझ । वर्वाकरण अश्विक ब्रिभां८१ बांब्रिशांव्रl *क्लिफ झ७ब्राग्न uहे স্থান তৎকালে রাসের অধোগ্য হইয় পড়ে । বসন্ত ও শরৎ কালে এই স্থান ৰিশেষ স্বাস্থ্যপ্রন্থ ও লোহ্মধ্যপূর্ণ হয়। ঐ সময়ে ৰোম্বাই গবমেন্টের প্রধান প্রধান রাজকৰ্ম্মচারী এই শৈলাবাসে মালিয়া রাজকাৰ্য্য পৰ্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। মিউনিসিপালিটার অধীনে থাকিয়৷ এই নগর বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখানে গির্জ, পাঠাগার, ঔষধালয়, হোটেল ও নানাসমিতিগৃহ ৰিয়াজিত আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার বিখ্যাত ফুেরী হল ও পাঠাগার স্থাপিত হয়। এতভিন্ন যুরোপীয়গণের বাগলন্ত শতাধিক বাঙ্গাল নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। মহাৰলেশ্বর বর্তমান কালে একটা প্রধান শৈৰতীর্থ ৰলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে সহাত্রিখণ্ডে মহাবলেশ্বর-মাছাত্ম্যে, কৃষ্ণমোছাত্ম্যে ও পদ্মপুরাণীর কাৰ্ত্তিকমাছাস্থ্যে এই স্থানের মাহাম্বু সবিস্তার ৰণিত আছে । यश्वर्णश्वव्र-भाहारका बर्षिङ श्हेब्रtिइ,*णाद्मकtश्न यशवण ७ अठिवण नाहब झहे बन अशांदगनगौ ४बज्रा झ्णि, ठाशएनग्न छे९”ाप्च् श्रृषिरौँ चामरुङ्ग- श्हेब्राहिण, रुश्कि अकादि गफ्ग cनतरु अिशविर्णप्क क्ष कब्रिपब्रि अछ যুদ্ধ কৱিন্তে আসেন। মৰণেৰে তীৰণ যুদ্ধের পর বিষ্ণুর হন্তে चङिबंण निबङ ह्हेण । बाडाब निवहन, , नशवण अठाड क्लक श्श्व cपाङ्गख्इ बाबापूक चाक्लक कविल। cबबडाग१ বার আর কি ? সকলে মহামায়াৰ শরণ লইলেন। মহাৰাৱ । cबक्त्रप्तद्र बनाच्न बच्न बरावणप्क cमारिड कब्रिप्णन। उषन মহাবল দেবগণকে সম্বোধন কৰিবা ৰলিল ৰে, মেৰুণ আমি गरुष्ट श्हेब्राष्ट्रि । दङ्ग ह्यार्थन। कङ्ग । cनव%५७ छरिएणन, भायाप्यब्र दश र९ । ६गङा फाशण्डहे ग५ड इरेश जानाইল, “দেখ শিৰ এই সুহাজির উপর আপনাকে ভাষার নামে লিঙ্গরূপে থাকিতে হইবে। এখানে আপনার মন্তকে পঞ্চগঙ্গার উৎপত্তি হইবে। ৰিকু, আপনিও আমার ভ্রাতার নামে লিঙ্গরূপ ধারণ করবেন। পদ্মবোনি, জামার কোটা সৈত্তের নামে কোটাশ নামধারণপূর্বক এই ক্ষেত্রে অৰস্থান করুন। দেব ও বেদগণও সকলে থাকির লোকের ভোগ ও মোক্ষদায়ক হউন। বৃহস্পতি কস্তারাশিতে গেলে খে ৰ্যক্তি এই তীর্থ যাত্র করিবে, তাছার জাঙ্গ কখন দারিদ্র্যइ:ष शकिएर ना'० । भशषणद्र यार्थनाइगारब धशवष्णचंद्र, অক্তিবলেশ্বর ও কোটখর এই তিন লিঙ্গ আবিষ্ণুপ্ত হইলেন। ব্ৰহ্মা নিকটবর্তী ব্ৰদ্ধারণ্যে আসিয়া ৰঙ্গমওপ ਜਿੱਂ করিলেন ও দেৰ ঋষি প্রভৃতি সকলকে জাহান করিয়া ཨརྒ་

  • of

辭 *, • “জাসীং পয়ে পুরাফল্পে দৈত্যে নাম মহাবলঃ। ভস্তামুaোংপাতিৰলে৷ মহাবলপরীক্ৰম; ॥৪১ অভ্যাং বিশ্বমিদং ৰূৎসা পরিপূর্ণমুপম,ত। তা গ্ৰন্ধহীশানা যোদ্ধ,ং তাঙ্ক্যাং সমাধষ্ণু ॥৪২ ততোহতিবলমায়ান্তং দৃষ্ট, দেৰা: সবাসৰীঃ। শুয়েল বেপমানাজ দৈত্যদর্পপরাজিত ॥৪৩ তত: শন্তৈৰ্মহান্ত্রেীবৈর্ধিষ্ণুমাতিবলে র৭ে । পাতিতোইরিত্তিয়গুৈচ্চ পুষ্পবৃষ্টিগুদাংক্তৰং ॥ss एठरष्ठ1 शशांशृष्ठ१ बैौचj ऋझ tणछ९ वशांबणः ॥ बारृश्७छशििठ: ग्रशिष्म् ॰ङ्गाषद्भिः ॥sa उछान्नुभएछः श्रृङ्कर्षिपूक्षा क्लफूाबन: । জনীশাঃ সমুচে স্থাতুং ততো মায়াং প্রসস্বাক ॥৪৬ দেৰ উচুঃ-ইণ্ডি গুড়িমতিস্ফীতাং প্রস্ব মঞ্চ শ্বিমোহিনী। সন্যে দৈত্যং মোহুৰি বারাষাল সঙ্গয়াৎ ॥৫১ *em মহাৰলৈ লৈতা প্রতাপাৰলম্বুর্জয়ঃ। ফুশে প্রসাদস্থমুখ; প্রোধাচেশাজমাধষান,॥৪২ पज्ञान, वृनूठ उजर बः वनाद्राशछि ऋब्रांडनः । कrहागि शवडीहे१óक मी अरन्वश्$ लाग्न बव: 0áड DDDD DDSDDS DDTSBB B BBB BBB BTS ... અહિં જાપારિવાર ભારદીવાળા મરાક गशंक्ण केपछ।-कछाशछि कुलप्छाशधि अत्र cन नक्ण ऋर९ ।. .. . कईकन मछझा९ वशंबव्हडि tन प्रवः ॥** . مع "