পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/১৫৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


अश्रय

[ ১৫২ ] बक्रन् DDDD DDD DD DDD DD BBB BB DDD SDDDDS DSBBBBBBS BS BBBBBBBS DDDD थाप्क, cगरेक्र” १ाशइ गज्राउ cश्डू गर, ब्रजः ७ ज्बः uरे ‘०१बtब्रग्न रडे पाँ उदिक जगडा इहेtण ७ जङाङ्गर” cवर्णैौइयांन हरे८ङ८इ, जशया cठzज cदब्रान् जण यम हेछामि cषबन वखड: 齡 शिथिा], सङझ१ १fश् षाष्ठौखं श्रस्, ब्रक्षः ७ ठषः ५३ ७ंखट्झत्र ऋडेि नराणझे पत्रलौक ७६१ श्रीब्र cङङ:cवंडांप्य शैशिष्ट्रङ cकॉम প্রকার উপাধিগৰহ্ম নাই, সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার, [ब८कब्र अछाछ विषङ्ग१ cवनांढ भ*न नक cब५] ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণে সগুণ ত্ৰক্ষের নয় প্রকার রূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যোগিনে যং বদন্ত্যেৰং জ্যোতীন্ধপং সনাতনম্। জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য-রূপং ভক্ত বদস্তি যম্ ॥ cदान गभक्षुि न्छj१ व१ मिडTभीछाई बिष्5भ*ी: । যং বদস্তি স্বরা; সৰ্ব্বে পরং স্বেচ্ছাময়ং প্রভুম্ ॥ সিদ্ধেজ। মুনঙ্গ: সৰ্ব্বে সৰ্ব্বন্ধপং ৰদস্তি ধম্। খমনিৰ্ব্বচনীয়ঞ্চ যোগীজঃ শঙ্করে বদেং ॥ शब्ल१ ५ांठ 5 ७rवं द८भ९ कॉब्रव्ॉनॉर्थ कांग्र०१ ।। cक्षप्य बप्नमनखश् पश्मदथाक्रणभैौचंब्रम् । (ব্রহ্মবৈবর্ত পু• শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মখ: ১২৮জ: ) ( ১ ) জ্যোতীয়প সনাতন, (২) অভ্যন্তয়জ্যোত্তি নিত্যরূপ (৩) সভ্যস্বরূপ, ( ৪ ) নিত্য ও আদিপুরুষ, ( a ) স্বেচ্ছাময় r ठू, (७) गर्फब्रन (१) अनिर्वक्रमैौद्र (४) कांब्रt१ब्र को ब्र° ७ () अमतु । दिडिग्न cणांएक उीएचब्र ७हे मङ्ग 4धकांद्र মাম নির্দেশ করিয়া থাকে। १झड़ शूद्रांरभग्न 88 अशांप्द्र न७१ ७ मिस१ बाकब्र शाॉन লিখিত আছে, বাহুল্য ভৰে তাহ লিখিত হইল না। (পুং ) ৫ সৃষ্টিকৰ্ত্ত দেবতা বিশেষ। “ৰূংহতি প্রজা ব:” যিনি প্রজা স্বটি काग्रम, ङिनिहे अकां । हेशङ्ग •र्षांह,-ञांचङ्ग, श्ब्राबाई, পরমেট, পিতামহ, হিরণ্যগৰ্ভ, লোকেশ, স্বম্বৰু, চতুরানন, ধাত, অজযোনি, ক্রণি, বিরিঞ্চি, কমলাসন, লং, প্রজাপতি, বেধল, বিধাতা, বিশ্বস্থজ, ৰিধি, (জমর) নাভিজন্মন, জগুজ, পূৰ্ব্বনিধন, কমলোস্কৰ, সদানন, রজোমূৰ্ত্তি, সত্যঙ্ক, হংসৰাছন, কোন কোন অমক্সকোষে এই কয়ট পৰ্য্যায়ও দেখিতে পাওয়া স্বায় ; ক্ৰম্বণ, ৰিৱিকি, স্বয়ন্থ, পদ্মৰোলি, পাসন, ৰিখস্বৰ, বিধি, ( ভয়ত্ত ) দেবদেব, পদ্মগর্ড, গুণসাগর, ৰোগর্ত, বছরেভস্, স্বস্থ, সন্ধ্যায়াম, জৰাবৰ্ষ, কপাৰৈত, খসর্পণ, ८माश्मी५, षशीरैौर्बी, गवांबौ, षष्थी५, माखिषचन्, दङ्छभ, जठेोषब्र, नम९षङइडि, कबथ, ७थंडू, छिडांबनि পদ্মপাণি, পুরাণগ, জষ্টকৰ্ণ, হংলয়খ, সৰ্ব্বকৰ্ত্তা, চক্ষুদুখ, মমুপিতা, (কবিকল্পe ) ম, ( প্রণবব্যাখ্য' ) ব্ৰক্ষার উৎপত্তি বিবরণ প্রায় সকল পুরাণাদিতেই আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাছার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক । মনুতে লিখিত আছে, যখন এই পরিদৃপ্তমান জগৎ একমাত্র অন্ধকারাবৃত এবং সকলই অপ্রত্যক্ষ ছিল, তখন অব্যক্ত স্বয়ন্থ ব্ৰহ্ম, স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা স্বষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ ধ্যানযোগে জলের স্বষ্টি করিলেন। পরে ঐ জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন, ঐ বীজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একটা অও হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সৰ্ব্বলোক পিতামহ ব্ৰক্ষারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নর অর্থাং পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জলের নাম নারী, ব্ৰহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সৰ্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলির ব্ৰহ্মাকে নারায়ণ বলে এবং আদিকারণ, অব্যক্ত ও নিত্য পুরুষ হইতে উৎপাদিত বলিয়া উহাকে ব্ৰহ্মা কহে । ব্ৰহ্মা ঐ অণ্ডে ব্রাহ্মমানের সম্বৎসর কাল বাস করিয়া শেষে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ইছার উৰ্দ্ধখণ্ডে স্বৰ্গাদিলোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও সমুদ্রসকল নিৰ্ম্মাণ করিলেন। পরে ব্ৰহ্মা এই জগৎ ও বিবিধ প্রজা স্বষ্টি করেন• স্বষ্টির বিষয় স্থষ্টি শৰ দেখ ] কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—পূৰ্ব্বে যখন জগৎ ছিল না, সমস্তই স্বপ্তের স্তায় তমোগুণের হুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। তখন দিবারাত্র, পৃথিবী, জ্যোতি, আকাশ, বায়ু ও জল প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই अभद्र ऋचा, मिठ, अऊiविाब्र, जवास, अचब्र, ख्ञानमब्र °ब्रभ ব্ৰহ্ম এবং সৰ্ব্বগত, সনাতন, প্রকৃতি পুরুষ ও অখণ্ড কাল বিদ্যমান ছিল। সেই পরম ব্ৰহ্মই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ७हे ख्ञिक्रप्• दिङङ्घ हन ।

  • সোহস্তিধ্যায় শরীয়াং স্বাৎ সিপৃষ্ণুধ্বিৰিষা: প্রজাঃ।

আপএৰ সসৰ্জাদে তার বীজমবাশ্বজৎ ॥ তদগুমতবছৈমং সহস্ৰাংশুসম্প্ৰভম্। ভক্ষিণ ধজ্ঞে স্বয়ং ব্রজ সর্বলোক্ষপিতামহঃ ॥ जाएगी नांद्र हे5ि cयोङ थांदणी ध्य नब्रएबदः । তা বাস্তানং পূৰ্ব্বং ভেল নারায়ণঃ স্বত: । ৰত্বং কারণস্বৰ্যক্তং নিত্যং সদসাক্ষস্থ। তদ্বিস্বয়: স পুরুষে লোকে স্ত্ৰক্ষেতি কীৰ্ত্যতে ঃ ভস্মিরণ্ডে স ভগষাগুধিত্ব পরিষৎসয়ম্। चम्ररबषाकरन शांमाउक्छमकरब्रावृषिष ॥ ভাভ্যাং সশঙ্কলাঙ্গ্যাঞ্চ ৰিং ভূমিক নিৰে । मरष cशाब क्किाडेविणार हांमक नीपछन् ॥ (कद्र s*~*७)