পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/১৫৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


अक्रन् [ 568 1 ব্ৰহ্মপথ পৰঙ্গের তৃতীয়বর্ণ ‘ৰ’ ভগ্নিয়ে রকার ৰোগ করিলে “ब्ल' खोशर्फ सेकाग्र ५दर झड्सविन्नू नििष्ण बक्रोब्र बज्र इच्न । ‘८डौ'-रेशहे वक्रॉब्र शैब मज ।। 4हे भज बांब डक्रांद्र शूल कब्रिटण अफ्छिलशिष्ठ ग़ज़ लांड हब्र । *अक्राब्र शान “এন্ধা কমণ্ডলুষয়শ্চতুৰ্ষক্তশ্চতুভূজ । কদাচিত্রজ্ঞকমলে হংসাক্ষঢ়ঃ কদাচন ॥ বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংগুৰঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ। কমণ্ডলুৰামফরে ক্রবে। হস্তে তু দক্ষিণে ॥ দক্ষিণাধস্তথা মালা ৰামাঞ্চশ তখ। শ্রুষঃ । আজ্যস্থালী বামপাখে বেদা: সৰ্ব্বেছ গ্ৰত: স্থিতাঃ ॥ সাবিত্ৰীৰামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী । সৰ্ব্বে চ ঋধরে গ্রে কুৰ্য্যাজেভিশ্চ চিন্তনম্। ( কালিকাপুe ৮২ অ• ) এই মন্ত্ৰে ব্ৰহ্মার ধ্যান করিতে হয় । ‘পদ্মাসনায় বিয়েছে হংসাৰূঢ়ার ধীমহি তল্পে ব্ৰহ্মন প্রচোদয়াং ইহা ব্ৰহ্মার গায় স্ত্রী । মেত্রয়ঞ্জল ব্যতীত সকল উপচারই ব্ৰক্ষাকে দেওয়া যাইতে পারে। রক্তবর্ণ কৌষের বস্ত্র ব্ৰহ্মার পরম প্রতিকর। মাজা, পাগল এবং তিলযুক্ত স্বতই ব্ৰহ্মার প্রধান ভোজ্য। ব্ৰহ্মার পাখে বিষ্ণু ও শিৰেয় পূজা করিতে হয়। ব্ৰহ্মার করস্থিত স্কবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস ও পদ্ম ইহাদিগেরও পূজা ग ब्रा १ि८५इ । ईशद्र श्रर्ष फू५ षांद्र! cqद१ @भांभ न७ष९ शहेब्र করিতে হয়। এইরূপে ব্ৰক্ষার পূজা করিতে হইবে। ( কালিকাপু• ৮২ অe ) शृश्मांशनि इहेtण अकाद्र शूखा कब्र श्रेब्रा शाश्रु । ९ খৰিক্ভেদ। হোম করিবার সময় ব্রন্ধ স্থাপন করিতে হয়। বেদবিদ ব্রাহ্মণ অভাৰে কুশপত্র দ্বার ব্ৰক্ষা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিতে হইবে । "উদ্ধ কেশে ভৰেং ব্রহ্মা অধঃকেশন্ত বিষ্টয়: " (উৰাতত্ত্ব) কুশময় ত্রখ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগ উদ্ধ করিয়া দিতে হুইবে । সমগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সমান এইরূপ e • গাছ কুশ পত্র দ্বারা ভক্ষা প্রস্তুত করিতে হয়। অগ্নির পুৰ্ব্বাভিমুখে প্রাগও কুশ বিছাইরা তদুপরি ব্ৰহ্মা স্থাপন करिङ झ्द्र । ख्वरबएर हेश्व्र योगै विपू७ सोध्द निथिङ মাছে । ৫ ৰিঙ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত পঞ্চৰিংশ cषांभ ।। ७ईप्यारभं नकल ७ङकनीनि रुद्रा शाहेरङ ग्रांद्दग्न । এইযোগে বালক জন্ম গ্রহণ কৰিলে লামাশান্ত্রে পণ্ডিত, ধৰ্ম্মজ্ঞ, চারুকীৰ্ত্তি, শমদমগুণাৰিত এৰং কৰ্ম্মকুশল হয়।

নানাশাস্ত্রাভ্যাসসঙ্গীতকালো বর্ণাচায়ৈ: সংযুক্তশ্চারুকীৰ্ত্তিঃ। শাস্তে দাস্তে জায়তে চারুকৰ্ম্ম সুতে যন্ত ৰক্ষৰোগ প্রয়োগঃ ॥ { কোষ্ঠীপ্রদীপ ) ব্ৰহ্মনাভ (পুং) ব্ৰহ্ম নাতে যন্ত । বিষ্ণু। (শদ্বাৰ্থ চি• । ব্ৰহ্মনাল (রী) ব্ৰহ্মণো ব্রহ্মলোকগ্রাপ্তেনালমিৰ। কাণ ধামের মণিকণিকা-সমীপন্থ তীর্থবিশেৰ । “পিতামহেশ্বয়ং লিঙ্গং ব্ৰহ্মনালোপরিস্থিতম্। পুঞ্জয়িত্ব নরে ভক্ত্য ব্ৰহ্মলোকমৰাপুস্থাৎ " (কাশীখ• ৬১ - ব্ৰহ্মনালের উপরি মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত, এই লিঙ্গ পুঞ্জ। করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে শুভাশুভ হে কৰ্ম্ম করা যায়, তাহ অক্ষয় হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, ৰাহুল্য ভয়ে তাহ লিখিত ছইল नl । ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণ (ক্লী ) ব্রহ্মণি পরব্রন্ধে নিৰ্ব্বাণং লক্ষ্মঃ । ব্রন্ধে নিবৃত্ত, পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়াই ব্রহ্মনিৰ্মাণ। যখন অজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণ হইয়া থাকে। “এষা ব্রাহ্মী স্থিতি: পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি । স্থিত্বাস্তামস্তকালেছপি ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥” ( গীতা ২।৭২ ) ধিনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অধশেষে औदरनग्न उभtब्र७ निन्छृश् श्झेब्र। अश्र भौब्ररुखांद बिगडन পূৰ্ব্বক বিচরণ করেন, তাছারই নিৰ্ব্বাণমুক্তি হইয় থাকে। এই অবস্থাকে ব্ৰহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্মসংস্থা বা ব্রাহ্মীशिङि eथारों श्रण और शूनक्वान्न बूझ श्रक भारब्र मी । জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি करत्न, ठाश श्हेप्ण७ पौरु उत्ररङहे बिनौन श्हेब्र। शाङ्ग । उँशहें उकनिकर्तांत्र । ব্রহ্মনিষ্ঠ (পুং) পারিশপিপ্পল, পলাশপিপুল। (বৈজ্ঞক নি•) (ত্রি ) ব্রহ্মণি নিষ্ঠ ধন্ত । ২ ব্ৰহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। ব্ৰহ্মনীড় ( স্ত্রী) ব্ৰক্ষার অবস্থিতি স্থান। ব্ৰহ্মমুক্ত (ত্ৰি) মন্তবলে অপসারিত। ব্রহ্মাপতি (পুং ১ বৃহস্পতি। ব্ৰক্ষণম্পতি । ব্ৰহ্মপত্র ( ক্লী) ব্রহ্মণস্তরাখার প্রসিদ্ধত বৃক্ষপ্ত পত্ৰং । পলাশ পত্র । * “ভোজনং ব্ৰহ্মপত্রে কখরা লোচনং ছনে । श्र्ममः विश्ः२ानींश् षड्वंशङिुलीभङ्गम् ॥“ ( नांरचांखब्रचं० कौखिकमा० ००४ छ०) अन्नं★थ (शै) उच अखिकब भश । छत्राकाभ (१९) • बकाइ शाम ! ज्ञै) २ अकर ।। ७ वीक्र१ । । । जुककाम्रो (५९) बक्रर्डन ।