পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৭১৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


} __ यश्चौ (बी) भअइङि औभारङ इंछि भबि हेन्। कृषिकांब्रशिङि छैौब. धबध्नौ। (बिका• ) मञ्चौब्र (५९ क्ली) भजङि मधूद्रः नकाबtङ इंउि बन्छ क्षप्नो বাছলকাৎ ঈরন। ১ নুপুর। ( অমর ) "भूषब्रप्रशैबः डाय भओब्रः ब्रिभूमिद कगिबू८णागम्” 蠟 (গীতগো এম১) ( *ं ) २ बश्tन७-ग्नष्टूरश्नार्थ खचि, शर्क्षाम মধুঘোষ [ ৭১৩ ] मकथां* 'o. 验 शृभूडब्रवद्मश्रूषाः श्वश्लखrंडtष्v 蹄,中 हूषडिनिश्नश्:ि बंधांश् नक्षक्षि ॥“ ( खड्गांश्च ), ন্ত্রিাং টাপ, । জঙ্গয়াৰিশেষ। भक्षुचारु, बरेमक cबोकाझापा । इनि ८दोख्दक अष्टाङ्गकरत्न বিষ্কন্তু, কুটস্থ । (হেম ) ৩ জনৈক প্রাচীন কৰি । ৪ পশ্চিম | বঙ্গবাসী পাৰ্ব্বতী,জাতিবিশেষ। মঞ্জীর ( পুং ) ১ পায়ের অলঙ্কারভেদ । ২ মস্থান দণ্ডের আশ্রয়ীভূত স্তস্তবিশেষ। ও ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টা করিয়া অক্ষর। ইহার ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১১ ও ১২ অক্ষর গুরু ; তজ্ভিন্ন লঘু। মঞ্জীরক ( পুং ) মঞ্জীর ইব, কাল্পতি শায়তে কৈ-ক। নুপুর ধ্বনিতুল ধ্বনিধুক্ত । মঞ্জীর (স্ত্রী ) নদীভেদ। মধু (ত্রি ) মল্পর্তীতে মঞ্জ-ধ্বনে সোঁত্রধাতু: মৃগযুধিয়শ্চ। উণ, ১৩৮ ) ইতি কু। মনোজ্ঞ, মনোহর । “ত্যক্ত গেং ঋটিতি যমুনামধুকুপ্লং জগাম” - ( পদাঙ্কদূত ১ ম: ) মঞ্জুকুল (পুং ) জনৈক বৌদ্ধযতি । মধুকেশিন (পুং ) মঞ্জবো মনোহরাঃ কেশাঃ সস্তান্ত, ইনি। ; | j i ঐকক । ( হলায়ূধ ) (ত্রি ) ২ স্বন্দরকেশবিশিষ্ট। জিয়াং ! মধুদেব (পুং) মধুঘোৰ সংগ্র (ত্রিক ) ঔষ, মধুকেশিনী। মঞ্জুৰ্গমন ( aि ) मक्षू षtनiश्ब्रः शश्नः टि । সুন্দরগামী, উত্তম গম্বনযুক্ত। স্থিয়াং টাপ.। মৰুগম্বন, হংসী। মধুগৰ্ভ (পুং) নেপাল রাজা। { নেপাল দেখ । ] মঞ্জুগীতি ( ) মুমধুর গীত, মনোগ্র গান। ২৯ +৩ পদ । যুক্ত ছন্দোভেদ । মধুঘোষ (পুং ) মৰু মনোহয়ে ঘোৰ শৰ হত । o পূৰ্ব্বfজনম্ভেদ । ( গ্নিকা-) ২ তান্ত্রিকদিগের উপান্ত দেৰতা বিশেষ । “জাড়োছতিমিরধ্বংসী সংসারার্থৰতায়কঃ । aধৰোধে জল্পতাং সাধকানাং জবাবঃ #” ( তথ্রলার } মধুঘোষের পূজা করিলে জড়ত সকল विद्विड श्॥ ५५१ হুৰুমুত্র বইতে পার হওয়া যায়। তন্ত্রসারে পুজার বিস্তৃত ৰিবরণ লিখিত আছে, ৰাহুল্যম্ভৱে তাৰ शिथिड ह्हेंज मी ? इहाब्र ५Jनि-- - শশধরস্থিৰ শুভং খঙ্গপুস্তাদপ

  • * * - স্বরুচিরমভিশান্তং পঞ্চচুড়ং কুমার।

5ीमहनt* गंभम करञ्चम । rवान, ७lहे महांश्व छैौमब्रांजी हईरख মৈপালে চীনদেশবাণী ৰৌদ্ধ লড়য়া উপনিৰেশ স্থাপন কয়েম। ইনিই নেপালের উপত্যঙ্কা-গছৰয় ভেদ করিয়া সঞ্চিত জল রাশি নিষ্কাশম খায়। সেই দেশ ৰাসোপৰোগী করিয়াছিলেন । নেপালে জ্যোক্টরূপ আদি বুদ্ধমন্দির স্থাপম ও ধৰ্ম্মীকরফে BBBB BBBDDBBB BBBB DDDD D L DDDS DDD ह्हेब्रा थाएक । cन*ों८ण ऐभि भशशाम भलtथणधीनिtशृग्न छाँग्र। বিশেষ সস্থানের সহিত পুঞ্জিত হইয় থাকেন। ধজসূচী গ্রন্থের প্রারম্ভে ‘ওঁ নমো দখুনাথায় । জগদগুরুং মধুৰোধং নজ ৰাক্কায়চেতসা ’ ইত্যান্ধি দৃষ্ট ছয় । ( নেপাল দেখ ] মহুদেব, চীনদেশস্থ মজুঞ্জ পৰ্ব্বত্তের জনৈক রাজা। স্বত্ব পুরাণে লিখিত আছে,—তিনি স্বায় বরদ ও মোক্ষণ। মাষ্ট্ৰী পত্নীদ্বয় সমভিৰ্যাদ্ধারে স্বরভূক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন । মজুদেব নেপালের হা হাঙ্গর কুম্ভীরে পূর্ণ দেখিরা খ্ৰীষ্ম অস্ত্র দ্বার উপত্যক ভূমিgদ কঞ্জিয় দেন 1 ৰখাক্রমে কপোতঙ্গ, গন্ধবতী, মৃগস্থলী, গোষ্ঠণ,বরং ও ইঙ্গাৰক্ট প্রভৃতি উপত্যকার দক্ষিণ দেশ উৎখাত হুইয়াছিল। তৎপয়ে তিমি পত্নগিরির উপরিস্থ হ্রদ কাটিয়া দেন, উছাই পরম পবিত্ৰ উপচ্ছন্দ পীঠनारभ षाड, (gषttन थशांनन। ८मरीब्र भनिग्न अवहिङ । মঞ্চনী, জনৈক প্রাচীন কৰি। জীবনাগের পুত্র । মহুনাথ, নেপালপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাৰ্যতেন। ইনি বহুবোৰ এ भक्वै माध्य ९ विस्थाविक श्हेब्र थाप्कन। মধুনালী ( की ) श्झग्री ब्रमौ । षांशच्च क्रt* अनब्र ब्रधगैब्र क्र” श्वर6 ठl rाश्रृं श्ब्र । २ लल्ली & ६र्णां ब्र मांभांडग्न । মধুনেত্র ( छि) ध्रुअग्न 5भूबिचिढे । (शू९) श्रृंगब्र cभछ । মধুপত্তন ( *ी ) मक्ॐ eथङिलेिड मशबtछन । | बश्नातःि (२) बश् भग्नीश्वरः। পঠতীক্তি পঠ-খুল। ১ গুৰু नक्रौ । (ब्राजनि• ) (द्धि ) २ प्रमब्र गाठेकर्ड । 約 মধুপ্রাণ (পুং) ঘৰৰ প্ৰাণাঃ ত সৰ্ব্বব্যাপকতর মহাপ্রাণ चानक छथाभ१ । वक्री । ( अर्छtथब्र) • વાર નન્ન તો મા જન્મ ન , ન જ ના BBBBB DDS DDgB BBBS BB B BBBBBBt BBB अिश् गरूँउ जानरबढ थकर्नड निर्वा ऋत्र करब्रम । XIII እዋ..