পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৫৪৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


রিাংশ s &8s J , দিনাজপুর কলি ২৮১° পল হই থাকে, এই ২৮১° পল চৈত্র मुखि-निबनौग्न निभान श्हेब्र थाप्रु । ७हे ८रु जकण निनग्रान गि१िठ श्रेंग, ॐ८ठाक ७७ द९नरग्न ब्रदिब्र ५क अतः नि इव, aं निरृमांश्चाग्झि १५न ०•ं 'बि ििवंश श्री रिबूलठूषाग्न थाप्नन, ७हे,अछ भै निवगैौब्र निमान ৩. দও হয়, আর আর সংক্রাস্তি সেই সেই মাসের, ১• तिtग श::ङएझ । हेमानैौख्न भबिक cनषिtगहे बांना याब्र tग में विtनहे खेड नेिमभाँन cमषि८ऊ १७द्र याई। भूर्ल ८करग नृङ्गाद्धि निtनद्र निनभान ठेख, श्हेग ; हेशद्र भशदउँौं দিনগণের পদনমান স্থির করিতে হইলে মাসের সংক্রান্তি लिनोइ निभान रिब्र कब्रिह, उाशव भद्र दिन श्रेष्ठ আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সংক্রাস্তি দিনের পূর্ব দিন পর্যস্ত १भन कब्रिग्न शङ निन न७ श्हेtब, ऊाश वांद्र,भूर्ल जtजगद्धि হইতে পর সংক্রান্তি পর্য্যস্ত যে দগুদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ত্রৈরাশিক দ্বারা পর পর দিবসের দিনমান স্থির করিয়া লইবে । ৭• খায়ী ৩, যুগশায়কে ৫৪ যুগরসে ৬৪ বেদেষবঃ ৫৪ খায়: । ছায় ১• স্থা খনবো: ৯• বৃতা: খদহনৈ ৩• যুক্ত ছামালানি ঘটু। স্পষ্টার্কাদয়নাংশযুক্তবিযুক্তাং শূন্তক্ৰমাৎ ষষ্টি ৬৯ তশ্চেৎ ৷ শুদ্ধান্তপরাণি ষট্তদপরাগাত্রায়ুপাতাৎ পুনঃ ” (সিদ্ধান্তর' ) দিনমুখ (রা) দিনত মুখ । অহমুখ, প্রভাত । দিনমূৰ্দ্ধন (পুং) দিনন্ত মূৰ্দ্ধ ইব আত্মস্থানাং । উদয়গিরি। मिएशोदम (झैँ) निश ८शेवनभित्र । भषाश्। দিনরত্ব (রী ) দিনন্ত রত্নমিব প্রকাশকত্বাং। ১ স্বৰ্য্য। অর্কবৃক্ষ । so o নিরাশি" পুং) জ্যোতিষোক্ত অর্ন্তগণ। "যথা স্বভগশাস্ত্যস্তে দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ । বিভাজিস্তে মধ্যগত ভানবাদি গ্রন্থে ভবেৎ।।" (স্বর্য্যসি" ) ২ দিনসংজ্ঞক বুষাদি রাশি । [ রাশি দেখ। ] দিনব্যাস (পুং ) দিনন্ত অহোরাত্রাত্মক কালজ্ঞাপকবৃত্তস্ত বাসি: স্বর্য্যসিদ্ধাস্তোক্ত অহোরাত্রবৃত্তব্যাসের অৰ্দ্ধ ব্যসি | "ক্রাস্তেী ক্রমোৎক্রমজে,ত্বে কৃত্বা তত্ৰেtৎক্রমজ্যর । शैनझिक्का। निशाभिमशः उनैक्रिप्शाख्वः ।” (श्री' ) .'দিনব্যাসদলং অহোরাত্রবৃত্তস্ত বাসাৰ্দ্ধং ' ( রঙ্গনাথ ) দিনাংশ (পুং) দিনগুrঅংশঃ । ১ ত্ৰিধাবিভক্ত দিনের প্রতি মধ্যাহ সারাহ ভাগ, দিবসের প্রাতঃ, মধ্যাহ ওলায়াহরূপ भूिदि१ कॉल । २ *$५ दिउद्ध निtनग्न नत्रदॉनि फणि । "প্রাতঃকালে মুহূৰ্ত্তাংস্ট্রৗনসঙ্গ বস্তাবদেৰ তু। মধ্যাহস্ত্রিমুহূৰ্ত্ত: স্তাদপরীহস্ততঃ পরং ॥ সাহস্ত্রিমুহূর্ব স্থাৎ প্ৰাং তয় ন কারংে "তিধিতৰ, স্বর্ধ্যোন্ধের পর তিন মুহূর্ত প্রাতঃ, তাহার পর তিন মুহূৰ্ত্ত সঙ্গব, তাহার পর তিন মুহূৰ্ত্ত মধ্যাহ্ন, পরে তিন মুহূর্ত অপরাহ্ল, उननरुद्ग डिन ¥इ6• नावाश कांग । निन “हे *is ੋਂ বিভক্ত, ইহুদিগের মধ্যে প্রতিরাদি কালকে দিনাংশ কহে । সায়াহ্নে পিতৃগণের উদেশে কোন কাৰ্য্যাদি করিবে না। দিনাঈ, উঃ পঃ প্রদেশে হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। কুলপাহাড় হইঙে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ७५ttन ८छ्छे *tश्ttफूद्र ऊँ*ग्न 5८मझद्रांछनेि८*}ग्न गभग्नकांब्र এক শিবমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার কারুकार्षी श्रऊि शूरमाद्र । ७हे भांशtछूद्र निरग्न ६अनउँौर्थकब्र শাস্তিনাথের এক অতি বৃহৎ মূৰ্ত্তি পড়িয়া আছে, তাহার গায়ে ১১৯৪ সম্বৎ খোদিত। - দিনাগম ( পুং ) দিনন্ত আগমঃ। প্রভাতকাল । দিনাজপুর, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমাংশ বর্তী একটী জেলা । অক্ষা ২৪° ৪৩৪ •* रुहेtठ २७* २२% ०° ठे: ७११ gif+ wمِ م’’ হইতে ৮৯° ২১% “q; পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার পূৰ্ব্বে করতোয় এবং পশ্চিমে মহানন্দ নদী অনেকদূর পর্যন্ত্র জেলার সীমান্তে অবস্থিত । পরিমাণফল ৪১১৮ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১৪,৬৪৬। পুনর্ভবা নদীতীরস্থ দিনাজপুর নগর জেলার সদর। উত্তর বঙ্গের অন্যান্ত জেলা অপেক্ষা ইহার ভূমি বন্ধুর। श्भिागग्र श्हेcङ शक्राउँौद्र भशीख छूमि ‘शिग्नाव्र' नाभक ७क¢कांद्र अँप्लेिशभूखि कायग्न, ऊाहे नौकूण गश्tण ক্ষয় হয় না। জেলার দক্ষিণাংশে এবং বায়ুকোণে কুলিক নদীর তীরবর্তী প্রদেশে ভূমি তরঙ্গায়িত হইয়া স্থানে স্থানে ১•• ফিটু পৰ্য্যস্ত উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে । বহুসংখ্যক নদী নেয়ার মধ্যে নিজ নিজ পথে প্রবাহিত। বর্ষাকালে हेशत्र বন্ত প্লাবনে কুল অতিক্রম করিয়৷ তীরদেশে পলি সঞ্চিত করে । থিয়াব ও পলি মৃত্তিকার পরিমাণের উপরই প্রধানতঃ জেলার কৃষিকাৰ্য্য নির্ভর করে। বর্ষাকালে নদী সকল ফুলিয়া উঠে, কিন্তু "গ্রীষ্মকালে রেথাকারে পরিণত হয় । वर्षीकांtण श्ttन इtcन नमौणग झूहे भांशेश *{Iछ दिसूड शन प्लादिङ कब्रिग्न गाग्र, किढ ८न छग কোন উল্লেখযোগ্য ঝিল, জল প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে না । দক্ষিণদিকে মাটির পাহাড় অমুচ্চ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অগণিত বন্য পশুর আবাস স্থান । ঐ সকল জঙ্গল হইতে বন্যজাত অল্পই উৎপন্ন হয় । দিনাজপুর জেলার সমস্ত নদী প্রধানতঃ চুইশ্রেণীতে বিভক্ত ; এক শ্রেণী দক্ষিণাভিমুখে ਬਿ। भश्ॉमन नौष्ठ পড়িয়ছে, অপর শ্রেণী দক্ষিণপূৰ্ব্বাভিমুখে বগুড়া ও রাজ VIII } ১ ১৩৮।