পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৬২৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


দুর্গ t 'फेमा अक्रविना उम्रा गर क्6मान cनाम 'ब्रभाञ्चन्,' ८श् "ब्रभाख्नन् ८नाम ! • उँमा उक्रविना, ८उामाग्न नश्डि बर्द्धमाम । 'मै श्राप्नाएकङ्ग ४४ बन्नुबाएक “श्रश्कि'डएग्न ” भक चा:श्, ७थाप्न७ छाप्रुा “अविक अर्थग्राउ भार्सडौ তস্ত ভৰ্ত্তে’ এইরূপ ব্যাখা আছে । 臀》 ट्रैकराएगा'निश्tन अक्रश्मिा बिरुव्रक यन्ताtष ५ हेक्र" १{िड बाड्-ि-"डैभागश्t१ १३:मर्ष३ यङ्ग् ত্ৰিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশাস্তং ।” ६ङख्ग्रेिौद्र श्रांप्रमाप्कद्र नवभ अशूदt८क छूर्शी नषtक ग्णाटे श्राँझtन श्रृंt sग्र! दtग्न ! वृथंt“কাত্যায়নায়ু বিশ্বৰে কঙ্কাকুমারিং ধীমহি তয়োছৰ্গি এচোয়াং - नां★१ist८árब्र मरठ देशऐ cदरएांद्ध झूर्शीं★ांग्रजैौ । ठिनि এই স্থলেবভাঝে লিখিয়াছেন, পশ্চাদগাগায়ত্রী। হেমপ্রখ্যা, भिनू५७फ्प्योगिभिङाश्रम यनिकभूर्तिपत्रा श्र्ग१ यार्थब्राउ কাত্যায়নায় ইতি । কৃতিং বস্তে ইতি কাত্যে রুদ্র ।.স এব যানমধিষ্ঠানং যস্ত সী কাত্যায়নী অথবা কতস্ত ঋষিবিশেষপ্ত অপত্যং কাত্যঃ ...কুংলিতমনিষ্ঠং মারস্থতি ইতি কুমারী কন্যা দীপ্যমান চাপে কুমারীচ কাকুমারী। ীি ছৰ্গ। লিঙ্গাদি ব্যতয়: সৰ্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ ” পরে দুর্গ গায়ত্রী বলিতেছি। সুবর্ণসদৃশ মস্তকে অৰ্দ্ধ চন্দ্রভূষিতা ইত্যাদি আগম প্রসিদ্ধ মূৰ্ত্তিধারিণী দুর্গার প্রার্থনা করিতেছে। কৃতি অtছাদন করেন বলিয়া রুদ্রের অপর नाभ काङ), डिनिहे याशद्र अशि*ान cग३ कांडाश्नैौ । अ५२ কত নামকু ঋষিবিশেষের অপত্য বলিয়া কাত্য নাম হই য়ছে। কুৎসিত অনিষ্ট মারেন অর্থাৎ বিনাশ করেন दणिग्न उँtशग्न नाम कूभागैौ ; कछ अर्थी९ नैौ*irpांना, फेछब्र भिलिब्रां ऊँीशांब्र नाम क छांकूभांग्रैौ श्हेग्रांtछ् । झूर्शिश् छूशी, এরূপ লিঙ্গদিব্যত্যয় বেদের সর্বত্রই দেখা যায়। & নারায়ণেপনিষদে ফুর্গাগtয়ত্রী এইরূপ আছে— .“কাত্যায়নাৱৈ বিঘ্নহে ধন্তাকুমারিং ধীমহি, उtब्रां छूर्शी ७रकांलग्रां९ ।” e ঋগ্বেদ পরিশিষ্টের রাত্রিপরিশিষ্টে দুর্গ সম্বন্ধে এই পাওয়ু যায়— "কোৰ্যামি প্রধতে দেবীং শরণ্যাং বহুচপ্রিয়াম্। . সংকলিতা; tिo नाठंबमि श्नवाम ८गामम् ॥ * [ ४७२ ] '

  • মহীধর বাজসনেয়সংহিতার ভায্যে ( ৬৬৩৯ ) এবং ভট্টতাঙ্কয়মিশ্র },
झरुिशैझणश्ङ्गिाङ्ग उष्शा (भोभ' भएक्षम्न 'प्लेभग्न भश्७ि' ५३ङ्गा” अर्ष कदिङ्गोप्क्कम । &

মাৰিদেৱ পুধিতে উমাপত্তরে এইরূপ পাঠ কৃষ্ট হয়। झुर्वी ुखि!ं ििशखिनांभूििद्ध: cणांश्itविंखtः। १८थं चम् गभू९viनिश्ङ्गिtडि,्षरज्ठ निक्षिtङि ८१ाः ॥ ४ ८१ क्षम् cवि अंशा:खं बक्षि१tः श्वाविांश्चैौम् । चशिना विाrtः ब ग न:,१भडि १ि १ि५।। 1 ५ अभिवभ१ि लडां१ cनोमrt९ कौर्डब्रियाद्धि cष विकृtः । • তান তারস্থতি হুগলি নুবেৰ সিদ্ধং ৱিস্তাত্যমিঃ।৮ . হুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুলস্কটে। अग्निtsां★निनt८ठवू श8अशनिवाब्रt१ ॥ शर्भवू विषtभदू पार ग१थtcमजू शैtनबू 5 । 蠱 মোহস্থিত্বা প্ৰপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু । • t কেশিনীং সৰ্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ। স মাং সমা নিশাঃ দেবী সৰ্ব্বত: পরিরক্ষকু ' ও নমঃ। তামগ্নিবৰ্ণং তপসা জলী বৈরোচনীং কৰ্ম্মফলেষু যুগ্মম্। হর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্বতঃসি তরুপে নমঃ .." সুতরসি তরসে নমঃ । হর্গা হুর্গেষু স্থানে শং নে দেবীরভিউয়ে। " यः हेम९ झूर्शरिप्लव१भूगा ब्रांtजो ब्रांएजो ननां***९ ॥ ५७ দেব্যুপনিষদে মহাদেবীর এইরূপ পরিচয় আছে—“সর্বে বৈ দেবী দেবী উপতস্থঃ কাসি তুং মহাদেবি ? স ব্ৰবীৎ অং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্ত: প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্তঞ্চাশূন্তঞ্চ श्रह भाँममांनtनमाँः श्रश्१ रेिखांनाँतिछाँtन श्रश्६ ॐ ऋद्धिश्नै বেদিতব্যে ইত্যাহtথৰ্ব্বশ্ৰুতিঃ । অহং পঞ্চভূতান্তপঞ্চভূতানি श्रश्भथिग१ छ१९ ८वtणां९श्मtदtलां९इ१ श्रह९ क्रtजछिर्दशसि* ब्रामाश् चानिष्ठाङ्गड ३ि५:े२: षट्। भिजांद**ादूड रिब् #श् ऎक्षांौ बश्भविनींडो बश् ८१भश् एष्टे॥११ श्न: उ१: नषामाश् विकूभूब्रजभ१ अकांगभूठ aजvर्डि: नषयार দধামি দ্রবিশং, ৰিয়তে মুম্বাপ যে যজমানার স্বত্তেং ब्राझैँ गणभनौ २श्नभिश्९ श्ध्र भिङङ्गभश भूकंग्रम cशानिा" प्रख: नभूtझ या ५११ ८दल शृ ८म वैौश्रृंनभांtध्रॉठि !* "4१* শক্তিরেষা বিশ্নবিমোহিনী পাশাঙ্কুশধমুৰ্ব্বাণধারিণী ঔষধ दि#J १ ५lरु१ ८वण न ८*ाँफ१ छब्रङि ।" गरूण ८नवउ ऊँीशब्र काब्रि*ाह* बनिब्रां ॐशरक बिआ" করিয়াছিলেন, “আপনি কে, মহাদেৰি ? তিনি বলিয়াছিদে আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী প্রকৃত্তিপুরুষাত্মক প্ৰথং, আম েৈগ छ१९ उ९भन्न इहेtडtइ। झभि भूछ ७ अ**, *ानि *" ও অনানন, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্মা ও so आ५डिकिtड ऐशहे निर्किंडे भां८झ् * श्रभिरे ***** অপঞ্চভূত, আমিই অখিল জগৎ, আমিই বেদ ও "" आरिकाम५७ वार्थक, आदि आदिङ १ "ि" A. t