পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তদশ খণ্ড.djvu/৬২৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে চলুন অনুসন্ধানে চলুন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


• সাধারণভূমিকশ বর্ধমানোহতি সুন্দর। प्राण्यांप्रब्रनगैौ श# दशठ मईौडांशष्क् ॥ ११२ মুণ্ডেশ্বরী বকুল চ পুৰ্ব্বে সরস্বতী বরা। প্রায়শে বহুলা নন্তঃ সদা দক্ষিণগা মত: ॥ ৭৬৩ তৃগধাস্তাদিতেদানীং সপ্তদশ অবস্তি চ। কাপালো রক্তখেতশ্চ পাটলশ বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪ পঞ্চভেদাশ্চেক্ষৰশ্চ জায়ন্তে বত্র নিত্যশ: | সৰ্ব্বেষাং বৰ্ধনায়িত্যং বৰ্দ্ধমানমতো বিচুঃ ॥ ৭৭৫ বিষ্ণুপাদাপ্পুজাতাচ্চ দামোদরজলাহিঃ। বৰ্দ্ধমানমনুষ্যাংশ্চ গায়ন্তি ভূবি মানবা; ॥ ৭৭৬ . অঘোরভূমিপস্তর রাজষ্ঠকুলসম্ভব । বৰ্দ্ধমানপ্রজাঃ সৰ্ব্বা: শাসতি ধৰ্ম্মবুদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮ কলের্বেদসহস্রাণি গচ্ছত্তিস্ম যদা নৃপ । বীরসিংহরাজগেহে কৌতুকং জাতমেব হি। ৭৭৯ কাঞ্চিপুরে মহারাজ গুণসিন্ধুর্মহীপতিঃ । তন্ত পুত্রঃ সুন্দরশ বৰ্দ্ধমানমুপাগতঃ ॥ ৭৮০ বীরসিংহন্ত হিত বিস্ত নামীতি শোভন । নানাশাস্ত্রপারগ চ বিনোপনিষদং নৃপ ॥ ৭৮১ ভূমিমার্গে সুন্দরশ গা তত্র বিবাহিত । জিত্ব বিদ্যাং বিচারেষু সম্ভোগং কৃতবান বর: ॥ ৭৮২ বিদ্যাসুন্দরবৃত্তান্তং চৌরপঞ্চাশদাখাকে । গ্রন্থে সমীচীনতয়া বৰ্ত্ততে নৃপশেখর ॥ ৭৮৩ অঘোরস্য সুতঃ খ্ৰীমান চন্দ্রাঙ্গদ মহীপতিঃ । বিবৃতির্যন্ত বহুলা গণেশাখা পুরাণকে ॥ ৭৮৪ স্বৰ্য্যবংশোদ্ভবঃ ক্রমান কান্তিচঞ্জে মহীপতিঃ । কুশবংশ প্রস্থতশ্চ বর্ধমানন্ত শাসকঃ ৭৮৫ কুশান্তিথি: পুত্রশ স্বকায়ামজায়ত । আঙ্গুরায়াঞ্চ বীৰ্য্যাচ্চ স্থতিথিশ্চ মহাবলঃ। পুওরাকো হি গ্রহণে স্বৰ্য্যশ্চ নৃপশেখর ॥ ৭৮৬ উলুপ্যাং পুগুীকস্তাপমোন্বয়েতস সদা। ক্ষেমধৰ্ম্ম মহাযোগী জাতশ্চ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭ রতিদাখ্যা ক্ষেমধৰ্ম্মে বীৰ্য্যতো হি মুনেৰ্বরাৎ । দেবানীকে দেবধৰ্ম্মাজজ্ঞে২থ বৰ্দ্ধমানকে । ৭৮৮ দেবামীকান্ত বীৰ্য্যাচ্চ ফুল্লায়াঃ সমজায়ত । পারিজাতোছতিকুশলে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ॥ ৭৮৯ ঘটশৈলে নৃপোদ্ভূতং চকচকীসরিতস্তটে। শারিজাতাৎ পরো নৈৰ পুরুষোইখ মহীপতিঃ । ৭৯০ খঙ্গাং পারিজাতাচ্চ নাতুঙ্গ: সমজাস্থত। श्ऽिtणकानरम नाशङ्कनीङ्काः श् िनिर्डश्नः ॥ १xx বৰ্দ্ধমান [ ૭રક્ત ] বৰ্দ্ধমান । - নাতুঙ্গাৎ মারিষারাঞ্চ অর্কপুত্রে হি দিকৃপতিঃ। দিকৃপতিং প্রমীলায়াঞ্চ প্রেরয়ামাস বৈ পুরী ॥ ৭৯২ সুদৰ্শারামেকবীৰ্য্যাৎ ষ্ট্ৰেী পুত্রেী বালিনাং বরে। বজলাভো রদ কলিবামনচ্ছত্রমস্তকঃ ॥ ৭৯৩ গোবৰ্দ্ধনাখাদেশে চ জীমূতস্ত নদীতটে। বজনাতন্ত বীৰ্য্যাচ্চ মেনকায়াং মহীপতে । স্বগণে গণচূড়শ্চ জাতে ৰীে চাতিশোভনীে ॥ ৭৯৪ যমকরে নদীপার্শ্বে গণচূড়ো হি সুন্ধকঃ। বসতিং কৃতবান তেন পাটলিগ্রামসন্নিধোঁ ॥ ৭৯৫ মোদমত্যাঞ্চ স্বগণবীৰ্য্যাচ্চৈব মহীপতে । বিভূতিশ্চ স্বভূতিশ্চ রামভূতিরঙ্গায়ত ॥ ৭৯৬ রামভূতিঃ কীকটস্ত রাজা পৰ্ব্বতবেষ্টিতে। দেশে জঙ্গলসন্থতে নীচজাতিপ্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭ পালাসনগরে রাজা রামভূতিরভূৎ পুরা। কিরণে ভূমিকা যত্র প্রাপ্নোতি চন্দ্রস্বর্যায়োঃ ॥ ৭৯৮ বিভূতিঃ শুক্রতো জাতো মহাবলো পরাক্রমঃ। ... কেরলে শতশৃঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান স চ । রাজ্যং পূদ্রভূমিকায়াং শ্রুতং পৌরাণিকং বচ: ॥ ৮৮০ দ্বিজক তুঙ্গলেখাগর্ভে পুস্পায়ুরো মহান। ততঃ কোমলপ্রকৃতির্যটাশ্বশৰ্চ ঋষিত্ৰত: ॥ ৮০১ অগস্ত্যন্ত বরেশৈব একামে বিপিনে স চ । রাজাভূৎ চোৎকলস্তান্তে জগন্নাথন্ত সন্নিধেী ॥ ৮০২ গণ্ডকা জাতঃ পুত্রে হি চনােনাখ্যে হি সুন্দর: । পুষ্পাপ্পুরস্ত বীৰ্য্যাচ্চ চন্দনোপবনে তদা। ৮০৩ অঘোরসংজ্ঞকস্তস্ত চন্দনস্তামুজোইভবৎ । চন্দনকাননে রাজাসীৰ্ত্ত লাখে বিষয়ে ভিদি । ৮০৪ দেশিকায়ামঘোরাচ্চ করণোইডুলবিক্রমঃ । বর্ধমানং পরিত্যজ্য গতো গ্ৰামং কলাপকৰ্ম্ম ॥ ৮•৫ পুষ্করাননক্ষত্রিয়শ্চ স্বরাজ্যে সিক্তবান নৃপ । সংক্ষেপাং বৰ্ধমানন্ত ভূপালবৰ্ণনং কৃতম্।। ৮০৬ সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোত্তমঃ। বৰ্দ্ধমানস্তস্ত ভূপ পুরাণে বিবৃত প্ৰথী ॥ ৮০৭ পুষ্করাননবংশীয়: রাজদ্যো বর্ধমানকে । রাজা নিয়ন্তর প্রমান মঙ্গলাদেবীপূজনাৎ ॥ ৮.৮ (দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলবিবরণ) অজয় নদীর দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমে এবং দারিকেশির পূর্বে একটি অতি সুন্দর সাধারণভোগ্য ভূভাগ আছে। রাজন্‌! এই ভূভাগের নাম বৰ্ধমান । এই বর্ধমান দেশে নানা নদ নদী প্রবাহিত । ইহার দৈর্ঘ্য একাদশ