পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/১০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মথুর cकाथाe दी थमनारखङ्ग च्यानाव ठाशग्न लिखि.नर्वाड यूफिहा शाश्ब्र कब्रिशइिन । छाशब॥ cदोक व ४बम अलिंकृउिनबूरब बूष, नान वा इखनवार्षि इचन कङ्गिदा cकनिद्राएइ ! अहंक्रtन ७ रू इtिनइ बेभिगचछ हाrम चडबिड एaब्रांड फेश नावाइर१ब्र शाब्रनाद्र पदिईड रश्इ नड़िबारह ; जवीर बमबूडिसfण cदोक-अखिबूडिंद्र नदिङ ७कजोडूड. श्रेदा भिद्याrइ, चाषाग्न cकथाe द श्लूि ७ cदोरुमूर्डिनदूर 4कब श्रद्दा ब्रश्बिारह । জধুমাতমকালে কোন কোন ধনিৰ্যক্তি ৰেৰোছেণে ধৰি নিৰ্মাণ করিতে খাইবা কোন কোন স্থলে ই উভয় প্রকার मूखिरे नशrषाबमा कब्रिज्ञ ब्राषिञ्चारश्न । अडब्रिवक्ष्म यशखराँबन्ञtणब दिरश्वर cभाणtदात्र पाँ*बारह । चाब्रस इःtथब्र ... * [ . ] বিষয়, কোম ;काम गाञ्चाङ-अङ्गच्चविद् श्रृंच्म জৈল ও cबोकयलिंबूकिब्र अtख्ष णणन कब्रिरङ ना शाबिबी थे गमरम् ७क ७कॐ tरोरु७धडिडूर्डि गनिद्रा cषांश्नी कfब्राrइम, किक ৰান্তৰৰ পক্ষে এখনও মধুরা অনেক জৈনস্থতি দেখতে পাওয়া যায়। কেশে (কেশৰ ) পুরেরও উপকণ্ঠস্থিত শেষ । দ্বিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিকটে জৈনযুগের শিল্পকাৰ্য । সম্বলিত একট ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ অসুস্বামীয় ভজনাছ বলিয়া | धभ*िङ इहेड़ा दtटक ! छैशम्र बब्रणांथ cरुषॆौब्र मिब्ररक्रtत्र } ७कथामि निणाक्शरक अचूवाथीब्र माब cवाषिङ जाणइ ।। ७ई बष्वाबौई ४बनक्tिभद्र cनव अंठरकरगैौ श्षर {ब्र निवा । । স্বধৰ্ম্ম শেষ তীর্থঙ্কর মহাবারের শিষ্য ছিলেন। মণিরাম । পূৰোক ৰশিৱ নিশ্বাণ কৰি ভষ্মধ্যে ২: ভাৰতৰ চঞ্জ- ; প্রভুর প্রতিমূৰ্ত্তি স্থাপন করেন। তংপরে শেঠ যমুনাৰ দাস | সোয়ালিয়রের এক প্রাচীন স্তম্ব মন্দির হইতে অজিতনাথের প্রস্তরপ্রক্তিমূৰ্ত্তি আনির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেম। মধুরা ; মগুলের নানাপ্রাচীন স্থানের স্কৃত্তিক খনন করিয়া ৰন্থ নিয় ছষ্টতে নানা সম্প্রদায়ের পুরাকীৰ্ত্তি বাহির হইতেছে । তত্বারা মথুর। পূৰ্ব্বকালে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ও নামা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র दजिब्रा अशा झिल, छाशग्न शरथहे चाकांन नांeब्रा बाहेरडाइ । अथूबाद्र इंठिशन । भधूब्राब्र टौङ्कटकब्र अञ, cनाडूtण नन्पशूटरू जबशन, খুন্দারণ্যে গোপাঙ্গন-সঙ্গে কেলিৰিছায়, তাহায় মথুরায় খাগমন, কংসনিধন ও রাজপাটগ্ৰহণ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিनन्द आजिe acजक श्लूिब रुनय्य जtअब्ररू बश्दिारह। ৰলিন্তে কি, এখনও প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণ মখুর-শোষনের नाट्य माठिंद्र छtॐ । यभूद्ध थांपैनबाटबद्ध यकüी आठौन ८कखझाब। वृकृङ्गिणै ठांशंद्र सेनक$श्ठि uकर्छौ श्र\aअॉम मन्त्रक श्राक्श् बोन'"क्कन्जनियिचत्रबान क्लिन भभूयः॥१ याद । घपूच्चाइ ७५क्स करमकाद्रानाच्न, विवाउिपाध्य यज्वच्। ७थाठौब नैोठे वेिछथान ब्रहिब्रांtइ १ ७डराउँौष्ठ खिछ छिन्न भूcत्र धचौरम cद नस्लशाब विटचरबइ चदि♚fअ इह बाह्लि, डीड़ोtषम्र ३ <यकूड ऋखिठिंह थाजिउ घर्षुब्रांवरच विब्राब कहिरण्tइ ॥ घाषाण-चांशरूब्रटन-वइ९ उनयान् वैक्लक ७ ॐाशच जश्नावखाब दणcषद भैोणाद्र नाथौ रुश्दी मधूबाषाय्य चानवैर्णीणी cचय कब्रिद्वा त्रिबारइन । ७षम७ वधूब्रा, इन्चार्थम, cनादईन, cनाकून ७ धशयन थफूडि हॉtन छाशड जनरथा निवर्णन नकिञ्च॥ चारइ ॥ ४झी नकल cबदकौड़ेि धर्श्वन कtद्वष्ण दख:ई बरमाबtवा «sई ¢शदौरर्षम्न जाँबद्धश्छ। ऎ*णfक इङ्ग । काटल **ई डीों६cचरखन्न बाशका दछाब्रि७ श्रेtण, यहाणाक भधूद्राषाrब नबन कबिब्राश्णि । cबोकब्यापाछनधत्व बधूब्र नभड भिक्षान थ*●दछारबच्च यूचारकछ हईब्राझ्नि । छीन-नां★आजक कriइइt९ण॥ sं भखicश ५५t fश्ड्-4न् fश्ा: १च भखाश् ५४ हांtनम्न ¢बौक*ाँदारछब्र छैtब्र५ कब्लिङ्गः fणग्रेttइभ ॥ »००१ খৃষ্টাৰে গঙ্গলীপত্তি মাঙ্গুম্বেন্ধ জাঙ্কষণ ও লুণ্ঠন হইতে মম্বর मनङ्ग *कवाrब्रई मेौरीब इहेबी •रफ ।। ४’ भशबिम८व बभूब्रामन्नtइड ७ ठ९°ाचंद ठौ cम बङ्कश्विब्र श्ररनक या5ान कांड क्षवःt१ •ाष्ट्रणख श्श्ब्राष्ट्रिण । छन दक्षि cबाझणणश्वाप्ले अक१च्न चा८९% ब्राबरु नक्षख बाब cक एई वधूaाग्र नsॐ-s*ाप्श्वग्न csडे, *ामाइ। बाद ० प्रजडान निष्कचब cनानी (२०• १ः) मषु ब्राछ cष नक्रमाल कद्विब्रा निबायझम, नञ्चाहे अकरुब *ाद छांश इहे और्णनश्कारश्च क्रमांबिरबन क८ब्रम । fकरू ॐाशग्नई शैमरकठी बश्*षग्र नाश्छशम ७ अग्रणtजब ७३ाब्र ग*** कद१जनाथन कब्रिाइी भिड्राcश्म । cमाणण-ब्रांडीवरtश्वब्र অৰলানে vaवारम छब्रडभूटबग्न खाल्ले-ब्राजभ८भन्न भाषि*ाडा विज्ठ हऎङ्गाझिण । cबाभल«थ७fक थक हऐंड्रा श्रांनिtण, छtछैनच मद्यटकांडलम करद्र। cनश् चब्राबकछ ख *ानन-विवृथगडाव्र नबध्न था?** দস্থ্যঝুক্তি আর নামান্থানে লুণ্ঠন ও ৰিপুল অর্থ উপার্জন ক্ষঙ্কি ब्राष्ट्रिण । बक्मनि९श्माथा जोमक दाङिब्र वणरी८र्ष गर्नेङ्कङ हहेच्न जाग्नेक्ण छैोहाकई क्णणठिभएन जडिविङ कञ्चिाहिन । ०१०२ ९डेप्च नईब्रि वक्ननिश् नश्t* जानिबा वान क्रब्रन। ५थttन ॐाशग्न रहा थागॉन मिश्विफ रहेहाइिण। गाईरका फेननैौड इश्रण पवननिश्र चैौड़ जषिङ्गड यरवननषूद नूजभिप्क खाण कब्रिज्ञा प्रश्म। cबा श्रृत्व ऋषीवन्त्राक वधूद्रा <यफूछि अषिकांरन ब्राबा ५ष* कमि* eqडांगनिरहरू:छब्रडशूद्ब्रव्र वजिननक्रियाश्च नाम कtद्रन। यवननिश्रदब्र वृफूाग्न भश, श्रृंदावन्न छब्रडन्प्द्र बारब प्रांटवानषि अर* कश्चम ।