পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৪৮৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ভূগোল | 8bఆ ] ভূগোল এই পরিদৃপ্তমান গোলাকার ভূখণ্ড, চত্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্ত্বে পরিবৃত হইয়া, অন্ত DDBDDD DBBBD D DDDS BBDDB DDDDD DDBBS अयहांन कब्रिाङtइ ५द१ cगहे शंख्रिष्ठहे मांनब, मांमय ७ ক্ষে দৈত্যাদি সন্থ ৰিখসংসায় অধিষ্ঠিত আছে। ভারতীয় জ্যোতিৰ্ব্বিদগণ পৃথিবী ষে গোল নহে, ইহা কল্পনা করাও অগভীৰ মনে করিতেন। সিন্ধান্ত-শিরোমণিকার গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, গোলানভিজ্ঞ গণক, রাজাহীন রাজ্যের ভায়, বক্তাহীন সভ্যতার স্তায় এবং স্বতহীন ভোজনের 研爾1 ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিক-মতে পৃথিবীর সমতলভাব নিরাকরণে বলিয়াছেন,— “যদি সম মুকুরোক্ষরসল্লিভ ভগবতী ধয়শী তরণিঃ ক্ষিতেঃ। উপরি দূরগতোৎপি পরিভ্রমন কিমুনরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে।” পৃথিবী যদি দর্পণোদরের স্থায় সমতল, তবে কি জন্তু পৃথিৰীয় ৰন্থ উচ্চে ভ্রমণশীল সূৰ্য্য নর ও অমরগণ দ্বার। সৰ্ব্বদ। 'ब्रिश्डे न श्द्र ? পৃথিবীর গোলাপ্রতিপাদনমানসে প্রাচীন জ্যোতিৰ্ব্বিদ লঙ্কাচাৰ্য্য বলেন ;– “সমতা যদি ৰিঙ্গতে ভুবন্তরবস্তাল-নিঙ বহুচ্ছ । কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং মুরছে বান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ।” ৰদি পৃথিবীর সমতলত থাকে, তবে কি হেতু তালসদৃশ অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয় ? शृषिदौद्ध cशाणस्निवकनई cष निदाब्राऊ शश्ऊरश्, পৌরাণিক মতখওনস্থলে তাহা ভাস্করাচাৰ্য্য বলিয়াছেন – "দি নিশাজনক: কনকাচল; কিন্তু তদস্তুরগ: স ন দৃশুতে। উদগাং নহু মেক্ষরথাংগুমান কথমুদ্ধেতি স দক্ষিণভাগতঃ।” যদি কনকাচল মুমেরু রাত্রিয় কারণ হয়, তাছা হইলে স্বৰ্য্য অস্তমিত হুইলে সে স্বর্ণময় সুমের কেন झुडे श्ब्र नौ ? উক্ত পৰ্ব্বত উত্তরদিক্ৰন্থ, কি হেতু অংশুমালী স্বৰ্য্য দক্ষিণে ऊंछि श्न ? পৃথিবী গোল হইলেও আপাততঃ ইহাকে সমতলের মত ॐउँौब्रभान रुइ ? ऊांशच्च काङ्ग१,-- "আলকায়তা লোকাঃ স্বস্থানাং সৰ্ব্বত্তোমুখং। পশুপ্তি স্বত্তমপ্যেতাং চক্রাঙ্কাৱাং ৰক্ষ্মন্ধরাং - (স্বর্য্যসিদ্ধান্ত ) भन्नुश श्रृथिशैव्र आइज्रामब्र अश्गाप्ड अडिङ्कङ्ग बनिद्रा পৃথিবী বৰ্ত্তাকার হইঞ্জে চক্রীক্ষার সমতল ক্ষেত্রের তা अंडोब्रभान इग्न । - “সমে যতঃ তাং পরিখে শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃষ্ঠানিতরাং তনায়ান। নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠগতস্ত কংক্ষা সমেৰ তপ্ত প্রতিভাত্যতঃ স৷” । ( গোলাধ্যায় ) পৃথিবী অক্তি ৰিপুল ৰলিয়া ইহার পরিধির শতাংশও তৎপৃষ্ঠস্থ মন্থয্যের পক্ষে সমতলরপে প্রতীত হয়। পৃথিবীর গোলজ প্রমাণিত হইলে, অবশুই তাহার উদ্ধাধঃ মানিতে হইৰে। কারণ ৰণ্ডলাকার পদার্থের একদিক্‌ উপরে থাকে ও অপর দিক নিয়ে থাকে। এরূপ স্থলে নিম্নস্থ অধিবাসীদিগের মন্তক নীচের দিকে থাকায় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া ধাওয়াই সভব এইরূপ মনে হইতে পারে । এ বিষয় স্বৰ্য্যসিদ্ধান্ত ৰলিয়াছেন,— “সৰ্ব্বত্রৈব মই গোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং । মন্তস্তে খে যতো গোলস্তন্ত কোর্জং ৰ বাপ্যধ; ॥” (স্বর্য্যসিদ্ধান্ত) গোলাকায় পৃথিবী অনন্ত আকাশে স্থিত, মুতরাং তাছার উৰ্দ্ধই বা কোথায়, আর অধই ৰ৷ কোথায় ? সকলেই স্ব স্ব স্বামকে উপক্ষিস্থিত মনে করিতেছে। এ বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন— “যে যত্র তিঃত্যৰনীং ভলস্থমাত্মানমস্ত উপরিস্থিতঞ্চ । সমস্ততেইতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ তে তিৰ্য্যগিৰামনস্তি । अषः लिब्रकी कूबणांखब्रशाः इब्रा अन्नया हेद नौब्रउँीtद्र । অনাকুলান্তিৰ্য্যগধ: স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র ॥” ঘে ৰাৰুি ষে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে থাকিয়৷ অশ্বনীতলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থ ৯•• অংশ অর্থাৎ প্রাচীন মহাষ্ট্ৰীপের মধ্যস্থলে ব্যক্তিমাত্রেই ধরামওলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও জাহান্না যেন তিৰ্য্যগভাবে আছে বলিয়া মনে করে । কিন্তু যাহারা ৰিপরীত ভাগে ( ১৮• অংশ অর্থাৎ নুতনমহাদ্বীপে ) অবস্থান করে, তাহারা আমাদিগের নিকট জলাশয় তীরস্থ মজুয্যের জলস্থ অৰ:শিরস্ক প্রক্তিবিন্ধের স্থায় বোধ হয়। ফলতঃ ইহা একটা ভ্রম মাজ । কারণ ঐ অনন্ত আকাশ পৃথিবীর চতুৰ্দ্ধিকে রহিয়াছে । মুক্তরাং পৃথ্বীৰাঙ্গী মন্থৰ্যমাত্রেরই মন্তকের উপর গ্রহনক্ষত্রে মণ্ডিত আকাশ এবং পদতলে ৰক্ষন্ধর । এ স্থানে আমরা যেমন অবস্থান কঞ্জিতেছি, তাহারাও সে স্থানে সেইরূপ অবস্থিত করিতেছে। ভূমণ্ডলেশ্ন গোলক্ষ সম্বন্ধে গোলাধ্যায়ে অচ্চাঙ্ক অনেক প্রমাণ আছেঃ “নিরক্ষদেশেক্ষিতিমওলোপগেীজবোঁ নয়; পশুক্তি দক্ষিণোত্তরেী उषांत्रिक९cष जणशबद९ उथ बमाख्ठळक निजमख्रकाशब्रि ॥”