পাতা:বিশ্বকোষ ষষ্ঠ খণ্ড.djvu/৪০৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


cद्धrम्न झांछ । চৈকিত্য (পুংস্ত্রী) চেকিতস্ত গোত্রাপত্যং চেঙ্কিত-ৰঞ (গর্গদিভ্যে ৰঞ, । পা ৪।১।১১৫ ) চেকিত মুনির গোত্রাপত্য । চৈকিতান (পুং) চিকিতানত গোত্রাপত্যং চিকিতান-অ’ । উপনিষৎ প্রসিদ্ধ একজন পুরুষ চৈকিতানের দেখ। ] চৈকিতানেয় (পুং) উপনিষৎপ্রসিদ্ধ একজন জ্ঞানী পুরুষ। “তৰপি ব্ৰহ্মদত্ত শৈকিতানেয়ে রাজানং ভক্ষয়ন উবাচ।” ( বৃহদার উপ- ১।৩।২৪ ) কেহ কেহ ইহার অপর নাম চৈকিতান বলিয়া স্বীকার করেন । চৈকিতায়ন (পুং) চিকিতায়নস্তাপত্যং চিকিতায়ন অণু। চিকিতায়ন ঋষির পুত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার উল্লেখ অাছে। ( ছানো উপ ১৮১ ) ‘চিকিতায়নস্তাপত্যং চৈকিতায়নঃ’ ( ভাষ্য । ) চৈকিৎসিত (ত্রি) চৈকিৎসিত্যস্ত ছাত্র: চৈকিৎসিতা-অণু (কাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২১১১) চৈকিৎসিত মুনির ছাত্র। চৈকিৎসিতা (পুং স্ত্রী) চিকিৎসিতস্ত ঋষেৰ্গোত্রাপত্যং চিকিৎসিত-যঞ ( গর্গাদিভ্যো যএঃ, । পা ৪।১।১০৫ ) চিকিৎসিত ঋষির গোত্রাপত্য, তত্ত্বংশোৎপন্ন। চৈকীর্ষত (ত্রি) চিকীৰ্ষয়েব চিকীর্ষৎ-অণু (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ । প। ৫।৪৩৮) যাহার চিকীর্ষ আছে, যিনি করিতে ইচ্ছা করেন । স্ত্রীলিঙ্গে উীপূ হয় । - চৈটয়ত (ত্রি ) চেটইব যততে যত অচ্‌ অতঃ স্বার্থে অণু । ভূত্যের স্তায় যত্নশীল, যে ব্যক্তি ভৃত্য না হইয়াও ভূত্যের দ্যায় ব্যবহার করে । ( পা ৪।১।৮৬ ) চৈটয়তায়নি (পুং স্ত্রী) চৈটয়তস্তাপত্যং চৈটয়তং ফিএ (তিকদিভ্যঃ ফিঞ, । পা ৪।১।১৫৪ ) চৈটয়তের অপত্য স্ত্রীলিঙ্গে যুঞ্জ প্রত্যয় হইয়া “চৈটয়ত্যা” হইয়া থাকে । ( পা ৪।১৮% ) কোন কোন গণপাঠে চৈটয়ত স্থলে ‘চৌটয়ত’ পাঠ আছে । চৈতন্য ( ক্লী ) চেতন এব চেতন স্বার্থে যুঞ । ১ চিৎস্বরূপ, মায়া। সাষ্যমতে চৈতন্ত আত্মার ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তাছাদের মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ দ্রব্য পদার্থ বিশেষ। ইহা অপরিণামী অথচ ব্যাপক। পৃথিবী, জল প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় ইহাতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণ নাই, কিন্তু সংযোগ, বিভাগ ও পরিমাণ প্রভৃতি গুণ আছে বলিয়া দার্শনিকগণ ইহাকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন । এই भरङ जान ७ ऐल्डछ 4क नरश् । कांन दूरुि या मशखररुद्र ধৰ্ম্ম ; আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞানকেই চৈতন্য বলিয়া থাকি । ("নিগুণত্বায় চিন্ধৰ্ম্ম৷” । সাংখ্য স্থ• ) ২ পরমাত্মা । WI ত্যকখাদি অণু (কখানিভ্যো Cיft: 1 למלואן8 חי )মক্ষ চৈতন্যচঞ্জ বৈদাস্তিকগণ পরমাত্মাকে চিৎ বা চৈতন্তস্বরূপ স্বীকার করেন । [ জীবাত্মা ও পয়মাত্মা দেখ। ], ৩ জাহ্মধৰ্ম্ম, জ্ঞান । নৈরায়িক মতে জ্ঞান ও চৈতন্ত একই পদার্থ, ইহা আত্মার ধৰ্ম্ম, তদ্ব্যতীত কোন পদার্থে ইহার অস্তিত্ব নাই । “শরীরস্ত ন চৈতন্তং মৃতেষু ব্যতিচারতঃ ” ( ভাষাপরি ) ৪ চেতন । ৫ প্রকৃতি । ( মেদিনী ) । ৬ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধৰ্ম্মপ্রচারক। [ চৈতন্যচঞ্জ দেখ। ] - চৈতন্যচন্দ্র (পুং) সুপ্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মপ্রচারক, চৈতন্ত-সম্প্রদায়-প্রবওঁক, ইহার পূর্ণ নাম শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্র, তাহার একদেশ *६छठछ” टाईग्रांश् ईश८क छङष्ठ मां८भ अङिश्ऊि कद्र रुद्र । সময়ে সময়ে ধৰ্ম্মের অবনতি হইলে কোন না কোন মহাত্মা অবতীর্ণ হুইয়া সম্পদেশ ও নানা প্রকার উপায়ে ধৰ্ম্মের সংস্থাপন করেন । এই চৈতন্তদেবও একজন সেইরূপ অদ্বিতীয় ধৰ্ম্মপ্রচারক, ইহার সুমধুর ধৰ্ম্মবিষক্মিণী বক্তৃত৷ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মূঢ়প্রকৃতি পাষগুতম ব্যক্তির হৃদয়ও ধৰ্ম্মভাবে গলিয়া যাইত, কেহই আর ইহার মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিত না । যখন বৌদ্ধগণের প্রবল প্রতাপে ভারতে বিশুদ্ধ হিন্দুধৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাণ হইয়া আসিতেছিল, অনেকেই হিন্দুধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন । তাহার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশে তাক্সিকমতের সূত্রপাত হয় । তান্ত্রিক ধৰ্ম্মাবলম্বীগণ দিন দিন তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া পশুহিংসা ও সুরাপান প্রভৃতি কুকার্য্যে রত হন । ইহাদের দলবৃদ্ধি ও প্রবল পরাক্রান্ত যবনরাজগণের অত্যাচারে ভারতের ধৰ্ম্মভাব ভয়ঙ্কর হইয়া । উঠিল। ধৰ্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহ, হৃদয়-বিদারক ভীষণ মনস্তাপ হইতে লাগিল । তাহারা নীরস ভক্তিহীন ক্রিয়াকাগু পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রেম, ভক্তি ও জীবে দয়া করাই প্রধান সাধন স্থির করিয়া বৈষ্ণবধৰ্ম্মের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন । বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মগণ ঐ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন । ইহার পরে শ্ৰীহট্টে চন্দ্রশেখর প্রভৃতি, চট্টগ্রামে পুণ্ডরিক বিস্তানিধি, রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ, বুড়নে হরিদাস ও শান্তিপুরে অদ্বৈতাচাৰ্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাদের সাহায্যে বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিল না, কেবল স্বত্রপাত হইয়া থাকিল। তাহারা পাৰওঁীদের ভীষণ অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বৈষ্ণবধৰ্ম্ম প্রচারের জন্ত ঈশ্বরকে মনপ্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। তাহার অনতিকাল পরেই চৈতন্যচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ভারতের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রাপ্ত পৰ্য্যস্ত সকল জাতির মধ্যে সমানভাবে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ণ প্রচার 3 8 ఫి