পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তদশ খণ্ড.djvu/৭২৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে চলুন অনুসন্ধানে চলুন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


रश्मेल t १२१ ] বহুরুচ, § § - - -- to বহুমনস (পুং ) রৌহিদশ্ব ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের •৷১৭৯৩ ७षन बिलश, ऽङ आषभरुनै देशाच cरू ? ठांऋड e মন্ত্রদ্রষ্ট । शूबाc१ अब्रांमएकब्र निङांशश् ििग्नबबश्वजि*ाका cष परब्रांप्ब्रम বসুমং (ত্রি ) বহু অস্ত্যৰ্থে মতুপ, ধনযুক্ত, ধনবিশিষ্ট। “বম্বমত রথেন গিরো জুবাণী” ( ঋক্ ১।১১৯১০) ‘বসুমতা ধনযুক্তেন রথেন (সায়ণ ) বম্বময় (ত্রি) বহু স্বৰূপে মািট বম্বস্বরূপ। স্কিয়া উষ। বহুমিত্র, এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতি। ইনি বৈভাষিক মতের এক জন প্রধান ধৰ্ম্মাচাৰ্য্য ছিলেন, ইনি মরুবংশীয় এবং কাশ্মীরজনপদের পশ্চিমস্থ অশ্বাপরাস্তবাসী। বহুমিত্র, গুঙ্গমিত্রবণীয় এক জন অতি প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্ৰ নাটক হইতে জানা যায় যে , ইনি সুপ্রসিদ্ধ বৈদিকমার্গপ্রবর্তক ও অশ্বমেধাগকারী অগ্নিমিত্রের পৌত্র। ইনিই যন্দ্রীয় অশ্ববঙ্গার নিযুক্ত ছিলেন । সিন্ধু তীরে যবনদিগকে পরাজয় করিয়া জয়ন্ত্র অঞ্জন করিয়াছিলেন । ইহারই বীরত্বে পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে এই মহাবারের অচ্যুদয়। বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহ-মাহাষ্মে বর্ণিত হইয়াছে—পুরাকালে । বসু নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় স্থ মহাবীর ; · তাহার পৌরুষ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, কোঙ্কণ, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ ইই বেদবেদাঙ্গপারগ দক্ষিণাত্য বিপ্রগণকে তানাইয়া ছিলেন । প্তাহদের গোত্ৰনাম যথাযথ বলিতেছি—১ বৎস, ७८कखिन, ७१%, ५ ३:१७, ****** শঞ্চিল্য, ৮ ভরels, ৯ কৌশিক, • কাণ্ডপ, ’’ বশিষ্ট, ১২ বাৎস্ত, ১৩ সাবর্ণি ss નામઃ ; હરે 60 બાળ ! উক্ত মহাত্মা সকলেই ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী। রাজা যজ্ঞাবসানে প্তাহাদিগকে রাজগৃষ্ঠপুর শাসন দিয়াছিলেন। এ ছাড়া নবপতি তাহাদিগের মধ্যে অধিগোত্রদিগকে গিরিব্রজে ও প্তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে বৈকুণ্ঠপনের নিকট ব্রাহ্মণশাসন দান করেন। এ ছাড়া নর পতি গুহাদিগকে পৃথক পৃথক- দক্ষিণাও নিয়াছিলেন । সেই নাৰ উক্ত বিপ্রগণ এই তবে তি হইয়া আসিতেছেন ।* নাম পুর দেবী বহুৰ স্বপগভধ ।

  1. arवानिुमिधः !ंयुगे। খ্যাওপৌরুষ: ॥ ২৩ eন বাজিমেখেল সমাগুলিহে আন। cদনত গুণাগ্র দক্ষিপাতী দ্বিজোত্তম: ॥ ২৪ ananং মুশলশ বেগোলপারগ। al: Ral: *4xtRRRRRE 象象ه چه میب গ্রাবিড়াচ্চ মহারাষ্ট্রং কর্ণাটৎ কোঙ্কণীজপি ।

amাক মহাভাগান্তে চতুৰ্দশগোণিঃ ** ত শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, শণ ওঁ ! ২ উপমমু, ; উল্লেখ আছে,তিনি জাতিতে কৰি, আৰু মহেন। এরণ স্থলে ব্রাহ্মণ বসুরাজ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাছাতে সঙ্গেছ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে খৃঃ পূর্ব ২য় শতাৰে গুজবংশের অস্থ্যজয় ঘটে। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণ মতে-মৌর্য্যবৰণীয় শেষ নৃপতি বৃহত্রখকে নিহত করিয়া পুশমিত্র গুজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্পমিত্র দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন । দিৰাবান নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রাজা পুৰামিত্র অশোকপ্রতিষ্ঠিত ৮৪••• ধৰ্ম্ময়াজিক ধ্বংস করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাছায় পুত্রই কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র” নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্রও অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়াকাও উদ্ধার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই এক অগ্নিমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র। বোধগয়া হইতে র্তাহার শিলালিপি এবং নানা স্থান হইতে র্তাহার মুদ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বসুমিত্রই রাজগৃহমাহাত্ম্যবর্ণিত বশ্নরাজ। ব্রাহ্মণভক্ত বস্তুমিত্ৰ দক্ষিণাত্য-বিপ্রকে রাজগৃহনগরী ধান করিয়া পুৰ্ব্বভারতে ব্রাহ্মণাধৰ্ম্মপ্রচার করিবার জষ্ঠ তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বশ্নমিত্রের পর আরও ৪ জন শুঙ্গবংশীয় নৃপতি রাজত্ব করিলে পর কংগোত্র বাসুদেব নামে শুঙ্গ-সেনাপতি নিজ প্রভুকে বিনাশ ও শুঙ্গসাম্রাজ্য অধিকার করেন । [ বঙ্গদেশ শব্দ দেখ ] বসুর (পুং ) বস্থল, দেব। (ত্রি ) हे, नहे । বসুরক্ষিত (পুং ) বৌদ্ধাচার্যভেদ। বহুরথ, এক জন কবি। বস্তুরাত ( পুং ) ঋষিভেদ । ( মার্কপু ১১৪।১৩) বহুরুচ (ৰি) বেতাঙ্গে। "মাপ বমুক্লচে দিব্য অভ্যনুষত" নাম তেৰাং ৰক্ষ্যামি গোত্রাণীও ৰখাগুধ। ৰংদোপমমু-খেণ্ডিলী-গঙ্গ-ৰাতি-গোঁহম: । ২৭ শাণ্ডিল্যেtধ শুরুষাঙ্গ: কৌশিক: ৰাধাপগুধ। বশিষ্টশ পুলবtৎঙ্ক; সাবর্ণিশ্চ পরাশর ॥২৮ চতুর্থশৈতে কথিত গোত্রান্তো মহরিনা। জুখেদtধতিন: সৰ্ব্বে হাম্বলয়নশাখিন: ॥২৯ স্বজ্ঞাণ্ডে শাসনং দস্তুং তেন্ত্যে রাষ্ট্রপৃদ্ধং পুনৰ্ম্ম । আ:ি পঞ্চদশে স্বেদং গোত্রাস্তেষাং গিয়িত্রঙ্গে ॥৩৭ ब्रिामः भनिन१ dन्नति अरुषम् भनूअ५ि': । ठ६नरषाrछाशक्षकमाई tष tवकू?”ननlब्रtषौ ॥e* দক্ষিণ চ গুৰ দত্ত। প্রক্ষিণেভ্য: পৃথক পৃপৰ । গুঞ্জ প্রভৃতি তে গ্রি লাভাষ্ঠীর্থে এপুলিত; ॥৬২” ( ब्रजभृश्यांहांक १ भः )