পাতা:বিশ্বকোষ সপ্তম খণ্ড.djvu/৫৩১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


তন্ত্র নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্য পায়য়েঞ্জাং প্রস্বত্বতঃ । 4द१ छ|श विश्वमिस्र मॉम्tभक १ बग्नांनtन ॥ थङाइ९ cशभcब्रक्विान् निङाश् छवि अटडांजनन् । মাসপূর্ণে সাধকেত্রো নিশীথে চ লতাযুতঃ । • সাক্ষাৎ পূজাক্রমেশৈব পূজয়েং পরমেশ্বরীম্‌। মহাক্তিমিরমধ্যস্থে জপেক্ষ্মন্ত্রমনম্ভণী ॥ তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে ’ অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক পূজা করিবে । তাছার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তি সহকারে আসব মিলেদান করিয়া তাহাকে পান করাষ্টয়া স্বয়ং পান করিবে । এই প্রকারে একমাস কাল অনুষ্ঠান করবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও বাহ্মণ ভোজন করাইবে । মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া অনন্তচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে । তাহ হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে । “অথবাপি বরারেন্থে প্রয়োগবিধিমাচরেং । নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জারস্তাপি পাৰ্ব্বতি | গোমগুং সাদ্রমণীয় ভূমে নিঃক্ষিপ্য যত্ন তঃ । ততঃ পীঠং সমারোপা দেবাং ধ্যাত্বা তু সাধক: পূজন্নেদদ্ধরাগ্রাদে আসবাদিসমন্বিত: । জপেত্ত্ব, পরয় ভক্ত্য সহস্রাবধিসাধক: | লক্স; সাক্ষাৎ ভবেদেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণ। অথবা সাপক প্রয়োগ বিধি অনুষ্ঠান করিবে । সাধক নরমুণ্ড ও মার্জারের মুগু আনিবে এবং গোমুগু যত্বপূৰ্ব্বক আনিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে । তাহাতে পাঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অদ্ধরত্র সময়ে পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে । অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এক সহস্ৰ জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধক ও সিদ্ধিলাভ করিবে । “অথবা বনিতাং রম্যাং গত্ব দেবেশি যত্নতঃ। পীত্ব। তদধরং সম্যক্ কপূরেণ তু পুরয়েৎ ॥ তযোনে কুঙ্কুমঞ্চৈব তৎকর্ণে ক্ষেীন্দ্রমেব চ। ততো ভূক্ত, তু তাং কাস্তাং তন্মস্থং পরমেশ্বরি ॥ তৎ কুকুমঞ্চ তৎক্ষৌদ্রমেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ। তদেব তিলকং কৃত্ব নিশীথে গতসাধবস: | সহস্ৰস্তু জপে২ মন্ত্রী তত্তঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা ।” श्रर्थवां नांव क ब्रमा बनिङांtऊ ब्रङ झईब्रां ऊांश्ॉन्न अक्षा পান করিয়া পরে কপূর পূরণ কঁরিবে। বোনিতে কুঙ্কুম ও { ৫২৯ } তন্ত্র কৰ্ণে ক্ষেীন্দ্র প্রদান করিবে। পরে যত্ন সহকারে সেট কুন্ধুयांनेि ७कौङ्कङ कग्निग्रां ऊांशंग्न बांब्र! ठिणक कब्रिtद । ठिकाक করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহম বার মন্ত্ৰ জপ করিবে, उांश झझे८ण ८नवैो गांभां९ झहेtरुन ।

  • অথবাপি শরীরোখৰুধিরেণ বরাননে । যন্ত্রং নিপায় যত্নেন তত্র দেবীং সমৰ্চয়েৎ ॥ মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ অকপুম্পৈ বরাননে । সহস্র জপমাত্রেণ সিদ্ধে ভবতি নান্যথা ॥” অণব সাধক শরীর হইতে উখিত রুধির স্বারা যক্ষ নিৰ্ম্মাণ করিয়া মঞ্চ ও মাংস উপচার এবং অর্ক পুষ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্তচিত্ত হইয়া সহস্ৰ জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে ।

"অথবা পরমেশনি গঙ্গাতীরে বসেৎ মুধী । উপবাসস্বয়ং কৃত্বা কুৰ্য্যাৎ স্নানমতলিতেঃ ॥ ততো দেবীং সমভ্যর্চ ধূপদীপৈ মনোরমৈঃ । ছবিষুন্নৈশ্চ নৈবেদ্মৈঃ স্বয়ং ভূঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ভূক্ত পীত্ব দিয়া সাদ্ধং নিশীথে গতসাধ্বস । জপেং সহস্রং দেবেশি তত: সিদ্ধিৰ্ব্বরাননে ॥” অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া দুইটী উপপাস করিবে, পরে অতন্দ্রিত ভাবে স্নান করিবে, ধূপ দীপ ও ছবিষ্কার নৈবেম্ভ দ্বারা পূজা করিকে এবং নিজেও ছবিন্যান্ন ভোজন করিবে । ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথ-রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্ৰ জপ কfরবে। তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে । "অথবা বটমূলস্থো দিবাসাযুক্তকেশবান । লতভির্কেষ্টিন্তোভূত্বা জপেষ্মন্ত্রমনন্তধীঃ ॥ 拳 ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদেবি নাস্ত্র কার্য্যা বিচারণ " পুৰ্ব্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ ন হয়, তাছা ছষ্টলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয় অনন্তচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। তাছা চুইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইৰে ।

  • এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষায়জায়ত্তে । ততো দেবি ! প্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাছুক্তম্ ॥ একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষাল্পজায়তে । दिउँौब्रः बानि कूदौंड छूडौञ्च२ दांशवः श्विरब्र ॥ তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপয়িং বদামি তে। বক্সে গুক্লৈ তথা রক্তে পীতে ঝ নীলবাসসি ॥ পুন্তলী রচয়েন্ধেৰ্যtঃ সৰ্ব্বাবয়বস্থনরীম্‌ ! পূজয়েৎ ক্ৰোধৰূপেণ রক্তবন্ত্ৰৈ মনোহৱৈঃ।